Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פרשת השבוע
15 דקות
שם ויפת. ישראל ויון
מתוך הסדרה: נפש הפרשה
127
91048
15 דקות
הקשר בין פרשת וישב לחנוכה
149
91056
15 דקות
"שתלתם ניגונים" -על סוד הניגון
מתוך הסדרה: נפש הפרשה
128
91040
42 דקות
צום עשרה בטבת
91038
15 דקות
"שמח זבולון" - על עבודת השמחה והפרנסה
מתוך הסדרה: נפש הפרשה
129
91022
62 דקות
פרשת ויחי
25
91017
42 דקות
משמעות האמירה "שמע ישראל"
91020
40 דקות
אגודת אזוב
מתוך הסדרה: נפש הפרשה
132
90978
15 דקות
נעשה ונשמע' על פי הכנעה הבדלה המתקה
מתוך הסדרה: נפש הפרשה
132
144926