פרשת: תזריע | הדלקת נרות: 18:26 | הבדלה: 19:44 (ירושלים) 

ליל הסדר

חג הפסח תשפ"ד : זמני החג

סוף זמן אכילת חמץ9:53
סוף זמן אכילת חמץ לגרי”מ אליהו זצ”ל9:29
סוף זמן ביעור חמץ11:15
סוף זמן ביעור חמץ לגרי”מ אליהו זצ”ל10:45
כניסת החג: 18:38
צאת החג: 19:52
צאת החג ר”ת: 20:31
סוף זמן אכילת חמץ: 9:55
סוף זמן אכילת חמץ לגרי”מ אליהו זצ”ל: 9:29
סוף זמן ביעור חמץ:11:17
סוף זמן ביעור חמץ לגרי”מ אליהו זצ”ל: 10:45
כניסת החג: 18:54
צאת החג: 19:55
צאת החג ר”ת: 20:29

שאלות ותשובות על ליל הסדר

ליל הסדר הוא הלילה הפותח את חג הפסח.  בלילה זה יצא עם ישראל ממצרים מעבדות לחירות עולמית, לפני יותר מ3300 שנה!

משום שכל מה שמתרחש בו, בכל בית ובכל עדה כמנהגה – נערך תמיד בסדר קבוע וידוע מראש, כמו שמופיע בכל “הגדה של פסח”.

סדר ליל פסח כולל את אמירת ההגדה של פסח, ובתוכה את ארבע הקושיות “מה נשתנה”, שתיית ארבע הכוסות, סיפור יציאת מצרים ועשר המכות, שירת ההלל, אכילת המצה והמרור, סעודת החג, ופיוטים מוכרים ואהובים כמו: “חד גדיא” ו”אחד מי יודע”.

זהו הלילה בו נולד עם ישראל, ובו קיבלנו את שליחותנו כאומה בין האומות. זהו הזמן בו כל שנה כל העם מתאחד וחוגג יחד, כל משפחה וחבורה, באהבה ובשמחה גדולה את הזהות הייחודית שלנו כעם, וכבנים ובנות לעם ישראל. כל פרט ואירוע שקורה בלילה הזה מלמד אותנו על עצמנו, ומביא לנו ברכה וכוחות חיים לכל השנה.

