פרשת: בהר | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:17 (ירושלים) 

דף הבית > > “וספרתם לכם”

דף הבית > אגדה ספירת העומר > “וספרתם לכם”

“וספרתם לכם”

אנו נמצאים בימים מיוחדים, ימי ספירת העומר. בכל יום אנו מברכים ברכה בשם ומלכות על ספירת העומר – מה אנו סופרים, ומה עניין הספירה הזאת?
כתב הרמב”ם (מו”נ ח”ג פ’ מג): “הנה שבועות הוא יום מתן תורה, ולהגדיל היום ההוא נמנו הימים מן המועד הראשון (פסח) אליו, כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו, ושהוא מונה היום וגם השעות”. כאשר אוהבים מישהו ומצפים להיפגש אתו, סופרים את הימים והשעות לקראת הפגישה. כך באה התורה ללמד אותנו בספירה זו את ערכה ומהותה של התורה, שהיא עיקר כל מציאות האדם ואליה הוא צריך לשאוף ולהתגעגע. ואמנם כאשר האדם מבין ומפנים זאת, ועובד כראוי את עבודת הימים האלה – שעיקרם תיקון ועילוי המידות להיות ראויים למתן תורה – אז הוא זוכה לקבל באמת את התורה. ומדוע דווקא ימים אלו הם ימי הכנה? כי בפסח, ביציאת מצרים, השפיע עלינו הקב”ה שפע גדול של טהרה וקדושה כדי שנוכל לצאת ממצרים, אלא מכיוון שזה היה שלא על ידי מעשינו, זה לא נשאר, לא היה לזה קיום. ועתה, עם ספירת העומר על ידי מעשינו ועבודתנו היום-יומית, יש קיום למעלות שאנו משיגים (ע”פ בני יששכר אייר, מאמר ג). ומובא בזוה”ק שכל השנה תלויה בשבעה שבועות אלו, ומי שמתקן ימים אלו כראוי אינו צריך להישפט בימי הדין של תשרי. וביאר זאת השפת-אמת (פסח תרנד), “הכל נברא בכוח התורה, וכשבני ישראל מקבלין הכל בכוח התורה ויודעים שזה עיקר חיות הכל ועושים הכל טפל אל התורה, אז התורה משפעת להם כל מה שצריך להם וממתקת את הדינים” (וממילא לא צריך כבר להישפט בתשרי).
הצדיק הרב יוסף ליב זוסמן זצ”ל, שהיה ידוע בצדקותו ובתפילותיו המיוחדות ליד הכותל המערבי, נהג במשך שנים רבות לערוך שם תיקון חצות, ומיוחדת היתה ספירת העומר שלו שהיה סופר ומאריך שעה ארוכה ויותר. (ניתן לשמוע חלק ממנה באתר ישיבה – הרב זוסמן). לאחר מותו יצא ספר מאמרים מתוך כתביו, שם הספר “מבחירי צדיקיא” ושם כתב הרב זוסמן (עמ’ קלג) שימי הספירה נועדו לתקן ולהעלות את המידות והספירות העליונות כי “בהיות שישראל היו שקועים במצרים במ”ט שערי טומאה וכל כוחות הטומאה שלטו בהם, וברגע האחרון כאשר לא יכלו להתמהמה, נגלה עליהם ממ”ה הקב”ה בכבודו ובעצמו וגאלם … וברגע אחד הרימם לרום המעלות והמדרגות… אולם הם לא יכלו להחזיק מעמד בגדלות הזו, ותכף ביציאת היום הראשון של פסח נפלו מכל המדרגות העליונות, אולם רושם המדרגות והמעלות נשאר בהם, ובכוח זה היה מוטל עליהם, וגם יכלו , לספור שבעה שבועות נקיים מכל טומאה ומכל חלאה להתעלות עד רום המעלות למדרגת הקדושה העליונה בבחינת פסקה זוהמתם ואז יכלו לקבל את התורה”.
“ומאז”, מוסיף הרב זוסמן זצ”ל, “נעשו ימים אלו ימי הכנה לחג השבועות מעין מה שהיה בימים ההם בזמן הזה ומשום כך מוטלת חובה זו על כל אדם בימים אלו, לתקן את כל המידות* במצות ספירת העומר כל אחד כפי התנהגותו בימים אלו”.
נתאמץ ונעבוד את עבודת הקודש הזו ונזכה שימים אלו ישפיעו עלינו, למשך כל השנה כולה. כמו שכתב הרש”ש בספר נהר-שלום “ימי ספירת העומר הם שורש לכל ימות השנה ובדרך שהולך בהם, בה מוליכם אותו כל ימות השנה”.

*וכדאי ללמוד ולעיין בספר “וספרתם לכם” של הרב הצדיק דניאל פריש זצ”ל שמורה דרך שווה לכל נפש איך להתעלות במעלות המידות, איזו מידה צריך לתקן ואיך להתנהג במידה השייכת לאותו היום במהלך מט הימים כהכנה ליום מתן תורה הקדושה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חדשים מהרב

בין אהבה לכבוד – בנישואין | אסתר אברהמי
Shape-2
Processed with VSCO with ke1 preset
גל של עצמות // הרב אמיר דומָן, עורך “ערוץ מאיר”
Shape-2
אמיר דומן
התיתכן עצמאות בנישואין? | אסתר אברהמי
Shape-2
Processed with VSCO with ke1 preset
הברווזון / סיפור קצר / הרב אמיר דומָן, עורך “ערוץ מאיר”
Shape-2
אמיר דומן
התפתחות החיבור הזוגי בנישואין | אסתר אברהמי
Shape-2
Processed with VSCO with ke1 preset
חירות בנישואין | אסתר אברהמי
Shape-2
Processed with VSCO with ke1 preset
אמונה חיה במבחן // הרב אמיר דומָן, עורך “ערוץ מאיר” | אמונה למעשה
Shape-2
אמיר דומן
בקרובי אקדש – סוד תקופת המעבר // הרב אמיר דומָן, עורך “ערוץ מאיר” | אמונה למעשה
Shape-2
אמיר דומן
“הגדת ההורים” – בנישואין | אסתר אברהמי
Shape-2
Processed with VSCO with ke1 preset
מה זאת? מי זאת עולה? // הרב אמיר דומָן, עורך “ערוץ מאיר” | אמונה למעשה
Shape-2
אמיר דומן

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן