He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לונדין את אנגלמן משוחחים -

בית המדרש
מהו וידוי ?
מהו וידוי ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סימני ראש השנה
סימני ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מי צריך גשם בעידן המודרני ?
מי צריך גשם בעידן המודרני ?
12 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
צדקה וחסד
צדקה וחסד
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הילדות
הילדות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
קימה מהמיטה בבוקר קלה – כשיש סיבה טובה לקום
קימה מהמיטה בבוקר קלה - כשיש סיבה טובה לקום
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
שינה – לא חבל על הזמן ?
שינה - לא חבל על הזמן ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פרסום וחיצוניות
פרסום וחיצוניות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ימי השובבי"ם והקשר לגאולת מצרים
ימי השובבי"ם והקשר לגאולת מצרים
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם היחס הנפשי אל הדרך משפיע על הזהירות בדרכים
האם היחס הנפשי אל הדרך משפיע על הזהירות בדרכים
13 דקות
מילות מפתח:זהירות בדרכים
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
טו בשבט
טו בשבט
11 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פורים
פורים
17 דקות
מילות מפתח:פורים
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עושים סדר בבלגן הרב חגי לונדין והרב ליאור אנגלמן מדברים על אתגר נקיונות הפסח
14 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ליל הסדר – רגישויות ועצות מעשיות כדי שלא לשבש את הסדר ולממש את ערך היום
ליל הסדר - רגישויות ועצות מעשיות כדי שלא לשבש את הסדר ולממש את ערך היום
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
חגי חודש אייר – מזכרון לתקומה
חגי חודש אייר - מזכרון לתקומה
11 דקות
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לונדין & אנגלמן: הסוד האמיתי של ספירת העומר
15 דקות
מילות מפתח:ספירת העומר
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שבוע הספר העברי וחשיבות המילה הכתובה:הרב לונדין והרב אנגלמן משוחחים
17 דקות
מילות מפתח:שבוע הספר העברי
נושא: אמונה
מספר פרק בסדרה : 18
play3