פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

סדרה: נפש הפרשה

47 דקות
"אש שחורה על גבי אש לבנה" - לפרשת נשא ולחג השבועות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"ודגלו עלי אהבה" - פרשת במדבר | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
41 דקות
עשר נשים אופות לחם אחד | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
38 דקות
"וספרתם לכם": על ספר ספיר וסיפור - פרשת אמור | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
44 דקות
"ורוח חדשה אתן בקרבכם" - ליום העצמאות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
44 דקות
יסוד שבתפארת ומדינת ישראל - ליום העצמאות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"לא תבערו אש בכל מושבותיכם". על תיקון הכעס ועל הקהילה - ויקהל פקודי | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
37 דקות
"וראית את אחורי" - על ההליכה אחרי ה' יתברך לפנים, ולאחור. פרשת כי תשא | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
37 דקות
"על שתי כתפיו לזכרון" - לפרשת תצוה ולפרשת זכור | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
הצמצום אינו כפשוטו - לפרשת תרומה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
46 דקות
"ושמעתי כי חנון אני" - פרשת משפטים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
39 דקות
אהבת עולם אהבתנו - פרשת יתרו | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
44 דקות
האדם עץ השדה - לט"ו בשבט | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
43 דקות
"ותען להם מרים" - סוד שירת מרים - לפרשת בשלח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
45 דקות
לבוא אל פרעה: על גבול ובלי גבול - לפרשת וארא | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
45 דקות
שש נשים וגואל אחד - לפרשת שמות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
"מטרף בני עלית" - על בחירת יהודה למנהיג - לפרשת ויחי | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
"וירא את העגלות" - בין עיגולים ליושר - לפרשת ויגש | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
43 דקות
"לריח שמניך טובים" - כוונות ההדלקה בשמן | הרב אייל ורד | נפש הפרשה לחנוכה
47 דקות
והנה אנחנו מאלמים אלומים: על אורות דתוהו בכלים דתיקון - לפרשת וישב | הרב אייל ורד | נפש הפרשה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!