He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אעירה שחר - העמקה בברכות השחר -

בית המדרש
הנותן לשכוי בינה
הנותן לשכוי בינה
43 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים – "שלא עשני עבד"?
מה מגדיר עבד ועל מה אנו מברכים - "שלא עשני עבד"?
44 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הולך בתום ילך בטח' – על ברכת המכין מצעדי גבר
הולך בתום ילך בטח' - על ברכת המכין מצעדי גבר
42 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"שעשה לי כל צרכי" – על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
"שעשה לי כל צרכי" - על מה מברכים ואיך זה קשור לנעליים?
46 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ברכת מתיר אסורים
ברכת מתיר אסורים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ברכת זוקף כפופים
ברכת זוקף כפופים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ברכת פוקח עיוורים
ברכת פוקח עיוורים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הולך בתום ילך בטח' – על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
הולך בתום ילך בטח' - על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה
55 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו –  על מקומה של הבושה בעבודת ה'
ברכת מלביש ערומים. על מה מכוונים בברכה זו - על מקומה של הבושה בעבודת ה'
43 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 9
play3