He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תפילה / סדר היום

דיני חציצה בנטילת ידיים
play3
דיני חציצה בנטילת ידיים
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ג'
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ג'
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ב'
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ב'
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק א
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק א
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
play3
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
דיני נטילת ידים לסעודה
play3
דיני נטילת ידים לסעודה
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ג'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ג'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ב'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ב'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק א'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק א'
הקטנים מתי יתחילו להתענות – שו"ע סימן תרטז'  סעיפים א' , ב'
play3
הקטנים מתי יתחילו להתענות – שו"ע סימן תרטז' סעיפים א' , ב'
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק ב'
play3
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק ב'
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק א'
play3
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק א'
"וזה שער השמים" – דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'
play3
"וזה שער השמים" – דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'
דין התוקע לתוך הבור – שו"ע סימן תקפ"ז סעיף ג'
play3
דין התוקע לתוך הבור – שו"ע סימן תקפ"ז סעיף ג'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיף כג'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיף כג'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים כ' – כב'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים כ' – כב'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יז' – יט'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יז' – יט'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יד' – טז'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יד' – טז'
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון