He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה

בית המדרש
בין מראות ללהראות – על המראות הצובאות
בין מראות ללהראות - על המראות הצובאות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד : 'עם ישראל איכה'?- על מבחן הגאולה
הרב אייל ורד : 'עם ישראל איכה'?- על מבחן הגאולה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לחופש נולד
לחופש נולד
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"מחוט ועד שרוך נעל"
"מחוט ועד שרוך נעל"
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הקרה נא לפני היום" – התמודדות עם ממלכת הספק
"הקרה נא לפני היום" - התמודדות עם ממלכת הספק
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"לנוכח אשתו" – על זוגיות יהודית מקורית
"לנוכח אשתו" - על זוגיות יהודית מקורית
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"כי במקלי עברתי את הירדן הזה" – על תפילת יעקב ועל מרוץ שליחים על מקל.
"כי במקלי עברתי את הירדן הזה" - על תפילת יעקב ועל מרוץ שליחים על מקל.
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"רעהו העדולמי" – על חברות אמת
"רעהו העדולמי" - על חברות אמת
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"כי איך אעלה אל אבי" – צער מול אידאולוגיה
"כי איך אעלה אל אבי" - צער מול אידאולוגיה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"ולענוים יתן חן"
"ולענוים יתן חן"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שמות של גאולה – על הקשר בין גאולה לשמות
שמות של גאולה - על הקשר בין גאולה לשמות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שבע תועבות מצרים – על שבע המכות הראשונות
שבע תועבות מצרים - על שבע המכות הראשונות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
להיות אזוב
להיות אזוב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"שבו איש תחתיו" – על שמירת השבת בעולם המודרני
"שבו איש תחתיו" - על שמירת השבת בעולם המודרני
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"וחיי עולם נטע בתוכנו" –  נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
"וחיי עולם נטע בתוכנו" - נפש הפרשה לקבלת תורה וט"ו בשבט
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"אם כסף  תלווה את עמי"
"אם כסף תלווה את עמי"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"מקשה זהב" – על דעת ורגש בעבודת ה'
"מקשה זהב" - על דעת ורגש בעבודת ה'
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
'וכל זה איננו שווה לי' – איך אוכלים את המן?
'וכל זה איננו שווה לי' - איך אוכלים את המן?
מספר פרק בסדרה : 16
play3