פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 18:33 | הבדלה: 19:52 (ירושלים) 

חג השבועות

חג שבועות - ו' סיון תשפ"ג (יום שישי, 26 במאי 2023)

זמני החג:

כניסת החג:19:00
כניסת שבת:19:01
שעה עשירית:16:05
כניסת החג:19:17
כניסת שבת:19:18
שעה עשירית:16:08

שאלות ותשובות על חג השבועות

חג שבועות מציין את תאריך מתן תורה בהר סיני, והא חל תמיד שבעה שבועות בדיוק לאחר יום ראשון של פסח. הימים שבין שני החגים נקראים ימי “ספירת העומר” שהם ימי הקציר.

את חג השבועות חוגגים בתפילות, סעודות החג, וכן בקריאת מגילת רות, אכילת מאכלי חלב, וקישוט הבית עם פרחים וירק.
רבים לומדים תורה בבית הכנסת כשהם ערים כל הלילה: “תיקון ליל שבועות”.

מגילת רות היא ספר בתנ”ך המספר את סיפורה של רות, אישה מואבית שהתגיירה במסירות נפש, וזכתה להינשא לבועז, ממנהיגי אותו דור, ומהם נולד בהמשך דוד מלך ישראל, שנולד ונפטר בחג השבועות. הספר נקרא בחג השבועות גם בגלל שהוא מתרחש בימים שבין פסח לשבועות, ובעיקר משום שהוא ממחיש את סגולתם המיוחדת של העם היהודי והתורה.

בחג השבועות נוהגים לאכול מאכלי חלב לכבוד ארץ ישראל שנקראת “ארץ זבת חלב ודבש”, וגם משום שהתורה נמשלה לחלב שהוא מתאים מלידה ועד בגרות. כך גם התורה מתאימה לכל אדם, בכל גיל ומצב.

על פי המדרש הר סיני נתקשט בירק לקראת מתן תורה. בנוסף, זהו חג הקציר והביכורים, שמבטאים את החיבור לטבע המיוחד של ארץ ישראל.

נוהגים להישאר ערים כל הלילה ולעסוק בלימוד תורה, מתוך אהבה לקב”ה שנותן לנו תורה מחדש.
במדרש נאמר שעם ישראל התאחר להשכים ביום מתן תורה – ואנו רוצים לתקן את הפגם הזה.

השיעורים האחרונים על חג השבועות

הרב שוהם גנוט
הכפייה של הר כגיגית במתן תורה | הרב שהם גנוט
הרב שהם גנוט
44 דקות
הצורך ב"כפיית הר כגיגית" | הרב שהם גנוט
יורם אליהו שבת הגדול
31 דקות
"ביום הזה באו מדבר סיני" - לשבועות | הרב יורם אליהו
הרב שוהם גנוט
מתן תורה חוזר בכל שנה ובכל יום | הרב שהם גנוט
הרב שוהם גנוט
מצוות זכירת מתן תורה והאיסור לשכחו | הרב שהם גנוט
הרב ערן ישועה FIX
29 דקות
"יולד בן לנעמי" - מגילת רות ושבועות | הרב ערן ישועה
הרב ערן טמיר FIX
46 דקות
ברכות התורה במבט אמוני - לקראת חג השבועות | הרב ערן טמיר
הרב שהם גנוט
38 דקות
"יום הביכורים וזמן מתן תורתנו" - מה הקשר? | הרב שהם גנוט
הרב מאיר טויבר 6
41 דקות
מהי משמעות השם "עצרת" לחג השבועות? | הרב מאיר טויבר
הרב ראובן פיירמן FIX
46 דקות
בשביל מה לומדים תורה? - לחג השבועות | הרב ראובן פיירמן

