Jerusalem

9°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בגלל הרוח -

בית המדרש
הבחירה בדרך חדשה –  מיכאל בן שטרית
הבחירה בדרך חדשה - מיכאל בן שטרית
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שיח על השירה ועל נעמי שמר – המלחין אריאל הורוביץ – חלק ב
שיח על השירה ועל נעמי שמר - המלחין אריאל הורוביץ - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שיח על שורשים יסודות וצמיחה אישית – אליעזר אדר
שיח על שורשים יסודות וצמיחה אישית - אליעזר אדר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שיח על הצמיחה ללא הפסק מתוך השואה – ראובן רוזנבלט – חלק א
שיח על הצמיחה ללא הפסק מתוך השואה - ראובן רוזנבלט - חלק א
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שיח על הצמיחה ללא הפסק מתוך השואה – ראובן רוזנבלט – חלק ב
שיח על הצמיחה ללא הפסק מתוך השואה - ראובן רוזנבלט - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שיח על היהדות בתרבות הישראלית
שיח על היהדות בתרבות הישראלית
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מסע יהדות אתיופיה לישראל
מסע יהדות אתיופיה לישראל
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שיח על יצירה וישראליות
שיח על יצירה וישראליות
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חזון הציונות והעלייה מרוסיה
חזון הציונות והעלייה מרוסיה
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שיח על עשייה והגשמת החלומות -הפרופסור יעקב ורדי
שיח על עשייה והגשמת החלומות -הפרופסור יעקב ורדי
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
שיח על חינוך וחזון – ספי שרמן
שיח על חינוך וחזון - ספי שרמן
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שיח על מרחבים יהדות  וחילוץ ישראלים בעולם
שיח על מרחבים יהדות וחילוץ ישראלים בעולם
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שיחה על זכרונות והיסטוריה יהודית דרך המטבח – שמיל הולנד
שיחה על זכרונות והיסטוריה יהודית דרך המטבח - שמיל הולנד
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שיח עם הרב דב זינגר על מנהיגות וחינוך
שיח עם הרב דב זינגר על מנהיגות וחינוך
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
שיח על השירה ועל נעמי שמר – המלחין אריאל הורוביץ – חלק א
שיח על השירה ועל נעמי שמר - המלחין אריאל הורוביץ - חלק א
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
שיח על מרחבים יהדות וחילוץ ישראלים בעולם חלק ב
שיח על מרחבים יהדות וחילוץ ישראלים בעולם חלק ב
27 דקות
מילות מפתח:חיליק מגנוס
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
שיח על התיישבות ושמירה על הארץ
שיח על התיישבות ושמירה על הארץ
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שיח על השתקמות והתקדמות בעקבות הפציעה
שיח על השתקמות והתקדמות בעקבות הפציעה
מספר פרק בסדרה : 18
play3