He

Fr

Es

Ru

En

פרשת בשלח | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת בשלח | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב ערן ישועה FIX
גבורות ה' בים סוף - שיעור לפרשת בשלח מאת הרב ערן ישועה
הרב אייל ורד 5
צנצנת המן - סוד הפרנסה - הרב אייל ורד שיעור נוסף בסדרת 'נפש הפרשה' לפרשת בשלח
42 דקות
תחילת הדרך של עם ישראל ממצרים לירושלים - הרב דב ביגון
13 דקות
כלי מלא מחזיק
49 דקות
"אז ישיר משה" - שירת הים
50 דקות
היחס בין תקופה טובה בחיים לתקופה המשברית שקדמה לה
56 דקות
לנצח את ים (שאין לו) סוף
41 דקות
כל ההתחלות קשות
הרב מנחם בן יעקב ואתחנן
23 דקות
"והמים להם חמה מימינם ומשמאלם" - נתמלא שר של ים חימה - מדוע ? הרב מנחם בן יעקב מסביר
43 דקות
מסכי החושך
הרב חגי לונדין אבן ישראל
51 דקות
הרב חגי לונדין מסביר איך לצאת מהעולם הזה ולאכול טוב
Sea
50 דקות
"אז ישיר משה": שיעור חגיגי של הרב יצחק חי זאגא על שירת הים
43 דקות
עמוד הענן ועמוד האש אצל האדם הפרטי ואצל הכלל - הרב דב ביגון
19 דקות
"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"
25 דקות
"ויורהו ה' עץ" - מה הורהו ?
56 דקות
מכח מה זוכים לחודש את קדושת השבת ?
21 דקות
"פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה"
46 דקות
"מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך"
25 דקות
מעלת השירה הראשונה - שירת הים
57 דקות
"ויורהו ה' עץ" - איזה עץ ומה הורהו?
18 דקות
"ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף"
ערוץ מאיר - המרכז ללימודי יהדות באהבה

“וְאֹהֲבָיו כְּצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבֻרָתוֹ”

הרב אלישע וישליצקי זצ”ל“וְאֹהֲבָיו כְּצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבֻרָתוֹ”מתוך שיחה לפרשת בשלח, מכון מאיר התשע”ד“וְאֹהֲבָיו כְּצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבֻרָתוֹ” (שופטים ה, לא)יש היום המנסים להגדיר ולקטלג את הדתיים, כדתי כזה או אחר, תורני כזה או אחר. יאמרו לנו מחלקי החילוקים של היום: מי הם “אוהביו”? למי הכוונה? אומרת הגמרא (שבת פח, ב): “תנו
ravlondin12345

עלה השרף בתוכנו

לב הפרשהעלה השרף בתוכנו / הרב חגי לונדיןדבר תורה קצר לפרשת בשלח בפרשת בשלח” ה’ מסובב את העם בדרך ארוכה במדבר שמא יפחדו וישובו למצרים.מדוע לא ניתן היה לעשות נס ‘קטן’ ולעורר בעם ישראל אומץ למסע?אנו לומדים מכאן עיקרון: נסים יכולים לעזור במערכות החיים החיצוניות אולם את בניית האומץ הנפשי
_DSC6880 זיו רוה

כְּלִי מָלֵא מַחֲזִיק

אמרו חז”ל: “בוא וראה שלא כמדת הקב”ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם – כלי ריקן מחזיק” מלא אינו מחזיק. אבל הקב”ה אינו כן! מלא מחזיק ריקן אינו מחזיק שנאמר: (שמות טו” כו) “וַיֹּאמֶר אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע”” אם שמוע – תשמע” ואם לאו” לא תשמע!” . לרב קוק יש הסבר
ravlondin12345

פרשת המן – סגולה לפרנסה

דבר תורה קצר לפרשת בשלח וט”ו בשבט לא במקרה פרשת בשלח” שבתוכה אנו לומדים על פרשיית המן” נופלת סמוך לט”ו בשבט. על פי תורת הסוד חודש שבט הוא חודש המיועד להתמודדות עם תאוות האכילה. בניגוד ללחם שהוא מזון קיומי שלא תמיד מרגישים בו תאוות אכילה” הרי הפירות – שמתחילים להתמתק
_DSC6880 זיו רוה

אתערותא דלתתא

“וַיְהִי בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה אֶת הָעָם וְלֹא נָחָם אֱלֹהִים דֶּרֶךְ אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים כִּי קָרוֹב הוּא כִּי אָמַר אֱלֹהִים פֶּן יִנָּחֵם הָעָם בִּרְאֹתָם מִלְחָמָה וְשָׁבוּ מִצְרָיְמָה.” מפסוק זה עולות קושיות רבות. מדוע כתוב “וַיְהִי” שהוא לשון צער ” הרי יציאת מצרים היא מאורע משמח ביותר. וכן מדוע כתוב “בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה”” והרי ה’
ravlondin12345

לב הפרשה – לנצח את ים-החיים

דבר תורה קצר לפרשת בשלח פרשת בשלח עוסקת בקריעת ים סוף. נס ים סוף תופס מקום בחז”ל יותר מאשר שאר הניסים שהיו ביציאת מצרים. חז”ל חולקים ביניהם האם המצרים לקו פי 4 או פי 5 על הים מאשר בשאר המכות.בעשר המכות למדנו כי ניתן לשנות את הטבע אולם נותרנו עדיין
דילוג לתוכן