Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב אייל ורד | מדרשי חזל  11 | הפנקס הפתוח

הרב אייל ורד

נולד בפתח תקווה בתשל''ב. למד בישיבת הגולן ובכולל ''חזון אלחנן'' בעיר דוד. לימד בישיבת ''נצר מטעי'' בנצרים וביבול. כיום רב קהילת ''יחדיו'' בפתח תקווה, ומלמד ב''מכון מאיר'

סדרות של הרב:

שפת אמת לאדמו''ר מגור - התשע
שער הנקיות במסילת ישרים - התשע
שמונה פרקים להרמב''ם - אלול התשסט
צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין - התשעד
פרקי ירמיהו לקראת החורבן -
פיוטי שבת -
פיוטי הסליחות תשפ"א
על כוס תה
עבודת הנפש בעקבות שבע הספירות -
ספר עזרא - תשפא
ספר דניאל תשפא
סיפורי תנאים -
סיפורי מעשיות משנים קדמוניות -
נפש הפרשה - התשעו
נפש הפרשה - התשעה
נפש הפרשה - התשעד
נפש הפרשה - התשעג
נפש הפרשה - התשעב
נפש הפרשה - התשעא
נפש הפרשה - התשע
נפש הפרשה
נבואות לדורות ספר שמואל - התשסט
נבואות לדורות - על ההפטרה - התשעז
נבואות לדורות - ספר שמואל - התשעז
נבואות לדורות - ספר שופטים -
נבואות לדורות - ספר עזרא ונחמיה -
נבואות לדורות - ספר מלכים - התשעט
נבואות לדורות - ספר מלכים -
נבואות לדורות - ספר יונה - התשעו
נבואות לדורות - ספר יונה - התשעג
נבואות לדורות - ספר יהושע -
נבואות לדורות - ספר דניאל - התשעד
נבואות לדורות - מגילת שיר השירים - התשעה
נבואות לדורות - מגילת רות - התשעו
נבואות לדורות - מגילת אסתר - התשעו
נבואות לדורות - מגילת אסתר - התשעה
נבואות לדורות - מגילת אסתר - התשעד
נבואות לדורות - מגילת אסתר - התשעג
נבואות לדורות - מגילת אסתר - התשעא
מדרשבת - לימוד מדרש על הפרשה -
מגילת רות - תשפא
מגילת אסתר - תשע''ט
לימוד פיוטי הסליחות -
לדעת בארץ דרכך - סוגיות בעולם התשובה למעשה -
כתר שם טוב - תשע''ט
כה עשו חכמינו -
יוצאים לחירות -
יום עיון בענייני ראש השנה - התשעד
טעמו וראו -
הדרך לחיים של משמעות -
אשת חיל -
אעירה שחר - העמקה בברכות השחר -
אישים בתנ''ך -
אגדה של תשובה -
'שחר אהללך'' -עיון בברכות השחר -
'להיות בינוני'' - פרקי תניא - תשעח

שיעורים אחרונים של הרב אייל ורד

play3
הרב אייל ורד | מדרשי חזל  11 | הפנקס הפתוח
הרב אייל ורד | מדרשי חזל 11 | הפנקס הפתוח
play3
בית המדרש
“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
"את מספר ימיך אמלא" - מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד - נפש הפרשה - משפטים
play3
בית המדרש
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים - הרב אייל ורד
play3
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו – הרב אייל ורד
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
סוד שרי החמישים - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' - יתרו
play3
בית המדרש
התובנות שבהסתכלות על האדם כעץ – הרב אייל ורד
התובנות שבהסתכלות על האדם כעץ - הרב אייל ורד
play3
הרב אייל ורד | טו בשבט- הצדיק והאילן
הרב אייל ורד | טו בשבט- הצדיק והאילן
play3
בית המדרש
הפרטים המבצעיים של מלחמת ברק וסיסרא – לימוד בספר שופטים עם הרב אייל ורד
הפרטים המבצעיים של מלחמת ברק וסיסרא - לימוד בספר שופטים עם הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
קורות חייו המרתקים של רבי יוסף יצחק שניאורסון והמאמר ‘באתי לגני’ – הרב אייל ורד
קורות חייו המרתקים של רבי יוסף יצחק שניאורסון והמאמר 'באתי לגני' - הרב אייל ורד