תפילה לעורך הסדר

ריבונו של עולם, ברחמיך הרבים ובחסדיך הפשוטים, היה נא בעזרי והצלח דרכי, כי באתי היום לערוך לפניך את סדר הפסח לבני משפחתי ואורחיי, כפי שתיקנו לנו חז"ל. והנה גלוי וידוע לפניך, שאין בי כל השגה בכל התיקון הרוחני אשר נשמותינו כולן עתידות לעבור, רק כקורא תם מתוך ההגדה, ומקיים את כל הלכותיך הנני.
היה נא בעזר כולנו, שנצא ידי חובותינו, בכל ההלכות, הדקדוקים והשיעורים בלילה הזה, ובכל מצווה שאנו עתידים לקיים ממצוותיך, מתוך נחת רוח ושמחה, ותשקה נשמתנו מנחל עדנך, ואורך העליון יזריח על עבדיך לצחצח נפשותינו כולן.
גלוי וידוע מלפניך רחום וחנון, כי מגוונים הם יושבי שולחן הסדר בביתנו, כארבעת הבנים שדיברה כנגדן תורתך. יהי רצון מלפניך שתזכני להאמין בקדושה הפנימית של כל אחד ואחד, לחוש בטהרת הנשמות, ולאהוב כל אחד בכל לבי בלי שום חשבונות ישנים, והצילני מעין שיפוטית. תן נא בלבי עצה ותבונה כיצד לדבר לכל אחד לפי מידתו, ולזרוע זרעי אהבתך ויראתך בלב כל אחד, ונתחזק כולנו יחדיו באמונתך הזכה, דרך סיפור ההגדה.
עזור לי ברחמיך המרובים, שאהיה צינור נקי ושופע להעברת דברך באמיתיות, ושים דברך על לשוני, שאדרוש דברים מתוקים עמוקים ובהירים, בביטחון ובחן. ויהא הלילה כולו, לילה שבו השמים פתוחים, לטל האורות היורד ממרום, ויהיו ליבותינו פתוחים, לקלוט את רשמי קודש התגלותך הניסית לאבותינו במצרים, לטבול בנהר האמונה, לחוות את לידת האומה, ואת יציאתה לחירות עולם. ונתחזק כל אחד בשליחותו הכלל ישראלית בדור הגאולה האחרונה, ונצא לחירות מכל המשעבדים אותנו ויונקים חיותנו, בין בדברים הגשמיים ובין בדברים הרוחניים.
אנא מלך רחמן, תן בלבי גבורה, שלא אקפיד ולא אכעס, שאשמח בחלקי ולא יהיה דבר שיערבב דעתי, ואתרכז בילדיי המתוקים, ובקדושת המצווה הגדולה של "וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא". זכני למשוך את לבם של בניי ובנותיי בעבותות של אהבה אל התוכן הרוחני של הסדר, ושמרני שלא אהיה בציפיות גדולות מדי, שלא אתאכזב אם יפריעוני הילדים או המבוגרים, רק אדע כיצד לשתף כל אחד ואחד, ולתת לכל אחד מקומו, ואהיה בעין טובה ובאורך רוח.
היה נא בעזרי שארגיש כל צרכיה של אשתי, ואעזור לה ככל שתצטרך בשמחה ובאהבה, באירוח ועם הילדים, ולא יערבבוני ארבע הכוסות רק יישבו דעתי כדעת אחד הזקנים הקדושים, וייפתחו לפני שערי אורה ומוחין דגדלות.
עזור לנו לעבור את כל הסדר באווירה משפחתית שמחה מרוממת, להספיק לאכול את האפיקומן בזמן, להרבות לספר ביציאת מצרים ברוחב ובעומק, לצאת כולנו לחירות כל אחד ממצריו הוא, לגדול אל קומה חדשה, ושכל האומה תצא לחירות ממצריה, וכל הצריך לישועה פרטית או כללית היה נא בעזרו.
ותן בכל בית מישראל אור מתיקות קדושת חגך, וברך את כל החיילים ואנשי הביטחון הצדיקים, העומדים כעת על משמר ארצנו, ומאפשרים לנו לשבת בנחת בביתנו, ושמור והגן עליהם תמיד. שנתמלא כולנו תקווה ונחמה מאור הישועה הזרוחה עלינו, ונשמח בהשגחתך ואהבתך הגדולה על דורנו הגדול הזה, ונזכה לראות כיצד אתה מאמין בנו ומוליכנו אל הגאולה השלמה בתהליכים אלוקיים סבוכים ובקצב שאתה רואה לנכון, ושנזכה בשנה הבאה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, ונודה לך בשיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו בירושלים הבנויה, כל עמך בית ישראל באהבה ואחווה ושלום ורעות, ונסתלק מכל המחלוקות, ונתאחד כולנו סביב עבודתך ותורתך, ונעבוד אותך כולנו כאיש אחד האוכל קרבן פסח סביב בית מקדשך. "וִיהִי נֹעַם ה’ אֱ-לֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ", אמן כן יהי רצון.

