He

Fr

Es

Ru

En

מהו לשון הרע בצנעא?

הרב דב ביגון

יליד הארץ גדל בבית של חלוצים שעלו ארצה לפני השואה.
התחנך בתנועת נוער, ובקיבוץ משמר השרון. שרת בצה"ל כקצין קרבי, נלחם במלחמת ששת הימים עם חטיבת ירושלים בקרב לשחרור ירושלים.
כחובב טבע ואוהב ארץ ישראל היה מראשוני המדריכים בחברה להגנת הטבע.
בגיל 23 החליט ללמוד יהדות ולהתקרב לתורה.
למד בישיבת מרכז הרב בירושלים למעלה מעשר שנים – וקיבל סמיכה לרבנות.
אחרי מלחמת יום הכיפורים, בשנת תשל'ד הקים את 'מכון-מאיר' ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד.
עיקר עיסוקו כראש מכון-מאיר בחינוך וקירוב לבבות, לימוד תורה והפצתה ברוחו של הרב קוק זצ"ל.

עוד מהרב דב ביגון

play3
בית המדרש
מהו לשון הרע בצנעא?
play3
בית המדרש
המנהג בטלית ותפילין בתשעה באב
play3
בית המדרש
רחיצה אסורה בתשעה באב
3 דקות
play3
בית המדרש
חולה או אדם שאינו חש בטוב וצריך לאכול בתשעה באב - מאכילים אותו מיד
7 דקות
play3
בית המדרש
התורה משמחת - לכן לא לומדים תורה בתשעה באב
4 דקות
play3
בית המדרש
איסור נעילת הסנדל בתשעה באב
5 דקות
play3
בית המדרש
יום תשעה באב אסור בלימוד תורה
12 דקות
play3
בית המדרש
להיזהר מלנהוג במידת בדין בימי בין המיצרים
6 דקות
play3
בית המדרש
מקומה של ברכת שהחיינו בימי בין המיצרים
5 דקות
play3
בית המדרש
מנהגי האבלות השונים של האשכנזים והספרדים בימי בין המיצרים
6 דקות