Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תפילה / סדר היום
7 דקות
קריאת פרשת קרבנות הנשיאים בחנוכה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1409
91046
2 דקות
סדר קריאת התורה בראש חודש טבת שחל בחול
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1408
91049
13 דקות
"ראינו שהיהודים יש להם ספר וכל הזמן הם קוראים בו"
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1412
91023
11 דקות
משמעות הברכות "שלא עשני גוי ... עבד ... אשה"
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1411
91025
6 דקות
דין אכסנאי בחנוכה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1407
91027
5 דקות
אמירת הלל בברכה בכל שמונת ימי החנוכה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1406
91030
9 דקות
עניינן של ברכות השחר וברכת הנותן לשכוי בינה בפרט
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1410
91039
8 דקות
"נותן התורה" - התורה מתחדשת בכל יום
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1413
91015
1 דקות
גם נשים מברכות ברכת התורה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1414
91009
4 דקות
מי שלא ברך ברכת התורה יכול לצאת ידי חובת הברכה בברכת אהבה רבה
מתוך הסדרה: הלכה יומית -
1415
91013