פרשת: וישלח | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:14 (ירושלים) 

סדרה: נפש הפרשה

41 דקות
"יום שימת אהבה ואחווה ושלום ורעות" - ליום הכיפורים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
32 דקות
"כל עצמותי תאמרנה": ארבעת המינים שבנפש - הכנה לסוכות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
44 דקות
"ואשפוך את נפשי" - על בקשות פרטיות והמלכת ה' בראש השנה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
הסתר אסתיר - על תשובה מכוסה וגלויה - פרשת נצבים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"בשמך יגילון כל היום" - פרשת כי תבוא ועבודת השמחה בחודש אלול | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"ותפשו בו אביו ואמו" - פרשת כי תצא וחודש אלול | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
38 דקות
"למטר השמים תשתה מים". מה הרווחנו בזה? פרשת עקב | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
38 דקות
פעמיים נחמה, בבקשה! לימי הנחמה ולתשעה באב | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
סיחון, עוג והזמזומים - הכח לכבוש את ארץ ישראל. פרשת דברים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"תעבירו באש" - בין כפרה לתיקון. לפרשת מטות ומסעי | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
45 דקות
עם בת גילו או בת גורלו? על סוד הגורל בנחלות ובזוגיות. לפרשת פנחס | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
43 דקות
"שוכן לשבטיו". על מעלת השכנות הטובה - פרשת בלק. | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
43 דקות
המטות המשולבים - על שילוב מטה משה ואהרון בפרשת מי מריבה - פרשת חוקת | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
44 דקות
קורח, חוקת וקרח - לפרשת קורח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
"ארץ אוכלת יושביה" - פרשת שלח לך | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
46 דקות
"אל נא רפא נא לה" - על תפילות קצרות - פרשת בהעלותך | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
47 דקות
"אש שחורה על גבי אש לבנה" - לפרשת נשא ולחג השבועות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"ודגלו עלי אהבה" - פרשת במדבר | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
41 דקות
עשר נשים אופות לחם אחד | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
38 דקות
"וספרתם לכם": על ספר ספיר וסיפור - פרשת אמור | הרב אייל ורד | נפש הפרשה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן