Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה

פרשת בהר וספירת העומר | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
"יודיע צערו לרבים" - על התיקון העמוק של המצורע | הרב אייל ורד | נפש הפרשה 'תזריע'
"ותורתך בתוך מעי" - סוד המאכלות המותרים והאסורים - הרב אייל ורד בשיעור 'נפש הפרשה' שמיני
"סמר מפחדך בשרי" על עבודת הביסום בפורים - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' לפורים
"ולא יכול משה..." על תלמיד חכם ועל ספירת הדעת - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' פקודי
"לא תבערו אש בכל מושבותיכם" על תיקון הכעס וההקפדה הרב אייל ורד בשיעור לפרשת ויקהל
ריבועים מול עיגולים: על חטא העגל ושבירת הלוחות - הרב אייל ורד בשיעור נפש 'הפרשה', כי תשא
על שתי כתפיו ועל ליבו-זכרון ! על בחירת אהרן לכהן גדול - הרב אייל ורד
"את מספר ימיך אמלא" - מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד - נפש הפרשה - משפטים
סוד שרי החמישים - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' - יתרו
צנצנת המן - סוד הפרנסה - הרב אייל ורד שיעור נוסף בסדרת 'נפש הפרשה' לפרשת בשלח
'קהל עדת ישראל' - על יציאה מבדידות לקהילתיות - הרב אייל ורד -שיעור לפרשת בא
'פיתום ורעמסס' - כיצד הופכים בני אדם חופשיים לעבדים? שיעור לפרשת שמות מאת הרב אייל ורד
'חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ' - בין יהודה ליוסף | הרב אייל ורד
44 דקות
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
'עקודים, נקודים וברודים' - קרב ההבקעה של יעקב אבינו - הרב אייל ורד
43 דקות
'ועשה לי מטעמים' - על ריח מישוש וטעם אצל יצחק אבינו - הרב אייל ורד
44 דקות
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
44 דקות
'ויתמהמה' - על תורת קבלת ההחלטות, חפזון ומתינות - הרב אייל ורד
42 דקות
הילד המשיח - הבן הרביעי של נח - הרב אייל ורד
43 דקות
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד