play3
השקידה והיחס לתורה אצל תלמיד חכם מתבטאת ביחסו לאוכל – לימוד בספר ‘נתיבות עולם’ עם הרב מאיר טויבר
השקידה והיחס לתורה אצל תלמיד חכם מתבטאת ביחסו לאוכל - לימוד בספר 'נתיבות עולם' עם הרב מאיר טויבר
play3
בית המדרש
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
האם ההגשה של סיפורי התורה לילדים בצורה ויזואלית – חיובית או מסוכנת? הרב זיו רוה
האם ההגשה של סיפורי התורה לילדים בצורה ויזואלית - חיובית או מסוכנת? הרב זיו רוה
play3
בית המדרש
יש להיזהר שלא להקניט ולהכאיב ליבם של יתומים ואלמנות
יש להיזהר שלא להקניט ולהכאיב ליבם של יתומים ואלמנות

הקדשת "פרנס היום"

תופיע ליום שתבחר בכל האתר!

0
שיעורים
0
דפים נצפים ליום
0
רבנים באתר
ההקדשה של היום פנוייה!
ניתן להקדיש יום לימודים
לימי זכרון, רפו"ש, ועוד
נמצאים באתר
ניוזלטר

עלון שבועי לשבת
פרשת משפטים תשפ"ב
פרשת משפטים תשפ”ב
שו”ת
Shape-2
בית המדרש
הדעות השונות בהלכה לגבי ביקור בקברי צדיקים – הרב אלחנן פרינץ
הדעות השונות בהלכה לגבי ביקור בקברי צדיקים - הרב אלחנן פרינץ
Shape-2
בית המדרש
מה מברכים על מרק-ירקות? הרב אלחנן פרינץ עונה
מה מברכים על מרק-ירקות? הרב אלחנן פרינץ עונה
Shape-2
בית המדרש
שאלה בעניין הזזת רכב באמצע תפילה – הרב אלחנן פרינץ
שאלה בעניין הזזת רכב באמצע תפילה - הרב אלחנן פרינץ