He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה

בית המדרש
'איש אשר רוח בו' - על מוליכות רוח
47 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
ויהי בנסוע אהרון - להיות תלמיד של אהרן
46 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
בין מראות ללהראות – על המראות הצובאות
בין מראות ללהראות - על המראות הצובאות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אהבה בשלושה מעגלים - נפש הפרשה לתשעה באב
44 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד : 'עם ישראל איכה'?- על מבחן הגאולה
הרב אייל ורד : 'עם ישראל איכה'?- על מבחן הגאולה
43 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד :  "אשר לא ציויתי ולא דיברתי ולא עלתה  על ליבי". מהי עבודת המולך?
הרב אייל ורד : "אשר לא ציויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי". מהי עבודת המולך?
41 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
אין אבוד - על פסח שני ועל אייר
40 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
קללת "וכשלו איש באחיו" – התייחסות לאסון במירון
קללת "וכשלו איש באחיו" - התייחסות לאסון במירון
42 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
'יפה את רעייתי כתרצה' - כשאת רוצה
43 דקות
מילות מפתח:פסח שני
נושא: פסח שני
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
פתיל התכלת וחטא המרגלים. תיקון. תשובה. חיים
48 דקות
מילות מפתח:פרשת שלח לך
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
על מחלוקות ותובנות. בעקבות המצב במדינה
44 דקות
מילות מפתח:פרשת קרח
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
שיח של קצוות
46 דקות
מילות מפתח:פרשת בלק
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
לחופש נולד
לחופש נולד
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"מחוט ועד שרוך נעל"
"מחוט ועד שרוך נעל"
34 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הקרה נא לפני היום" – התמודדות עם ממלכת הספק
"הקרה נא לפני היום" - התמודדות עם ממלכת הספק
36 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"לנוכח אשתו" – על זוגיות יהודית מקורית
"לנוכח אשתו" - על זוגיות יהודית מקורית
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"כי במקלי עברתי את הירדן הזה" – על תפילת יעקב ועל מרוץ שליחים על מקל.
"כי במקלי עברתי את הירדן הזה" - על תפילת יעקב ועל מרוץ שליחים על מקל.
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"רעהו העדולמי" – על חברות אמת
"רעהו העדולמי" - על חברות אמת
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3