He

Fr

Es

Ru

En

_DSC68133  הרב דב ביגון

הרב דב ביגון

יליד הארץ גדל בבית של חלוצים שעלו ארצה לפני השואה.
התחנך בתנועת נוער, ובקיבוץ משמר השרון. שרת בצה"ל כקצין קרבי, נלחם במלחמת ששת הימים עם חטיבת ירושלים בקרב לשחרור ירושלים.
כחובב טבע ואוהב ארץ ישראל היה מראשוני המדריכים בחברה להגנת הטבע.
בגיל 23 החליט ללמוד יהדות ולהתקרב לתורה.
למד בישיבת מרכז הרב בירושלים למעלה מעשר שנים – וקיבל סמיכה לרבנות.
אחרי מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשל'ד הקים את 'מכון-מאיר' ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד.
עיקר עיסוקו כראש מכון-מאיר בחינוך וקירוב לבבות, לימוד תורה והפצתה ברוחו של הרב קוק זצ"ל.

סדרות של הרב:

תפילה / סדר היום –
שמירת הלשון על פי החפץ חיים – תשעז
שמירת הלשון על פי החפץ חיים – התשעו
שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' – התשעה
שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' – התשעד
שמירת הלשון – התשעה
שיעורים בספר אורות – התשעג
שיעורים בספר אורות – התשעב
שיעורים בספר אורות –
קליפים קצרים בערוץ מאיר –
פלא יועץ תשפא
פלא יועץ – תשעח
פלא יועץ – התשעז
פלא יועץ – התשעב
פלא יועץ – אייר התשעו
פלא יועץ –
פינתו של הרב דב ביגון באהבה
על הדרך –
עין אי''ה על אגדות התלמוד – התשעב
סרטים על מכון מאיר –
ספר אורות – טבת תשעא
נפש החיים – אלול תשעח
נפש החיים – אלול התשעד
נפש החיים – אלול התשעב
נפש החיים – אלול התשעא
נפש החיים – אלול התשסח
נפש החיים – אייר התשעה
נושאים שונים במשנת הרב קוק –
משנת הרב קוק –
לימוד משניות – תשעט
לימוד בוקר בפרשה –
כנס תשובה מאהבה – התשסד
יום עיון בנושא ט''ו בשבט – התשעה
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –
יהדות באהבה
חפץ חיים' מחזור אייר תשע''ד –
חפץ חיים תשפב
חפץ חיים – אלול התשעו
חודש אלול –
הרב יאיר אוריאל זצ''ל –
הלכות תשובה לרמב''ם – התשסו
הלכה יומית –
אורות ישראל –
אורות התשובה – התשעד
אורות התשובה – התשעג
אורות התשובה – התשעב
אורות התשובה – התשעא
אורות – התחיה –
אורות – ארץ ישראל –
אורות – אורות ישראל – תשעח
אורו של משיח –
–חפץ חיים–## –

שיעורים אחרונים של הרב דב ביגון

play3
בית המדרש
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
הלכה יומית | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
הלכה יומית | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
הלכה יומית | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
מי רוצה סם חיים ? | הרב דב ביגון | שמירת הלשון
פלא יועץ | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
יהושע בן נון | הרב דב ביגון | פרשת פנחס
החיים המסובכים של יעקב אבינו, ותפקידם | הרב דב ביגון
42 דקות
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
מי רוצה סם חיים ? | הרב דב ביגון | שמירת הלשון
פלא יועץ | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
מי רוצה סם חיים ? | הרב דב ביגון | שמירת הלשון
פלא יועץ | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
הלכה יומית | הרב דב ביגון
דילוג לתוכן