פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

סוכות

סוכות  //  הרב אמיר דומָן

חג הסוכות חל ימים ספורים לאחר יום הכיפורים, בט"ו-כ"ב בתשרי. הוא מורכב משני ימים טובים של קודש בתחילתו ובסופו, וביניהם ימי "חול המועד", ימי חג המותרים בעשיית חלק מהמלאכות. מצוות החג המעשיות הן שלוש: ישיבה בסוכה, נטילת ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה, ומצווה אחת הכוללת את הכל – שמחה: "ושמחת בחגך, והיית אך שמח". חג הסוכות מסכם את כל השנה שקדמה לו, זהו חג המעבר מימי הקיץ אל עונת הגשמים, חג האסיף.

הסוכה היא זכר ליציאת מצרים בה ישבנו בסוכות: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". בסוכה הפשוטה אך הנאה יש שחרור מכבלי השיעבוד לקיום המאסיבי, המוצק והכבד, היציאה מן הבית לסוכה, מבית קבע לבית ארעי היא הודאה בכך שלא אנו הוא מרכז המציאות, לא אנחנו "בעלי הבית", אלא מלכו של עולם. הקיום שלנו פה הוא כדי להיות צינור ולהביא את טוב ה' למציאות, לנצרכים ולמעוטי היכולת.

ארבעת המינים שבאים מן הצומח מבטאים את כל חלקי האוכלוסייה, וכולם נאגדים באגודה אחת ובהם אנו מודים ומהללים ומתפללים לשפע שיגיע בהמשך השנה כולה.

שאלות ותשובות על סוכות

חג הסוכות הוא האחרון בשלושת הרגלים, ונמשך שבעה ימים בהם יושבים בסוכות, ומברכים על ארבעת המינים: אתרוג, לולב, הדס וערבה.

חג הסוכות נקרא גם "חג האסיף" משום שהוא חל בסוף הקיץ, מועד איסוף כל גידולי השנה שעברה, ובו מודים על הברכה שקיבלנו במשך כל השנה הקודמת.

בנוסף נקרא החג גם "זמן שמחתנו", על שם המצווה המפורשת בתורה בחג זה: "ושמחת בחגך… והיית אך שמח".

מצוות ישיבה בסוכה הכוללת אכילה ושינה וכל עיסוק מכובד אחר.

מצוות ארבעת המינים, ברכתם ואמירת ההלל יחד עימם.

מצוות השמחה הגדולה. רבים חוגגים את "שמחת בית השואבה" ברוב עם.

האושפיזין הם: אברהם יצחק ויעקב, משה רבנו ואהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. אלו הם הצדיקים שעיצבו את דמות העם היהודי וכולנו נחשבים בניהם ותלמידיהם. בחג הסוכות אנו מזמינים אותם מדי יום ביומו לסוכתנו, להתברך בקדושתם.

כן ולא. שמחת תורה חותם את כל ימי חגי תשרי, בו מסיימים לקרוא את התורה ומתחילים מבראשית. אין יושבים בו בסוכות ולא נוטלים לולב, אלא עושים "הקפות" וריקודים שעות ארוכות לכבוד התורה בשמחה גדולה.

בחר רב

חפש רב

שיעורי תורה ואמונה לסוכות

הרב אשר בוחבוט FIX
58 דקות
"בצילו חימדתי וישבתי" - סוד הסוכה, ארבעת המינים, והעלייה לרגל | הרב אשר בוחבוט
הרב יואב מלכא
32 דקות
הסוכה האחת שכל ישראל ראויים לשבת בה | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
יורם אליהו שבת הגדול
15 דקות
הסוכה וענני הכבוד - הנצי"ב מוולוז'ין | הרב יורם אליהו
הרב אייל ורד 5
32 דקות
"כל עצמותי תאמרנה": ארבעת המינים שבנפש - הכנה לסוכות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
75 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה, ובמיוחד אתרוג! | הרב מנחם בורשטיין
הרב מאיר טויבר
57 דקות
מצוות מעמד הקהל ומגילת קהלת | הושענא רבה | הרב מאיר טויבר
הרב אייל ורד 5
39 דקות
"ומעיין מבית ה' ייצא"... על מים חיים היוצאים מן המקדש אל האומות | הושענא רבה | הרב אייל ורד
Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
85 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה אחרי שנת השמיטה | הרב מנחם בורשטיין
1 דקות
שמחתה של התורה
2 דקות
השמירה של הסוכה
60 דקות
מי קובע את עתידי
62 דקות
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ט

ארבעת המינים

Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
75 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה, ובמיוחד אתרוג! | הרב מנחם בורשטיין
Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
85 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה אחרי שנת השמיטה | הרב מנחם בורשטיין
הרב אייל ורד 5
39 דקות
מהי העבודה המיוחדת לכל קבוצה שנמשלת בארבעת המינים? הרב אייל ורד
הרב מרדכי ענתבי 33
90 דקות
הלכות ארבעת המינים ומצוות סוכה: הרב מרדכי ענתבי
16 דקות
פלא יועץ - סוכה וחג הסוכות בכלל
49 דקות
הרמזים של ארבעת המינים , ענוה והכנעה , התורה מגינה על האדם
93 דקות
מרתון מסכת סוכה וענייני ארבעת המינים
Jewish festival of sukkoth over paper colorful chain garland on kippah
60 דקות
חג סוכות זמן שמחתנו: הרב דב ביגון
1 דקות
כמה כסף צריך אדם להשקיע בקניית ארבעת המינים ?
machon
105 דקות
הלכות סוכה וארבעת המינים

מאמרים

הרב אשר בוחבוט FIX
מרגישים בעננים - במצוות הסוכה | הרב אשר בוחבוט
אברהמי1
שמחה זוגית בחג - בנישואין | אסתר אברהמי
פחות זעם , יותר רחמים | הרב חגי לונדין | חודש אלול והתשובה
האושפיזין - לחג הסוכות | הרב חגי לונדין
הרב דב ביגון יום חמישי
אם אני כאן הכל כאן - לחג הסוכות | הרב דב ביגון
מיכאל אבולעפיה
לצאת מחגי תשרי ברייה חדשה: מאמר מאת הרב ד"ר מיכאל אבולעפיה
machon
כפרה, שמחה ואחדות בחג הסוכות / אור ויקר
machon
וישם לדרך פעמיו'
machon
לָךְ, לְךָ, לכם, לנו ולהם בחבלי משיח-
machon
רשמים ממעמד "הקהל" בימי בית שני - מסופרים על ידי אחיקם, ילד גלילי
machon
גליון חג סוכות תשפ"א

חג הסוכות בהלכה ומחשבה

הרב יואב מלכא
32 דקות
הסוכה האחת שכל ישראל ראויים לשבת בה | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
הרב מרדכי ענתבי 33
90 דקות
הלכות ארבעת המינים ומצוות סוכה: הרב מרדכי ענתבי
machon
84 דקות
סוד ההקפות ומעלת ימי חג הסוכות
44 דקות
צל, צללים, צילא דמהימנותא
53 דקות
ההסתכלות הנכונה על עולם המעשה בעיני התלמוד הירושלמי
32 דקות
לחיות בעננים ... - חלק ב
26 דקות
לחיות בעננים ... - חלק א
26 דקות
דירת קבע ודירת עראי
1 דקות
האם עדיף סכך לנצח או סכך טרי ?
8 דקות
מבחן חיבת המצות של אומות העולם - מצות סוכה

חג שמחת תורה

51 דקות
הושענא רבא כהכנה לשמחת תורה
54 דקות
סגולת ישראל המתגלה בערבה
machon
הקפות שניות - מוצאי שמחת תורה במכון מאיר תשע"ז
35 דקות
מה הקשר בין שמיני עצרת לסיום הקריאה בתורה ושמחתה
2717px-Solomon_Alexander_Hart_-_The_Feast_of_the_Rejoicing_of_the_Law_at_the_Synagogue_in_Leghorn,_Italy_-_Google_Art_Projectסל
13 דקות
מושגים ביהדות: 'שמחת תורה' - הרב חגי לונדין
3 דקות
מה פשר מנהג ההקפות בשמחת תורה?
מכון מאיר תשפב
149 דקות
מה אהבתי תורתך: הקפות שניות במכון מאיר
58 דקות
עבודת ה' בשמחה
הרב שמואל אליהו
5 דקות
מוצאי שמחת תורה שמחת תורה אצל הרב מרדכי אליהו זצ''ל: הרב שמואל אליהו

מגילת קהלת

17 דקות
למה לנו לרדוף ?
60 דקות
"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש"
45 דקות
עניינו וסגנונו המיוחד של ספר קהלת
30 דקות
מדוע נקרא הכועס כסיל
יהודה וקסמן
25 דקות
בן עמינדב: תוכנית מיוחדת עם יהודה וקסמן ז"ל, אביו של נחשון הי"ד שנחטף ונרצח על ידי מחבלים
machon
29 דקות
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
39 דקות
"הכל הבל" - האמנם ? האם ספר קהלת פסימי ומייאש ?
39 דקות
"ושבחתי אני את השמחה"

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן