פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

ל"ג בעומר

ל”ג בעומר  //  הרב אמיר דומָן

יום ל”ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה מימי ספירת העומר שבין פסח לחג השבועות, והוא נחשב ליום של שמחה. ימי ספירת העומר הם הימים שבהם סופרים את מניין הימים והשבועות עד לחג השבועות, כהכנה וצעידה הדרגתית לקראת קבלת התורה מחדש שבחג השבועות.

ימים אלו הם “ימי דין” וחשבון נפש. חז”ל סיפרו לנו שבמהלך ימים אלו מתו אלפי תלמידי רבי עקיבא, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. כתיקון לכך אנו משתדלים בימים הללו לתקן את המידות ואת המעשים שבין אדם לחברו. מקובל שבל”ג בעומר פסקה המגיפה ולכן נוהגים בו שמחה.

בנוסף, ביום זה נפטר רבי שמעון בר יוחאי, מתלמידי רבי עקיבא שקמו לאחר מכן, שזכה לגלות בחייו את תורת הסוד, וביום פטירתו ניתנה לו רשות לגלות את עומק הסודות. תורת הסוד היא תמצית נשמת התורה, שאחוזה בנשמת ישראל, והשמחה על גילוי התורה הפנימית גדולה מאוד, עד שנהגו להדליק מדורות לשיר ולרקוד לכבודו. ביום זה מתחילה שוב עונת החתונות, שלא מתקיימות בימי ספירת העומר הראשונים, וזו עוד סיבה לשמחה.

שאלות ותשובות על ל"ג בעומר

ל”ג בעומר הוא היום השלושים ושלושה מימי ספירת העומר. יום זה נחשב יום שמחה, ובלילה נוהגים רבים להדליק מדורות ונרות לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי.

ימי ספירת העומר הם הימים שבין מוצאי חג ראשון של פסח לבין חג השבועות, ארבעים ותשעה ימים. בכל לילה יש מצווה מהתורה לספור כמה ימים היום לעומר, כלומר כמה ימים עברו מיום הקרבת מנחת העומר בבית המקדש.

ימים אלו הם ימי תיקון מידות הנפש, והתכוננות לקראת מתן תורה שבחג השבועות.

במסורת מקובל שבימי ספירת העומר מתו אלפים רבים של תלמידי רבי עקיבא במגפה נוראה בזמן מרד בר כוכבא. אך ביום זה פסקה המגפה וניתן היה להקים מחדש את עולם התורה. מיום זה ניתן שוב לערוך חתונות, דבר שנאסר בימי הצער הקודמים.

רשב”י הוא רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו הגדול של רבי עקיבא ומממשיכי דרכו. רשב”י הוא מחכמי המשנה הידועים, ומפורסם גם בגדולתו בהלכה וגם בגילויו של ספר הזוהר בו מרוכזת חכמת הקבלה וסתרי התורה.

ספר הזוהר הוא מדרש קדמון ביותר ובו דרשות סיפורים ורמזים שתוכנם הוא עומק פנימיות צפונות התורה וחכמת ישראל. “מעשה בראשית ומעשה מרכבה”. הבנת יסודות הרוח המקיימת את המציאות והשגחת ה’ על עולמו ועלינו. טעמי המצוות ופלאי סתרי קדושת התורה. חכמה זו מסורה לגדולי חכמי ישראל מפי הנביאים עד משה רבינו שקיבלה מפי הגבורה בהר סיני.

בחר רב

חפש רב

שיעורי תורה ואמונה לל"ג בעומר

הרב שמעון בן ציון FIX
41 דקות
ל"ג בעומר, ספירת העומר, הכלל מחייה את הפרטים | הרב שמעון בן ציון
הרב ראובן פיירמן FIX
49 דקות
אסכרה?! - שיעור מיוחד לל"ג בעומר | הרב ראובן פיירמן
עבודת ה’ על ידי ניסוי וטעיה | הרב חגי לונדין | סדרת ‘לאור דמותו של הלל’
47 דקות
רשב"י - מייאוש גמור לתיקון מוחלט | הרב חגי לונדין
הרב אשר בוחבוט FIX
40 דקות
רשב"י, בנו ונכדו - סיפור של סוד, תשובה, ואהבה ללא תנאי. מיוחד לל"ג בעומר! | הרב אשר בוחבוט
עבודת ה’ על ידי ניסוי וטעיה | הרב חגי לונדין | סדרת ‘לאור דמותו של הלל’
54 דקות
ל"ג בעומר: הרקע והתוכן הפנימי | הרב חגי לונדין
הרב ראובן פיירמן 2
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
הרב דב ביגון יום חמישי
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
הרב אייל ורד 5
לאפות את הטוב לתוכנו | הרב אייל ורד | נפש הפרשה פרשת בחקותי ול"ג בעומר
הרב מאיר טויבר 6
חמש התבוננויות בספירת העומר | הרב מאיר טויבר
_DSC68133  הרב דב ביגון
ממנהגי האבלות של ספירת העומר - שלא לישא אשה
65 דקות
שיטת רשב"י בהלכה במקרא ובמחשבה
הרב דב ביגון יום חמישי
29 דקות
יום הזכרון המיוחד שזכה לו רבי שמעון בר יוחאי

