יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

חג השבועות

חג שבועות - ו' סיון תשפ"ג (יום שישי, 26 במאי 2023)

זמני החג:

כניסת החג:19:00
כניסת שבת:19:01
שעה עשירית:16:05
כניסת החג:19:17
כניסת שבת:19:18
שעה עשירית:16:08

שאלות ותשובות על חג השבועות

חג שבועות מציין את תאריך מתן תורה בהר סיני, והא חל תמיד שבעה שבועות בדיוק לאחר יום ראשון של פסח. הימים שבין שני החגים נקראים ימי “ספירת העומר” שהם ימי הקציר.

את חג השבועות חוגגים בתפילות, סעודות החג, וכן בקריאת מגילת רות, אכילת מאכלי חלב, וקישוט הבית עם פרחים וירק.
רבים לומדים תורה בבית הכנסת כשהם ערים כל הלילה: “תיקון ליל שבועות”.

מגילת רות היא ספר בתנ”ך המספר את סיפורה של רות, אישה מואבית שהתגיירה במסירות נפש, וזכתה להינשא לבועז, ממנהיגי אותו דור, ומהם נולד בהמשך דוד מלך ישראל, שנולד ונפטר בחג השבועות. הספר נקרא בחג השבועות גם בגלל שהוא מתרחש בימים שבין פסח לשבועות, ובעיקר משום שהוא ממחיש את סגולתם המיוחדת של העם היהודי והתורה.

בחג השבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב לכבוד ארץ ישראל שנקראת “ארץ זבת חלב ודבש”, וגם משום שהתורה נמשלה לחלב שהוא מתאים מלידה ועד בגרות. כך גם התורה מתאימה לכל אדם, בכל גיל ומצב.

על פי המדרש הר סיני נתקשט בירק לקראת מתן תורה. בנוסף, זהו חג הקציר והביכורים, שמבטאים את החיבור לטבע המיוחד של ארץ ישראל.

נוהגים להישאר ערים כל הלילה ולעסוק בלימוד תורה, מתוך אהבה לקב”ה שנותן לנו תורה מחדש.
במדרש נאמר שעם ישראל התאחר להשכים ביום מתן תורה – ואנו רוצים לתקן את הפגם הזה.

השיעורים האחרונים על חג השבועות

הרב אשר בוחבוט FIX
מה עשה מעמד הר סיני בנפשות עם ישראל? - לקראת חג השבועות | הרב אשר בוחבוט | ג סיון תשפ"ב
הרב אייל ורד 5
לקראת חג השבועות | הרב אייל ורד | תורות הבעש"ט | ג סיון תשפב
הרב ראובן פיירמן FIX
"תורת אמת" - האם התורה מספרת לנו את האמת? - לחג השבועות | הרב ראובן פיירמן | ג סיון תשפב
הרב דב ביגון יום חמישי
ההכנות למתן תורה - אז והיום | הרב דב ביגון | ג סיון תשפב
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
מנהגי חג השבועות | הרב דב ביגון | הלכה יומית | ב סיון תשפב
יורם אליהו שבת הגדול
חג השבועות | הרב יורם אליהו | ב סיון תשפ"ב
הרב אשר בוחבוט FIX
כבוד התורה - לקראת חג השבועות | הרב אשר בוחבוט | תנ"ך בגובה השמיים | א סיון תשפ"ב
הרב ערן טמיר FIX
מיהו "תורני"? - לחג השבועות | הרב ערן טמיר | ב סיון תשפ"ב
הרב שוהם גנוט
לקראת שבועות | הרב שהם גנוט | ב סיון תשפב
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
מנהגי חג השבועות | הרב דב ביגון | הלכה יומית | ב סיון תשפב

מגילת רות

מעשה מאבא חלקיה | הרב אייל ורד | סדרת ‘סיפורי תנאים’
באשר תלכי אלך - מגילת רות שיעור 1 | הרב אייל ורד
הרב אייל ורד FIX
44 דקות
אף אחד לא התחתן עם מואבייה והראשון שעשה את זה מת . האם בועז טעה?
הרב אייל ורד FIX
43 דקות
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
Man walking away
37 דקות
הרב אייל ורד: הקשר הגורדי של מגילת רות להיסטוריה הישראלית
44 דקות
כי אל אשר תלכי אלך'
machon
27 דקות
מאמר הדור שבמגילת רות
46 דקות
לימוד תורה המכוון לטובת הדור
7 דקות
בעיטה אחישנה
9 דקות
לקט, שכחה ופאה
69 דקות
חג השבועות- לאור מגילת רות- בחבלי משיח
70 דקות
"לכתך אחרי במדבר - בימים ההם בזמן הזה"
24 דקות
מדוע קוראים בחג השבועות את מגילת רות?
7 דקות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות
92 דקות
מפגש עם חגי הקציר הביכורים השבועות ומתן תורה - לאור מגילת רות בחבלי משיח | הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | ד סיון תשעא
45 דקות
הטבת חסדך האחרון מן הראשון - פרקי הסיום של מגילת רות

מתן תורה

הרב יוסף קלנר
עין איה שבת ט, נח | הרב יוסף קלנר
9 דקות
הרב זיו רוה מגלה מיהו 'האליל השקוף'
10 דקות
מדוע מתן התורה מיוחס למידת התפארת ?
31 דקות
מי נותן תשובה למלאכים ?
44 דקות
קולות השופר מהר סיני
2 דקות
מדוע התורה ניתנה בחוץ לארץ?
27 דקות
פרדוקסליות של מתן תורה - חלק ב
View from Mount Sinai at sunrise. Beautiful mountain landscape in Egypt.
24 דקות
סוד הפרדוקסליות במתן תורה - לחג השבועות | הרב ראובן פיירמן | תשסד
12 דקות
המעצור האחרון
47 דקות
תורה שבכתב ותורה שבעל פה
54 דקות
וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא?
41 דקות
תורה זה לא רק לימוד - עיון במשנה על 48 דברים שהתורה נקנית בהם
25 דקות
האורות המקיפים של חג השבועות
27 דקות
מה משמעותה של קבלת התורה בכפייה? ומה באמת קבלנו בהר סיני?
68 דקות
מסכת שבת דף פט'

מאכלי חלב ומנהגי החג

machon
14 דקות
מה הופך סעודה לסעודת מצווה
3 דקות
סעודה חלבית בשבועות ? הרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"!
10 דקות
מנהגי חג השבועות
6 דקות
נוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת בשבועות

תיקון ליל שבועות

15 דקות
תורה מדברית
44 דקות
תשוקה ותשובת המשקל - הסוד של תיקון ליל שבועות
5 דקות
מי שעוסק בתורה בליל שבועות ואינו יישן מובטח לו שישלים שנתו
36 דקות
יום טוב שני של גלויות ולימוד ליל שבועות ועניינו של החג
1 דקות
מה עדיף בליל שבועות - השתתפות בשיעורים או לימוד עצמי?
2 דקות
האם כדאי לומר תיקון ליל שבועות?
2 דקות
האם חובה ללמוד כל הלילה בחג השבועות?
6 דקות
סדר התפילה והתיקון בליל חג השבועות
1 דקות
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
7 דקות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות
machon
67 דקות
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
4 דקות
תפילת ערבית של ליל שבועות
3 דקות
יסיים ספר תהילים כולו ביום שבועות
5 דקות
תיקון ליל שבועות : לקרוא פסוקים כל הלילה בלי להבין - זה לא ביטול תורה ?
54 דקות
משה קבל תורה מסיני

מהלכות חג השבועות

המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
מנהגי חג השבועות | הרב דב ביגון | הלכה יומית | ב סיון תשפב
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
מנהגי חג השבועות | הרב דב ביגון | הלכה יומית | ב סיון תשפב
40 דקות
חג ללא תאריך וללא הלכות בשולחן ערוך - מה מעמדו של חג השבועות ?
7 דקות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!