המשך קריאה

ליל הסדר בהלכה ובאגדה

למה ליל הסדר אקטואלי להיום? הרב חגי לונדין

דיני ליל הסדר - אכילת מצה, ארבע כוסות ועוד

ליל הסדר – רגישויות ועצות מעשיות כדי שלא לשבש את הסדר ולממש את ערך היום

כיצד להתמודד עם ליל הסדר בחיק המשפחה המורחבת? הרב שלמה אבינר

כיצד להתמודד עם ליל הסדר בחיק המשפחה המורחבת? הרב שלמה אבינר

ליל הסדר כהזדמנות לחזרת האב לילדיו - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הרבה מאוד נושאים מציפים אותנו לרגל ליל הסדר, לילה יחידי בשנה: מהי חירות אמתית? איך לצאת מהכבלים הנפשיים? כיצד יגאל עם ישראל? איך אני משתלב בכלל? ועוד. נושא מרכזי ומרתק במיוחד הוא להבין למה היינו בגלות כל כך הרבה שנים, ואיך נוכל לקדם את הגאולה. וכאן מקומו של האב.
אלפיים שנות גלות נשחק מעמד האב. ה’יידישע מאמע’ מכל העדות השתלטה על המבנה המשפחתי והנפשי, כשהאב היה דחוק בפינה, אם מפני שיצא לפרנס, או היה שתלטן, אולי שתקן, אולי נעלם… לרוב לא שימש דמות מספיק בונה לילדיו. הגלות נטלה מהאב את תפקידו העיקרי שהוא – להאיר פנים, (אלא אם כן שאב את אמונתו מן החיבור לקודש).
התפקיד העיקרי של האב אינו לחנך את ילדיו ש”יתנהגו יפה”, ולכפות על הסביבה שלו את נוכחותו. להפך: האב הוא סיבת השלֵמות הנפשית של אשתו וילדיו. הוא אמור להיות קול החכמה, הענווה, הציור הנכון, העמוק והטוב, של נוכחות ה’ בעולם. עליו לצמצם את עצמו לרצון ה’ ומתוך זה להתחבר לאשתו ולבניו.
כל אדם יכול לגלות את ה’אבא’ בתוכו, כשידמה את עצמו במקום טוב ואוהב, וכך ‘לצאת ממצרים’. האבא הנפשי תלוי בעיקר בגדילה הרוחנית של כל אחד. בידיעה שכמו שה’, אב הרחמן, חוזר לעמו, כך חוזר כוח המדמה לעבודת הנפש, ובו טמונה היכולת לאמפטיה, לאהבה, לתפילה.
לכן בליל הסדר אנחנו יושבים בהסיבה, מעין תנועה של עיגול נפשי ולא ישיבה ישרה בשליטה תודעתית רוחנית. האב הוא המאפשר לילד לבכות, לצחוק, ומקבל כל רגרסיה נפשית, שהרי זו הדרך לחזק את נפשו של הילד, היודע שיש אחד בעולם שאוהב אותו ללא תנאי. הסוד של החוסן הנפשי טמון ביכולת ההורה לקבל ולהכיל את הילד כפי שהוא, ורק מתוך זה לקדם אותו הלאה, בעיקר על ידי דיבור אוהב, דוגמא אישית וסבלנות. האב הוא זה שיודע לשחק עם ילדיו הקטנים על השטיח. הוא זה שיודע להתעגל אליהם, לספר להם סיפורים לפני השינה, ובמילים אחרות – מאפשר לעצמו להיכנס לעולמם. כמובן, מתוך תנועה זו ניתן לפעמים במצב של לית ברירה גם לשים גבולות לילד באופן ישיר, אבל התנאי הוא החיבור.
האר”י ז”ל כותב שגלות מצרים היתה תוצאה של חטא אדם הראשון ששיחת זרעו בנהר גיחון מאה ושלושים שנה. התיקון של ליל הסדר תלוי בחזרת האב לילדיו. ולכן הוא מקשיב לשאלותיהם. הילד שואל כי חשוב לו שאביו יראה אותו, יעריך אותו, ישמח בו, ‘בֵּן חָכָם יְשַׂמַּח אָב’ (משלי י”א). כנגד ארבע בנים דיברה התורה ואתה הולך ללמוד כל ילד וילד מה המיוחד שבו, בלי לשפוט ובלי לבקר. בלילה הזה, אינך דורש יותר מדי, בעיקר לומד להקשיב, להאיר פנים, ללמד את ילדיך ענווה. למרות שאתה גדוש בידיעות, אתה מאפשר להם להופיע. כמו שיוסף נקרא אברך, אב רך, ככה אתה באותו הלילה מצד אחד מנהיג את ליל הסדר אך הנהגתך היא בעיקר נסתרת, מופיע מצד יכולתך לעורר את כוחות הנפש של אשתך וילדיך. וזהו לימוד לכל השנה…

