He

Fr

Es

Ru

En

מועדים: יום העצמאות

הרב אורן טרבלסי
play3
עין איה על מתן תורה | הרב אורן טרבלסי | ז סיון תשפ”ב
הרב אורן טרבלסי
play3
עין איה על מתן תורה | הרב אורן טרבלסי | כט אייר תשפ”ב
נפש הפרשה הרב אייל ורד
play3
“נפש יהודי הומיה” – על מעמד הנפש הראוי ביום העצמאות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה ליום העצמאות
play3
מתי הוקמה מדינת ישראל ? תורת הזמן היהודית
play3
“מודעת זאת בכל הארץ” – על שביעי של פסח ויום העצמאות
play3
מדינה יהודית או מדינת היהודים ?
mountain-landscape-2031539_1280
play3
הרב יורם אליהו: העצמאות – מדרגה בדרך למתן תורה
play3
עצמאותינו על פי התנ”ך
independence-day-celebrations-S2QYURL
play3
הרב מנחם בן יעקב: שירת הרוממות של יום העצמאות
play3
השגחה כללית והשגחה פרטית בתהליכי הגאולה
play3
יום עצמאות שמח לאחינו חסידי סאטמאר
play3
הסוד של דגל ישראל
play3
“אתם כבר שומעים את רעש המטוסים” – התנאים להקמת בית המקדש וסנהדרין במדינת ישראל כבר קיימים
play3
“התחיינה העצמות האלו” – נבואת יחזקאל ל”ז – והקמת המדינה
play3
לא לחינם הראנו ה’ כל זאת
play3
“מחשבות שלום … לתת לכם אחרית ותקוה”
play3
“עוד לא אבדה תקותינו ” על שבעים השנים שאבדו וחזרו
play3
לסדר ההשגחה האלוקית במדינת ישראל
play3
“שיחו בכל נפלאותיו”
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
הנהגת המשפחה באופן הראוי: שיתוף | הרב שהם גנוט
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תודעת שליחות היא אושר החיים | הרב ראובן פיירמן
52 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"ויפגע במקום" - מה כמוס בביטוי הזה? | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
37 דקות
דילוג לתוכן