He

Fr

Es

Ru

En

נושא: תפילה / סדר היום

play3
דיני חציצה בנטילת ידיים
דיני חציצה בנטילת ידיים
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ג'
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ג'
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ב'
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק ב'
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק א
play3
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו – חלק א
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
play3
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
דיני נטילת ידים לסעודה
play3
דיני נטילת ידים לסעודה
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ג'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ג'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ב'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק ב'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק א'
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – חלק א'
play3
הקטנים מתי יתחילו להתענות – שו"ע סימן תרטז'  סעיפים א' , ב'
הקטנים מתי יתחילו להתענות – שו"ע סימן תרטז' סעיפים א' , ב'
play3
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק ב'
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק ב'
play3
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק א'
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" – חלק א'
play3
"וזה שער השמים" – דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'
"וזה שער השמים" – דיני קדושת בית הכנסת – חלק א'
play3
דין התוקע לתוך הבור – שו"ע סימן תקפ"ז סעיף ג'
דין התוקע לתוך הבור – שו"ע סימן תקפ"ז סעיף ג'
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיף כג'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיף כג'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים כ' – כב'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים כ' – כב'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יז' – יט'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יז' – יט'
play3
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יד' – טז'
דיני שופר של ראש השנה – שו"ע סימן תקפ"ו סעיפים יד' – טז'