He

Fr

Es

Ru

En

"וכיפר אדמתו עמו" – 64 למדינת ישראל / נכון לעכשיו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

הכהן הגדול ביום הכיפורים, בקודש הקודשים מכפר על עם ישראל ככתוב "ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל" (טז, לג-ד). ומה היא הכפרה? מפרש רש"י על הפסוק "וכיפר אדמתו עמו" (דברים לב מג) – ויפייס אדמתו ועמו על הצרות שעברו עליהן ושעשה להם האויב – לכפר לשון ריצוי ופיוס.
לא רק הכהן ענייניו לכפר על עם ישראל, אלא כל יהודי ויהודי יש לו להתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה וללמד זכות על הדור כולו.
"אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקב"ה מגדיל עליו, ואלה הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צאנו…" (מסילת ישראל סוף פ' יט).
נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקנו וחלקו של דורנו שאנו זוכים לחיות בדור שבו הקב"ה מתפייס עמנו, וההתפייסות והריצוי באים לידי ביטוי בקיבוץ גלויות, בהקמת מדינת ישראל ההולכת ומתפתחת בצעדי ענק – על עולם שחרב בגלות ובשואה והולך ונבנה מחדש והפעם בארץ חיינו. ולא רק מבחינה מדינית כלכלית וצבאית אנו הולכים ומתפתחים, אלא גם מבחינת רוחנית יהודית. כאשר מרכז לימוד התורה בעולם הוא בארץ ישראל על רבבות לומדי התורה ואלפי מוסדות התורה המגדילים תורה ומאדירים אותה – מתקיימת בדורנו ההבטחה "ותוליכנו קוממיות לארצנו" בשתי הקומות – הקומה הגופנית והקומה הנשמתית, ולא ירחק היום ונזכה גם לבנות את בית המקדש השלישי ולהשיב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם וישראל למעמדם, והכהן הגדול יכפר עלינו ועל כל בית ישראל באהבה.
בברכת חג עצמאות שמח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה