He

Fr

Es

Ru

En

מלוט ועד בועז. על דרשת  'מואבי ולא מואבית'

הרב אייל ורד

נולד בפתח תקווה בתשל''ב. למד בישיבת הגולן ובכולל ''חזון אלחנן'' בעיר דוד. לימד בישיבת ''נצר מטעי'' בנצרים וביבול. כיום רב קהילת ''יחדיו'' בפתח תקווה, ומלמד ב''מכון מאיר'

עוד מהרב אייל ורד

play3
בית המדרש
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
play3
בית המדרש
קללת "וכשלו איש באחיו" – התייחסות לאסון במירון
קללת "וכשלו איש באחיו" - התייחסות לאסון במירון
play3
בית המדרש
'רך כקנה' – על רכות וקושי במקום של חטא
'רך כקנה' - על רכות וקושי במקום של חטא
play3
בית המדרש
'וירדת הגורן' רות ובועז. יהודה ותמר - מגילת רות חלק ג'
play3
בית המדרש
מה מיוחד בהילולת רבי שמעון בר יוחאי?
play3
בית המדרש
אין אבוד - על פסח שני ועל אייר
play3
בית המדרש
אותיות דרבי עקיבא. - על תחילת דרכו של רבי עקיבא בתורה
play3
בית המדרש
'נערה מואביה בשדה מואב' - מגילת רות חלק ב'
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד :  "אשר לא ציויתי ולא דיברתי ולא עלתה  על ליבי". מהי עבודת המולך?
הרב אייל ורד : "אשר לא ציויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי". מהי עבודת המולך?
play3
בית המדרש
"ולמה לנו לדבר מאחרים" מעשה ברבי ינאי והרוכל