He

Fr

Es

Ru

En

אהבה בשלושה מעגלים – נפש הפרשה לתשעה באב

הרב אייל ורד

נולד בפתח תקווה בתשל''ב. למד בישיבת הגולן ובכולל ''חזון אלחנן'' בעיר דוד. לימד בישיבת ''נצר מטעי'' בנצרים וביבול. כיום רב קהילת ''יחדיו'' בפתח תקווה, ומלמד ב''מכון מאיר'

עוד מהרב אייל ורד

play3
בית המדרש
אהבה בשלושה מעגלים - נפש הפרשה לתשעה באב
44 דקות
play3
בית המדרש
'על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים' - מי נשאר אנונימי ומי אשם?
41 דקות
play3
בית המדרש
מכתבו של נבוכדנצאר ומדוע נשלח בתפוצה רבתי?
45 דקות
play3
בית המדרש
לדעת להשיח את הדעת - התמודדות עם מחשבות זרות
36 דקות
play3
בית המדרש
ויהי בנסוע אהרון - להיות תלמיד של אהרן
46 דקות
play3
בית המדרש
דניאל. חנניה מישאל ועזריה בכבשן האש.
43 דקות
play3
בית המדרש
'איש אשר רוח בו' - על מוליכות רוח
47 דקות
play3
בית המדרש
איזהו בן העולם הבא?
play3
בית המדרש
שיח של קצוות
46 דקות
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
44 דקות