פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

ברכות השחר

כל הנוסחים

כאן תוכלו להתפלל בשקט ברכות השחר בכל הנוסחים, ואם יישאר לכם זמן – תוכלו גם לצפות במיטב השיעורים על משמעותן של ברכות השחר

שיעורי תורה על ברכות השחר

פרק 7
41 דקות
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
פרק 6
40 דקות
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
פרק 3
47 דקות
זוקף כפופים - מעשה מנופלים
פרק 2
15 דקות
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
פרק 1
40 דקות
הנותן לשכוי בינה' - על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
פרק 7
13 דקות
קימה מהמיטה בבוקר קלה - כשיש סיבה טובה לקום
פרק 36
27 דקות
דיני ברכות השחר
פרק 959
8 דקות
ברכת הנותן לשכוי בינה
פרק 9
43 דקות
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו - על מקומה של הבושה בעבודת ה'
פרק 8
55 דקות
הולך בתום ילך בטח' - על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
פרק 7
43 דקות
ברכת פוקח עיוורים
פרק 6
40 דקות
ברכת זוקף כפופים

"מודה אני לפניך"

55 דקות
חינוך להגיד תודה | הרב יורם אליהו
13 דקות
קימה מהמיטה בבוקר קלה - כשיש סיבה טובה לקום
39 דקות
יחדיה ליחדך' - מהותה של תורת החסידות- שיעור ליט כסלו
57 דקות
הפעם אודה
20 דקות
הקב"ה העיר אותי בבוקר כי הוא מאמין בי - "רבה אמונתך"
20 דקות
"וקיים" - אצל האדם הקיימות היא בתכונת ההתמדה
16 דקות
לחיות זה למצות את כל צדדי החיים במילואם
29 דקות
מול מי אני עומד בבוקר ? מול המלך
19 דקות
"לפניך" - העמידה הישירה לפני ה' היא העמידה השלמה שמבטאת קרבה וקשר
24 דקות
"מודה אני לפניך" - אבל מי זה בעצם אני
26 דקות
מדוע תפילתי תתקבל אם אני בעצמי לא מבין מה אני אומר לפני הבורא ?
9 דקות
מודה אני
10 דקות
מודה אני
56 דקות
מהות ההודאה והתודה לה'
52 דקות
"רבה אמונתך"

ברכות התורה

הרב ערן טמיר FIX
46 דקות
ברכות התורה במבט אמוני - לקראת חג השבועות | הרב ערן טמיר
machon
8 דקות
"נותן התורה" - התורה מתחדשת בכל יום
53 דקות
ברכות התורה ,המחלוקת על ההגות בתורה,הטובה שבתורה
47 דקות
ברכת התורה על פי הרב קוק זצ"ל
53 דקות
מהותם של ברכות התורה - חלק א
16 דקות
נוסח ברכת התורה ומעלת העסק בתורה מצד עצמו
21 דקות
"אשר בחר בנו מכל העמים" - המעולה שבברכות
12 דקות
"נותן התורה" בלשון הווה - האם נתינת התורה עדיין נמשכת ?
11 דקות
"המלמד תורה לעמו ישראל"
10 דקות
ההתכללות של האדם הפרטי מאפשרת לו לזכות לערבות התורה
7 דקות
ערבות בדברי תורה - ההתאמה והשייכות בין התוכן התורני לבין האדם - חלק א
10 דקות
"לעסוק בדברי תורה"
11 דקות
ברכות התורה
61 דקות
מצוה יקרה של לימוד תורה - כיצד לקיימה על הצד הטוב ביותר ?
8 דקות
נוסח ברכות התורה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן