Jerusalem

7°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

ללמוד להתפלל שמונה עשרה – הרקע לתפילת עמידה –  פרק 1

הרב מאיר טויבר

עוד מהרב מאיר טויבר

play3
בית המדרש
ללמוד להתפלל שמונה עשרה – הרקע לתפילת עמידה –  פרק 1
ללמוד להתפלל שמונה עשרה - הרקע לתפילת עמידה - פרק 1
6 דקות
play3
בית המדרש
צום עשרה בטבת
42 דקות
play3
בית המדרש
משמעות האמירה "שמע ישראל"
42 דקות
play3
בית המדרש
עניינה של מלכות שאול
15 דקות
play3
בית המדרש
האתגר של תקופת הקורונה - להיבנות למרות שאין סביבה מתאימה ומסגרת
19 דקות
play3
בית המדרש
"צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום"
57 דקות
play3
בית המדרש
שלמה המלך מעלותיו ומלכותו
62 דקות
play3
בית המדרש
"עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה"
62 דקות
play3
בית המדרש
האנחה היא ביטוי לשלמות החסרונות
15 דקות
play3
בית המדרש
חמשת הדיונים שבין משה רבנו לקב"ה
38 דקות