He

Fr

Es

Ru

En

raveyal2

הרב אייל ורד

נולד בפתח תקווה בתשל''ב.
למד בישיבת הגולן ובכולל ''חזון אלחנן'' בעיר דוד.
לימד בישיבת ''נצר מטעי'' בנצרים וביבול.
כיום רב קהילת ''יחדיו'' בפתח תקווה, ומלמד ב''מכון מאיר'

סדרות של הרב:

תניא תשפ"ג | הרב אייל ורד
תורות הבעש"ט
שפת אמת לאדמו''ר מגור – התשע
שער הנקיות במסילת ישרים – התשע
שמונה פרקים להרמב''ם – אלול התשסט
צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין – התשעד
פרקי ירמיהו לקראת החורבן –
פיוטי שבת –
פיוטי הסליחות תשפ"א
על כוס תה
עבודת הנפש בעקבות שבע הספירות –
ספר עזרא תשפב
ספר עזרא – תשפא
ספר יהושע – לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
ספר התניא
ספר דניאל תשפא
סיפורי תנאים –
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות –
נפש הפרשה – התשעו
נפש הפרשה – התשעה
נפש הפרשה – התשעד
נפש הפרשה – התשעג
נפש הפרשה – התשעב
נפש הפרשה – התשעא
נפש הפרשה – התשע
נפש הפרשה
נבואות לדורות ספר שמואל – התשסט
נבואות לדורות – על ההפטרה – התשעז
נבואות לדורות – ספר שמואל – התשעז
נבואות לדורות – ספר שופטים –
נבואות לדורות – ספר עזרא ונחמיה –
נבואות לדורות – ספר מלכים – התשעט
נבואות לדורות – ספר מלכים –
נבואות לדורות – ספר יונה – התשעו
נבואות לדורות – ספר יונה – התשעג
נבואות לדורות – ספר יהושע –
נבואות לדורות – ספר דניאל – התשעד
נבואות לדורות – מגילת שיר השירים – התשעה
נבואות לדורות – מגילת רות – התשעו
נבואות לדורות – מגילת אסתר – התשעו
נבואות לדורות – מגילת אסתר – התשעה
נבואות לדורות – מגילת אסתר – התשעד
נבואות לדורות – מגילת אסתר – התשעג
נבואות לדורות – מגילת אסתר – התשעא
מדרשבת – לימוד מדרש על הפרשה –
מגילת רות – תשפא
מגילת אסתר תשפב
מגילת אסתר – תשע''ט
לימוד פיוטי הסליחות –
לדעת בארץ דרכך – סוגיות בעולם התשובה למעשה –
כתר שם טוב – תשע''ט
כה עשו חכמינו –
יוצאים לחירות –
יום עיון בענייני ראש השנה – התשעד
טעמו וראו –
הדרך לחיים של משמעות –
אשת חיל –
אעירה שחר – העמקה בברכות השחר –
אישים בתנ''ך –
אגדה של תשובה –
'שחר אהללך'' -עיון בברכות השחר –
'להיות בינוני'' – פרקי תניא – תשעח

שיעורים אחרונים של הרב אייל ורד

play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
עשרה כוחות ושלשה לבושים. נפש אלוקית מול נפש בהמית. פרק ג | הרב אייל ורד | תניא
45 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
הקב"ה מזווג זיווגים | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו
40 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
"קטונתי מכל החסדים": על היחס המתוקן לעשיית טוב - לפרשת וישלח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
51 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
כיבוש יריחו: פנים וחוץ - פרק ו' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
37 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
פרק ב: חלק אלוק ממעל ממש! על הנפש האלוקית | הרב אייל ורד | תניא
42 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
משפחה מתקנת משפחה - לפרשת ויצא | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
50 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
ורחמיו על כל מעשיו - על עולם של רחמים, וירידת גשמים | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו
39 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
הפסח בגלגל - ספר יהושע המשך פרק ה' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
38 דקות
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד 5
שליחות הנפש הבהמית - סיום פרק א | הרב אייל ורד | תניא
43 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
"לנוכח אשתו": על זוגיות יצחק ורבקה, ועל ספירת הכתר - לפרשת תולדות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
45 דקות
דילוג לתוכן