He

Fr

Es

Ru

En

כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון

הרב דב ביגון

יליד הארץ גדל בבית של חלוצים שעלו ארצה לפני השואה.
התחנך בתנועת נוער, ובקיבוץ משמר השרון. שרת בצה"ל כקצין קרבי, נלחם במלחמת ששת הימים עם חטיבת ירושלים בקרב לשחרור ירושלים.
כחובב טבע ואוהב ארץ ישראל היה מראשוני המדריכים בחברה להגנת הטבע.
בגיל 23 החליט ללמוד יהדות ולהתקרב לתורה.
למד בישיבת מרכז הרב בירושלים למעלה מעשר שנים – וקיבל סמיכה לרבנות.
אחרי מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשל'ד הקים את 'מכון-מאיר' ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד.
עיקר עיסוקו כראש מכון-מאיר בחינוך וקירוב לבבות, לימוד תורה והפצתה ברוחו של הרב קוק זצ"ל.

עוד מהרב דב ביגון

play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
מצות 'לא תתורו' – הרב דב ביגון
מצות 'לא תתורו' - הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
'כשהרמב"ן מבטיח משהו .. להבטחה יש כיסוי' – הרב דב ביגון
'כשהרמב"ן מבטיח משהו .. להבטחה יש כיסוי' - הרב דב ביגון
8 דקות
play3
בית המדרש
מצות יחוד הקב"ה – הרב דב ביגון
מצות יחוד הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
עצה כיצד לקיים מצות 'שיויתי ה' לנגדי תמיד' – הרב דב ביגון
עצה כיצד לקיים מצות 'שיויתי ה' לנגדי תמיד' - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
התחיה הלאומית – הרב דב ביגון
התחיה הלאומית - הרב דב ביגון
32 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
כיצד ינהג האדם כשאינו יכול להתפלל בבית הכנסת? – הרב דב ביגון
כיצד ינהג האדם כשאינו יכול להתפלל בבית הכנסת? - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
'כל עמל האדם לפיהו' – הרב דב ביגון
'כל עמל האדם לפיהו' - הרב דב ביגון
3 דקות