מכתב פתוח לילדי ישראל לקראת ליל הסדר מאת הרב אייל ורד

שלום וברכה ילדים.
רציתי לשאול אתכם אם אתם אוהבים לשאול.
אתם צוחקים. למה אתם צוחקים? אה הבנתי. אין ילד שלא אוהב לשאול. הרבה שאלות מכל מיני סוגים. שאלות כמו: למה? כמה? איך? מתי נגיע? עוד כמה זמן נשאר? שאלות משאלות שונות. לפעמים לנו המבוגרים כבר אין כל כך כוח לענות, אז אנחנו אומרים לכם – ‘לא עכשיו’, או ‘כשתגדל תבין’, או ‘אני לא יודע’. כי זה לא תמיד קל לענות לכל כך הרבה שאלות.
אבל יש לילה אחד שבו לשאול – זו ממש מצווה. וזה ליל הסדר.
כל שאלה ששואלים בלילה הזה היא מצווה. לא רק שאלות מוכרות כמו ‘מה נשתנה?’ שכולכם מכירים. אלא במיוחד שאלות “אמיתיות” חדשות כאלו שבאמת מסקרנות אתכם.
כדאי לכם ללכת לאבא או לאמא או אפילו לאח גדול וביחד איתו לרשום שאלות שיש לכם על ליל הסדר ובלילה הזה – כל שאלה שאתם שואלים היא גם מצווה וגם קצת מחייבת אותנו ההורים לתת לכם תשובה.
אנחנו כבר עשינו זאת עם ילדי הקהילה שלנו קהילת ‘יחדיו’ בפתח תקווה. והשאלות שהילדים שאלו… שאלות ממש יפות. וחלק גם קצת קשות ואני צריך לחפש בספרים שלי כדי למצוא תשובות.
רוצים לשמוע חלק מהשאלות?
הנה –
אהרון דוד ורד – האם לאכול מצת יד זה מהתורה או מדרבנן?
אמונה ע. – למה ב’מה נשתנה’ אומרים ‘במרור’ ולא ‘כולו מרור’?
זיו – מה קשור אליהו הנביא לליל הסדר?
דוד – למה מזכירים את מצרים – הרי היינו שם עבדים ואם מדברים על הגלות אז אולי נחזור לשם?
איתמר – למה רק שורפים את החמץ ולא עושים משהו אחר?
זיו – בשביל מה הלכנו למצרים מהתחלה?
אמונה – מה קשורה ירושלים לליל הסדר ולמה שרים ‘לשנה הבאה בירושלים הבנויה’?
רועי – למה אנחנו לא יכולים לקחת רק שני דברים ולוקחים הרבה דברים בקערה, וכך האפיקומן רק בסוף וקשה לנו לחכות?
איתמר – האם כשבני ישראל חגגו את פסח בפעם הראשונה הם שרו שירים ואילו שירים הם שרו?
ויש עוד הרבה שאלות אבל אני לא רוצה לגלות, כי אני רוצה שכל אחד מכם ילדים יקרים יכין לעצמו שאלות משלו, כי ילדים אוהבים לשאול.
בהצלחה וחג שמח!

