Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה – הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת

הרב דב ביגון

יליד הארץ גדל בבית של חלוצים שעלו ארצה לפני השואה.
התחנך בתנועת נוער, ובקיבוץ משמר השרון. שרת בצה"ל כקצין קרבי, נלחם במלחמת ששת הימים עם חטיבת ירושלים בקרב לשחרור ירושלים.
כחובב טבע ואוהב ארץ ישראל היה מראשוני המדריכים בחברה להגנת הטבע.
בגיל 23 החליט ללמוד יהדות ולהתקרב לתורה.
למד בישיבת מרכז הרב בירושלים למעלה מעשר שנים – וקיבל סמיכה לרבנות.
אחרי מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשל'ד הקים את 'מכון-מאיר' ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד.
עיקר עיסוקו כראש מכון-מאיר בחינוך וקירוב לבבות, לימוד תורה והפצתה ברוחו של הרב קוק זצ"ל.

סדרות של הרב:

תפילה / סדר היום -
שמירת הלשון על פי החפץ חיים - תשעז
שמירת הלשון על פי החפץ חיים - התשעו
שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' - התשעה
שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' - התשעד
שמירת הלשון - התשעה
שיעורים בספר אורות - התשעג
שיעורים בספר אורות - התשעב
שיעורים בספר אורות -
קליפים קצרים בערוץ מאיר -
פלא יועץ תשפא
פלא יועץ - תשעח
פלא יועץ - התשעז
פלא יועץ - התשעב
פלא יועץ - אייר התשעו
פלא יועץ -
פינתו של הרב דב ביגון באהבה
על הדרך -
עין אי''ה על אגדות התלמוד - התשעב
סרטים על מכון מאיר -
ספר אורות - טבת תשעא
נפש החיים - אלול תשעח
נפש החיים - אלול התשעד
נפש החיים - אלול התשעב
נפש החיים - אלול התשעא
נפש החיים - אלול התשסח
נפש החיים - אייר התשעה
נושאים שונים במשנת הרב קוק -
משנת הרב קוק -
לימוד משניות - תשעט
לימוד בוקר בפרשה -
כנס תשובה מאהבה - התשסד
יום עיון בנושא ט''ו בשבט - התשעה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -
יהדות באהבה
חפץ חיים' מחזור אייר תשע''ד -
חפץ חיים - אלול התשעו
חודש אלול -
הרב יאיר אוריאל זצ''ל -
הלכות תשובה לרמב''ם - התשסו
הלכה יומית -
אורות ישראל -
אורות התשובה - התשעד
אורות התשובה - התשעג
אורות התשובה - התשעב
אורות התשובה - התשעא
אורות - התחיה -
אורות - ארץ ישראל -
אורות - אורות ישראל - תשעח
אורו של משיח -
--חפץ חיים--## -

שיעורים אחרונים של הרב דב ביגון

play3
בית המדרש
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה – הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה - הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
play3
בית המדרש
חשיבות הגבורה בעבודת ה’ – הרב דב ביגון
חשיבות הגבורה בעבודת ה' - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
יש לדבר אל ההורים בכבוד – הרב דב ביגון
יש לדבר אל ההורים בכבוד - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
מהפרטיות אל הכלל – המעבר ממשפחה לעם . שיעור מאת הרב דב ביגון לפרשת וארא
מהפרטיות אל הכלל - המעבר ממשפחה לעם . שיעור מאת הרב דב ביגון לפרשת וארא
play3
בית המדרש
מהי מצות ‘לא תיקום ולא תיטור’? לימוד הלכה יומית מאת הרב דב ביגון
מהי מצות 'לא תיקום ולא תיטור'? לימוד הלכה יומית מאת הרב דב ביגון
play3
הרב דב ביגון | אורות התשובה 10
הרב דב ביגון | אורות התשובה 10
play3
בית המדרש
המחשבה של ה’חפץ חיים’ בכתיבת ספרו – לתקן את החטא שהביא על עם ישראל את הגלות – הרב דב ביגון
המחשבה של ה'חפץ חיים' בכתיבת ספרו - לתקן את החטא שהביא על עם ישראל את הגלות - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
תמצית הלכות לשון הרע – הרב דב ביגון
תמצית הלכות לשון הרע - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
מהי חנופה ומדוע היא אסורה? הרב דב ביגון
מהי חנופה ומדוע היא אסורה? הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
יש להיזהר שלא להקניט ולהכאיב ליבם של יתומים ואלמנות
יש להיזהר שלא להקניט ולהכאיב ליבם של יתומים ואלמנות