פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

raveyal2

הרב אייל ורד

נולד בפתח תקווה בתשל''ב.
למד בישיבת הגולן ובכולל ''חזון אלחנן'' בעיר דוד.
לימד בישיבת ''נצר מטעי'' בנצרים וביבול.
כיום רב קהילת ''יחדיו'' בפתח תקווה, ומלמד ב''מכון מאיר'

סדרות של הרב:

סדרות