ליל הסדר

הרב ראובן פיירמן FIX
52 דקות
אבל למה בכלל ה' הכניס אותנו למצרים מלכתחילה?! | הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן FIX
53 דקות
למה הגדה של פסח בכלל לא מספרת את סיפור יציאת מצרים?! | הרב ראובן פיירמן
מצגת1
97 דקות
עריכת סדר פסח לדוגמא | הרב מאיר טויבר והרב צבי נחשוני
הרב דב ביגון7
דנים בנושא ארבע כוסות ואכילת מצה בליל הסדר - הרב דב ביגון
שולחן שבת | הרב ראובן פיירמן | סדרת ‘עדן החיים – משפחה יהודית’
מעלות ליל הסדר חלק שני - צפון | הרב ראובן פיירמן
הרב ראובן פיירמן FIX
מהן המעלות המיוחדות של ליל הסדר? הרב ראובן פיירמן
הרב מאיר טויבר 6
ליל הסדר הוא חוויה אישית מתחדשת אצל כל יחיד של ההיסטוריה היהודית - הרב מאיר טויבר
Jigsaw puzzle with missing piece. Missing puzzle pieces
ליל הסדר - ממה מורכבת חוויה ? הרב אייל ורד
top view of matza and walnuts on concrete table, jewish Passover holiday concept
הרבנית ד"ר חן בוחבוט בשיעור מרתק: חודש ניסן ועוצמתו של ליל הסדר
top view of matza and walnuts on concrete table, jewish Passover holiday concept
47 דקות
הלילה שבו הכי מתאים לספר את הסיפור: 'בא בזמן' לקראת ליל הסדר
מצגת1
97 דקות
סדר פסח לדוגמא עם הרב מאיר טויבר
machon
15 דקות
הערכות לליל הסדר
machon
15 דקות
חמש דרכים בסיפור ההגדה
machon
15 דקות
העמדה הנפשית שממנה כדאי להגיע לסדר
machon
49 דקות
פסח בזמן הקורונה - המדריך לעריכת ליל הסדר

סימני ליל הסדר

44 דקות
סימני ליל הסדר - חלק ה'
46 דקות
סימני ליל הסדר - חלק ד'
37 דקות
סימני ליל הסדר - חלק ג'
43 דקות
סימני ליל הסדר - חלק ב
44 דקות
סימני ליל הסדר - חלק א

הגדה של פסח

הרב אייל ורד
43 דקות
ליל חוויה: על נקודת השיא של ליל הסדר. שיעור לפסח | נפש ההגדה | הרב אייל ורד
הרב ערן טמיר FIX
36 דקות
"מוציא מצה": הבצק לא הספיק להחמיץ? או משהו יותר עקרוני? הגדה של פסח | הרב ערן טמיר
הרב אייל ורד
40 דקות
ארמי אובד אבי - כוחו של סבא. פתיחה להגדה של פסח | נפש ההגדה | הרב אייל ורד
הרב ערן טמיר FIX
33 דקות
"הא לחמא עניא": יציאה משיעבוד המעצמות בכל דור | הרב ערן טמיר
הרב אלי בזק
54 דקות
"זכר למקדש כהלל" - מאמרו של הרב קוק זצ"ל | הרב אליהו בזק
הרב אייל ורד 5
39 דקות
"ולבן ביקש לעקור את הכל" - על כוחו של לבן, וכוחו של הסבא בליל הסדר | הרב אייל ורד | הגדה של פסח
48 דקות
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ?
57 דקות
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" - ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
brain-1845940_1280
28 דקות
בירור כח המדמה לאור ההגדה של פסח - ד''ר מיכאל אבולעפיה
10 דקות
מה פשר הייחול "לשנה הבאה בארעא דישראל" ?
61 דקות
והגדת לעצמך - סיפור יציאת מצרים בראשית צמיחת גאולתנו
48 דקות
הבן הרשע של ארץ ישראל
2 דקות
יוצאים לחירות - הבן החמישי
4 דקות
יוצאים לחירות - הצעה לסדר
machon
48 דקות
האם יש ממש באלוהי העמים ?

קרבן פסח

הרב יוסף קלנר
60 דקות
הפסח אינו נאכל אלא בלילה, למנוייו ועד חצות | הרב יוסף קלנר
57 דקות
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" - ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
6 דקות
קרבן פסח צריך להיות צלוי באש דווקא
37 דקות
מדוע עשו בני ישראל רק פסח אחד במדבר ?
20 דקות
החפזון באכילת קרבן הפסח
29 דקות
מהו מדרש? ומהו משכו וקחו לכם
35 דקות
ראשית הכניסה לעבודת ה' - בחפזון
10 דקות
סודו של קרבן פסח
24 דקות
מדוע ראה יצחק את עשו כממשיך דרכו ?
53 דקות
משמעות אמירת "פסח מצה ומרור" בפסח
54 דקות
"כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו"
15 דקות
מדוע קרבן אהרן בחנוכת המשכן היה דווקא עגל ?
1 דקות
לו יתאפשר הדבר מצד המדינה, האם ניתן להקריב את קרבן הפסח ? במידה וכן מהם התנאים לכך ?
9 דקות
קרבן הפסח - מרכזו של החג
54 דקות
פרה אדומה

