פרשת: בלק | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:24 (ירושלים) 

סדרה: נפש הפרשה

46 דקות
פרה אדומה טהורה וטמאה - פרשת חוקת תשפ"ד | נפש הפרשה |הרב אייל ורד
43 דקות
סופה להתקיים! על המחלוקות בישראל. פרשת קרח תשפ"ד | נפש הפרשה |הרב אייל ורד
42 דקות
"ולקחתם מפרי הארץ" - המרגלים. פרשת שלח תשפ"ד | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
"וזה מעשה המנורה" - על מנורת הזהב שבנפש. - פרשת בהעלותך תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
39 דקות
לשאת את התורה לאשה - פרשת נשא תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
37 דקות
שירו לנו משיר ציון' - נפש הפרשה ליום ירושלים | הרב אייל ורד
39 דקות
"לא תונו איש את עמיתו" - פרשת בהר תשפ"ד | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
47 דקות
"יאמרו גאולי ה'" - פרק הגאולה בתהילים ק"ז. ליום העצמאות | נפש הגאולה | הרב אייל ורד
43 דקות
ליל חוויה: על נקודת השיא של ליל הסדר. שיעור לפסח | נפש ההגדה | הרב אייל ורד
41 דקות
מעיין חיים - על מעלת הטבילה במקווה וכוח המעיין. פרשת שמיני תשפ"ד | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
ארמי אובד אבי - כוחו של סבא. פתיחה להגדה של פסח | נפש ההגדה | הרב אייל ורד
42 דקות
"אשר נשיא יחטא": על מנהיגות שלוקחת אחריות. פרשת ויקרא תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
45 דקות
להפוך את המן... על נקודת העצמי אצל המן - ואצלנו | נפש המגילה תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
45 דקות
משכן אבנה לך בליבי - תנועות נפשיות בבניית המשכן. - פרשת ויקהל תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
44 דקות
מזה ומזה הם כתובים. - על הלוחות ועלינו - פרשת כי תשא תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
43 דקות
"פעמון זהב ורימון" - עם מה ועם מי נכנס הכהן הגדול למקדש? פרשת תצוה תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
41 דקות
כרובים, רוכבים, וכפורת. על תפקיד הכרובים במשכן - פרשת תרומה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
37 דקות
"עזוב תעזוב - עמו!": על רעות, חברות ומשפטים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
44 דקות
"עתה ידעתי" - על יתרו ועל הבחירה החופשית. פרשת יתרו | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"הפך ים ליבשה". הכנעה הבדלה והמתקה בקריעת ים סוף ובנפש. פרשת בשלח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן