He

Fr

Es

Ru

En

יום ירושלים שמח !

הרב דב ביגון

יליד הארץ גדל בבית של חלוצים שעלו ארצה לפני השואה.
התחנך בתנועת נוער, ובקיבוץ משמר השרון. שרת בצה"ל כקצין קרבי, נלחם במלחמת ששת הימים עם חטיבת ירושלים בקרב לשחרור ירושלים.
כחובב טבע ואוהב ארץ ישראל היה מראשוני המדריכים בחברה להגנת הטבע.
בגיל 23 החליט ללמוד יהדות ולהתקרב לתורה.
למד בישיבת מרכז הרב בירושלים למעלה מעשר שנים – וקיבל סמיכה לרבנות.
אחרי מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשל'ד הקים את 'מכון-מאיר' ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד.
עיקר עיסוקו כראש מכון-מאיר בחינוך וקירוב לבבות, לימוד תורה והפצתה ברוחו של הרב קוק זצ"ל.

עוד מהרב דב ביגון

play3
בית המדרש
יום ירושלים שמח !
play3
בית המדרש
"הרגע הכי מרגש בשחרור ירושלים": הרב ביגון מספר על השתתפותו במלחמת ששת הימים ומעלתה של ירושלים
play3
בית המדרש
'יהדות באהבה' עם הרב דב ביגון - תכנית מיוחדת ללג' בעומר
play3
בית המדרש
יש להתלבש בצניעות
play3
בית המדרש
אסור לדבר רע על עם ישראל
play3
בית המדרש
לועגים על שמירת המצוות שלך? אל תתרגש !
play3
בית המדרש
אסור לדבר עם נשים דברי שחוק וקלות ראש
play3
בית המדרש
"שיויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים"
play3
בית המדרש
באמצע שיחה עם ריבונו של עולם לא מפסיקים לעניינים אחרים
play3
בית המדרש
גיהוק, חתול שחור, וניצוץ של הנר - נחש מה הולך לקרות