מדריך מעשי לליל הסדר

מצגת1
97 דקות
עריכת סדר פסח לדוגמא | הרב מאיר טויבר והרב צבי נחשוני
מצגת1
97 דקות
סדר פסח לדוגמא עם הרב מאיר טויבר
top view of matza and walnuts on concrete table, jewish Passover holiday concept
76 דקות
תעשו את זה בבית: ליל סדר לדוגמא עם הרב שרקי
84 דקות
איך עושים ליל סדר? הדגמה ועצות עם הרב אורי שרקי
70 דקות
סדר פסח לדוגמא עם הרב אורי שרקי - תשע"ו
128 דקות
ליל סדר לדוגמא עם הרב חנוך בן פזי זצ"ל
93 דקות
סדר פסח לדוגמא תשס"ז
machon
111 דקות
סדר המעלות הגדה של פסח - חלק ב
82 דקות
סדר המעלות בהגדה של פסח - חלק א

הכשרת כלים לפסח

58 דקות
שאלות ותשובות בענייני חג הפסח
2 דקות
איך מכשירים תנור מיקרוגל לפסח ?
37 דקות
מנהגי עדות בהלכות פסח
6 דקות
ליבון והכשרת כלים לפסח
3 דקות
חשיבות רתיחת המים בהגעלת כלים
4 דקות
מה בין טבילה להגעלה
5 דקות
הגעלה ברותחין
51 דקות
הכשרת כלים לפסח ובדיקת חמץ

כשרות המזון בפסח

58 דקות
שאלות ותשובות בענייני חג הפסח
WhatsApp Image 2021-03-21 at 14.23.12
59 דקות
מה עושים עם סבונים ותמרוקים בפסח? הרב שמואל אליהו עונה
45 דקות
כיצד לנהוג בסביבה שבה לא מקפידים על כשרות לפסח
2 דקות
השנה הגיע תורם של ההורים של אשתי לארח אותנו בפסח. הם ספרדים ואני אשכנזי המקפיד על קטניות, כיצד לנהוג?
4 דקות
הבנתי שכיום בחלק מהדברים הנחשבים כקטניות אין בעצם את החשש המקורי שהביא לתקנה, האם זה נכון? באלו מאכלים מדובר ? אם כן האם אפשר לאכל אותם בפסח ?
12 דקות
מוקצה, קטניות, בשר וחלב - למה צריך כל כך הרבה 'גזירות'?!
51 דקות
הכנה כשרותית לפסח
52 דקות
בין חומרא להלכה - על כשרות מוצרי מזון ובפרט מוצרי חלב לפסח

דף יומי מסכת פסחים

63 דקות
מסכת פסחים דף קיט' ע"ב
67 דקות
מסכת פסחים דף קיח' ע"ב
62 דקות
מסכת פסחים דף קיח'
67 דקות
מסכת פסחים דף קיז'
65 דקות
מסכת פסחים דף קטז'
68 דקות
מסכת פסחים דף קטו'
74 דקות
מסכת פסחים דף קי' ע"ב
75 דקות
מסכת פסחים דף קח'
47 דקות
מסכת פסחים דף קה' ע"ב
68 דקות
מסכת פסחים דף קד' ע"ב
63 דקות
מסכת פסחים דף קב'
65 דקות
מסכת פסחים דף פח'
68 דקות
מסכת פסחים דף פז'
57 דקות
מסכת פסחים דף פה'
66 דקות
מסכת פסחים דף פד'

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!