He

Fr

Es

Ru

En

'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד

הרב אייל ורד

נולד בפתח תקווה בתשל''ב. למד בישיבת הגולן ובכולל ''חזון אלחנן'' בעיר דוד. לימד בישיבת ''נצר מטעי'' בנצרים וביבול. כיום רב קהילת ''יחדיו'' בפתח תקווה, ומלמד ב''מכון מאיר'

עוד מהרב אייל ורד

play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע צפה המלבי"ם את שנת 1914  כשנה שבה יחול הקץ ומדוע הוא היה קרוב? – הרב אייל ורד
מדוע צפה המלבי"ם את שנת 1914 כשנה שבה יחול הקץ ומדוע הוא היה קרוב? - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ורבים השיב מעוון' – דמותו המיוחדת של 'הרבי מקרן הרחוב', ר' שלמה קרליבך זצ"ל ולימוד בספר התניא – הרב אייל ורד
'ורבים השיב מעוון' - דמותו המיוחדת של 'הרבי מקרן הרחוב', ר' שלמה קרליבך זצ"ל ולימוד בספר התניא - הרב אייל ורד
37 דקות
play3
בית המדרש
'ויתמהמה' – על תורת קבלת ההחלטות, חפזון ומתינות – הרב אייל ורד
'ויתמהמה' - על תורת קבלת ההחלטות, חפזון ומתינות - הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? – הרב אייל ורד
האם עם ישראל עשוי לשלוט בכלכלה העולמית? - הרב אייל ורד
38 דקות
play3
בית המדרש
הילד המשיח – הבן הרביעי של נח – הרב אייל ורד
הילד המשיח - הבן הרביעי של נח - הרב אייל ורד
42 דקות
play3
בית המדרש
הילד המשיח – הבן הרביעי של נח – הרב אייל ורד
הילד המשיח - הבן הרביעי של נח - הרב אייל ורד
42 דקות
play3
בית המדרש
מהי העבודה המיוחדת לכל קבוצה שנמשלת בארבעת המינים? הרב אייל ורד
מהי העבודה המיוחדת לכל קבוצה שנמשלת בארבעת המינים? הרב אייל ורד
39 דקות
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
32 דקות
play3
בית המדרש
הפיוט ה' שמעתי שמעך יראתי – הרב אייל ורד
הפיוט ה' שמעתי שמעך יראתי - הרב אייל ורד
40 דקות