He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תפילה / סדר היום

דיני חציצה בנטילת ידיים
play3
דיני חציצה בנטילת ידיים
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ג'
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ג'
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ב'
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ב'
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק א
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק א
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
play3
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
דיני נטילת ידים לסעודה
play3
דיני נטילת ידים לסעודה
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ג'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ג'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ב'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ב'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק א'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק א'
הקטנים מתי יתחילו להתענות – שו"ע סימן תרטז'  סעיפים א' , ב'
play3
הקטנים מתי יתחילו להתענות – שו"ע סימן תרטז' סעיפים א' , ב'
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק ב'
play3
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק ב'
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק א'
play3
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק א'
"וזה שער השמים" – דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'
play3
"וזה שער השמים" – דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'
דין התוקע לתוך הבור – שו"ע סימן תקפ"ז סעיף ג'
play3
דין התוקע לתוך הבור – שו"ע סימן תקפ"ז סעיף ג'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיף כג'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיף כג'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים כ' – כב'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים כ' – כב'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יז' – יט'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יז' – יט'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יד' – טז'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יד' – טז'
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי – מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
הרב אורי שרקי - מוסר מלחמה וסיכון חפים מפשע
play3
בית המדרש
"משרתי הקודש" - סיפורו של שבט לוי
play3
מגזין
כל עצמותי תאמרנה: אלישיב רייכנר במפגש מיוחד עם המומחה הישראלי להשתלות מח עצם
כל עצמותי תאמרנה: אלישיב רייכנר במפגש מיוחד עם המומחה הישראלי להשתלות מח עצם
51 דקות
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: שחרור ירושלים - מרעיד את העולם כולו
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
זמן מתן תורתנו: דברי חיזוק מאת הרב ביגון לכבוד שבועות
Shape-7
מוזיקה
אריה שפילמאן שר: 'ישימך אלוקים'
play3
בית המדרש
התיחסות למצב הבטחוני במדינה
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון מספר את סיפורו הלא יאמן של קיבוץ יגור