Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש הפרשה

45 דקות
"לנוכח אשתו": על זוגיות יצחק ורבקה, ועל ספירת הכתר - לפרשת תולדות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
43 דקות
ויצחק בא מבוא - על ראשית עולם התפילה ועלינו - פרשת חיי שרה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
48 דקות
"ותבט מאחריו", על אשת לוט ועלינו - לפרשת וירא | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
41 דקות
לבקש את שורש החיים - לפרשת לך לך | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
40 דקות
הילד המשיח - על הבן הרביעי של נח - לפרשת נח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
42 דקות
"לפני מי אתם מיטהרים?" - ליום הכיפורים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
46 דקות
"להעיר את השנה, להמליך את המלך" - לפרשת נצבים וראש השנה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
45 דקות
"לב לדעת" - מה אתה רוצה באמת? - לפרשת כי תבוא וראש השנה | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
47 דקות
חנון או צודק? על היות האדם חנון - לפרשת כי תצא | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
41 דקות
"ויתן תמים דרכי" - על התמימות ועל התשובה - לפרשת שופטים ולחודש אלול | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
"ונבונים לא מצאתי" - מיהם הנבונים, ומדוע משה לא הצליח למצוא אותם? - פרשת דברים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
"לטוב בעיניהן" - סודן של בנות צלפחד וסיום ספר במדבר - פרשת מסעי | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
"בין איש לאשתו, בין אב לבתו", על אהבה רבה ואהבת עולם - פרשת מטות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
"אשר יוציאם ואשר יביאם" - על מנהיגות מתוקנת - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | יב תמוז תשפב
"ברח לך אל מקומך!" - לפרשת בלק | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | ה תמוז תשפב
הפרה והנחש - לפרשת חוקת| הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כח סיון תשפב
כשהאדמה פותחת את פיה - פרשת קרח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כא סיון תשפב
תיקון ונחמה לחטא המרגלים - שיעור מיוחד לפרשיות הסיום של פרשת שלח | הרב אייל ורד | יז סיון תשפב
"וראיתם אותו" - התכלת כתיקון לחטא המרגלים - פרשת שלח | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | יד סיון תשפב
על חצוצרות ועל חצאי צורות - שיעור במנהיגות - פרשת בהעלותך | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | ז סיון תשפב
דילוג לתוכן