ל"ג בעומר

הרב שמעון בן ציון FIX
41 דקות
ל"ג בעומר, ספירת העומר, הכלל מחייה את הפרטים | הרב שמעון בן ציון
הרב מאיר טויבר 6
37 דקות
ל"ג בעומר וסיפור הצלתו וגדולתו של רשב"י | הרב מאיר טויבר
הרב ראובן פיירמן FIX
49 דקות
אסכרה?! - שיעור מיוחד לל"ג בעומר | הרב ראובן פיירמן
עבודת ה’ על ידי ניסוי וטעיה | הרב חגי לונדין | סדרת ‘לאור דמותו של הלל’
47 דקות
רשב"י - מייאוש גמור לתיקון מוחלט | הרב חגי לונדין
הרב אשר בוחבוט FIX
40 דקות
רשב"י, בנו ונכדו - סיפור של סוד, תשובה, ואהבה ללא תנאי. מיוחד לל"ג בעומר! | הרב אשר בוחבוט
עבודת ה’ על ידי ניסוי וטעיה | הרב חגי לונדין | סדרת ‘לאור דמותו של הלל’
54 דקות
ל"ג בעומר: הרקע והתוכן הפנימי | הרב חגי לונדין
הרב ראובן פיירמן 2
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
הרב דב ביגון יום חמישי
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
הרב ערן טמיר FIX
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
הרב אייל ורד 5
לאפות את הטוב לתוכנו | הרב אייל ורד | נפש הפרשה פרשת בחקותי ול"ג בעומר

מאמרים

measurement-1476919_1280
הרב ליאור לביא: מה הסוד של שמחת הילולת רבי שמעון?
Smoke
ל"ג בעומר בפתח? כך תחגגו בצורה נכונה
machon
שאלות ותשובות בעניין לג' בעומר
machon
"וספרתם לכם"
machon
שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן. לל"ג בעומר
machon
מסירות הנפש של רשב"י
machon
רבי עקיבא ותלמידיו
machon
ל"ג בעומר
machon
וספרתם לכם - סולם לתיקון המידות
machon
הסוד הכמוס של ההילולא

רבי שמעון בר יוחאי

הרב אייל ורד 5
נגילה ונשמחה בך - מעשה ברבי שמעון | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו לקראת לג בעומר
הרב אייל ורד FIX
35 דקות
מה מיוחד בהילולת רבי שמעון בר יוחאי?
_DSC67042 הרב מאיר טויבר
43 דקות
כיצד נראה היהודי האידיאלי בעיני הקב"ה?
9 דקות
"וישקהו"
46 דקות
לימוד תורה המכוון לטובת הדור
41 דקות
לנוכח אשתו' - על מעשה מזוג בצידן
people-4050698_1280
44 דקות
הרב אייל ורד: סוד חבורתו של הרשב"י
29 דקות
שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי האם דין האדם על המחשבה או על המעשה
5 דקות
מהו 'כתר שם טוב'
36 דקות
"אם בחוקותי תלכו"

ספירת העומר ומנהגיה

הרב ליאור לביא תמונה
44 דקות
שערים לאמונה - מידות הראיה - דבקות | הרב ליאור לביא
הרב שמעון בן ציון FIX
41 דקות
ל"ג בעומר, ספירת העומר, הכלל מחייה את הפרטים | הרב שמעון בן ציון
הרב ליאור לביא תמונה
49 דקות
שערים לאמונה - מידות הראיה - דבקות | הרב ליאור לביא
הרב ערן ישועה FIX
39 דקות
קרבן העומר וספירת העומר - פרשת אמור | הרב ערן ישועה | פרשת תרומה
הרב שהם גנוט
37 דקות
התבוננות הרב הרצוג זצ"ל על ספירת העומר | הרב שהם גנוט
הרב אייל ורד 5
38 דקות
"וספרתם לכם": על ספר ספיר וסיפור - פרשת אמור | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב ליאור לביא תמונה
43 דקות
שערים לאמונה - מידות הראיה - דבקות | הרב ליאור לביא
יורם אליהו שבת הגדול
ספירת העומר, פסח שני ופרשת בחקותי | הרב יורם אליהו | אייר תשפ"ב
הרב מאיר טויבר 6
חמש התבוננויות בספירת העומר | הרב מאיר טויבר
_DSC68133  הרב דב ביגון
ממנהגי האבלות של ספירת העומר - שלא לישא אשה

ספר הזוהר וחכמת הקבלה

הרב ליאור לביא
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
5 דקות
רבי חיים ויטאל
4 דקות
הרש"ש - רבי שלום שרעבי זצ"ל
51 דקות
לימוד קבלה בכתבי הרב קוק
27 דקות
מהי העבודה הרוחנית הגדולה המוטלת על כל חכמי ישראל
24 דקות
אחת הנפלאות של תורת הקבלה שהיא מרוממת את כל מהותו של הלומד
machon
37 דקות
יושב הקב"ה ושואג כארי על חורבן בית המקדש
54 דקות
"מקור הברכה הוא במקום התעלומה"
28 דקות
הצורך בלימוד אמונה בדור שלנו
25 דקות
הצורך בשפה ברורה בלימוד ענייני האלוהות - סיום המאמר

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן