פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

סדרה: ערוץ מאיר - מכון מאיר | מיטב התוכן מתעדכן יומי

41 דקות
"יום שימת אהבה ואחווה ושלום ורעות" - ליום הכיפורים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
58 דקות
"בצילו חימדתי וישבתי" - סוד הסוכה, ארבעת המינים, והעלייה לרגל | הרב אשר בוחבוט
32 דקות
הסוכה האחת שכל ישראל ראויים לשבת בה | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
15 דקות
הסוכה וענני הכבוד - הנצי"ב מוולוז'ין | הרב יורם אליהו
32 דקות
"כל עצמותי תאמרנה": ארבעת המינים שבנפש - הכנה לסוכות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
פרק 5
60 דקות
ליום הכיפורים - לעולם יהא אדם רך כקנה | הרב ראובן פיירמן
75 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה, ובמיוחד אתרוג! | הרב מנחם בורשטיין
עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים | הרב שהם גנוט
פרק 169
40 דקות
נתיבות עולם, נתיב כח היצר | הרב אורי שרקי
144 דקות
הכנה ליום הכיפורים תשפ"ד בניגון ולימוד | הרב מרדכי כהן
פרק 1
43 דקות
דמותו של דוד המלך על פי "עין איה" | הרב סעדיה אבן דנאן
61 דקות
ראש השנה נקרא יום "תרועה" - מדוע לא "יום תקיעה"? | הרב אשר בוחבוט
פרק 31
58 דקות
אורות הקודש ד' | הרב אורי שרקי
פרק 15
51 דקות
התפיסה הישראלית באלוהות | אורות ישראל | הרב אורי שרקי
פרק 24
39 דקות
להתענג עם המלך - מדוע לא תוקעים בשופר בשבת? חסידות לראש השנה | הרב אייל ורד | תניא
41 דקות
מנהגי הסימנים בראש השנה, ובפרט התפוח בדבש | הרב ערן ישועה
פרק 4
49 דקות
הכנה לראש השנה: כיצד בכלל אפשרית הסליחה? | הרב ליאור לביא | ספר "תומר דבורה" לרמ"ק זצ"ל
ראש השנה שחל בשבת אין תוקעים בשופר. מה הטעם? | הרב שהם גנוט
פרק 31
50 דקות
המלחמה בעי - פרק ז' | הרב שמעון מן | ספר יהושע
44 דקות
יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת | הרב שהם גנוט

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!