מגילת רות

הרב ערן ישועה FIX
29 דקות
"יולד בן לנעמי" - מגילת רות ושבועות | הרב ערן ישועה
הרב אייל ורד 5
45 דקות
גורן גאולה וכתר מלכות - מגילת רות | הרב אייל ורד
הרב אייל ורד 5
אנכי אגאל! - מגילת רות 3 | הרב אייל ורד | יג סיון תשפ"ב
הרב אייל ורד 5
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ"ב
מעשה מאבא חלקיה | הרב אייל ורד | סדרת ‘סיפורי תנאים’
42 דקות
באשר תלכי אלך - מגילת רות שיעור 1 | הרב אייל ורד
הרב אייל ורד FIX
44 דקות
אף אחד לא התחתן עם מואבייה והראשון שעשה את זה מת . האם בועז טעה?
הרב אייל ורד FIX
43 דקות
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
הרב אייל ורד FIX
44 דקות
'וירדת הגורן' רות ובועז. יהודה ותמר - מגילת רות חלק ג'
הרב אייל ורד FIX
43 דקות
'נערה מואביה בשדה מואב' - מגילת רות חלק ב'
Man walking away
37 דקות
הרב אייל ורד: הקשר הגורדי של מגילת רות להיסטוריה הישראלית
47 דקות
אנכי אגאל' - גאולת בועז ורות
44 דקות
כי אל אשר תלכי אלך'
machon
27 דקות
מאמר הדור שבמגילת רות
60 דקות
מעמד הר סיני ומגילת רות בחבלי משיח
46 דקות
לימוד תורה המכוון לטובת הדור

מתן תורה

הרב יוסף קלנר
עין איה שבת ט, סט - הר כגיגית | הרב יוסף קלנר | ז סיון תשפ"ב
הרב אורן טרבלסי
עין איה על מתן תורה | הרב אורן טרבלסי | ז סיון תשפ"ב
הרב דב ביגון יום חמישי
ההכנות למתן תורה - אז והיום | הרב דב ביגון | ג סיון תשפב
הרב מאיר טויבר 6
שיעור כללי לקראת חג השבועות | הרב מאיר טויבר | א סיון תשפ"ב
הרב יוסף קלנר
עין איה שבת ט, סז - הר כגיגית | הרב יוסף קלנר | כט אייר תשפ"ב
הרב אורן טרבלסי
עין איה על מתן תורה | הרב אורן טרבלסי | כט אייר תשפ"ב
הרב יוסף קלנר
עין איה שבת | הרב יוסף קלנר | אייר תשפ"ב
הרב יוסף קלנר
עין איה שבת ט, נט | הרב יוסף קלנר
הרב יוסף קלנר
עין איה שבת ט, נח | הרב יוסף קלנר
9 דקות
הרב זיו רוה מגלה מיהו 'האליל השקוף'
10 דקות
מדוע מתן התורה מיוחס למידת התפארת ?
31 דקות
מי נותן תשובה למלאכים ?
44 דקות
קולות השופר מהר סיני
2 דקות
מדוע התורה ניתנה בחוץ לארץ?
27 דקות
פרדוקסליות של מתן תורה - חלק ב

מאכלי חלב ומנהגי החג

machon
14 דקות
מה הופך סעודה לסעודת מצווה
3 דקות
סעודה חלבית בשבועות ? הרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"!
10 דקות
מנהגי חג השבועות
6 דקות
נוהגים לשטוח עשבים בבית הכנסת בשבועות

תיקון ליל שבועות

הרב אורן טרבלסי
36 דקות
למה נשארים ערים בליל שבועות? עומק הסוגיה הרוחנית | הרב אורן טרבלסי
15 דקות
תורה מדברית
44 דקות
תשוקה ותשובת המשקל - הסוד של תיקון ליל שבועות
5 דקות
מי שעוסק בתורה בליל שבועות ואינו יישן מובטח לו שישלים שנתו
36 דקות
יום טוב שני של גלויות ולימוד ליל שבועות ועניינו של החג
1 דקות
מה עדיף בליל שבועות - השתתפות בשיעורים או לימוד עצמי?
2 דקות
האם כדאי לומר תיקון ליל שבועות?
2 דקות
האם חובה ללמוד כל הלילה בחג השבועות?
6 דקות
סדר התפילה והתיקון בליל חג השבועות
1 דקות
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
7 דקות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות
machon
67 דקות
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
4 דקות
תפילת ערבית של ליל שבועות
3 דקות
יסיים ספר תהילים כולו ביום שבועות
5 דקות
תיקון ליל שבועות : לקרוא פסוקים כל הלילה בלי להבין - זה לא ביטול תורה ?

מהלכות חג השבועות

המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
מנהגי חג השבועות | הרב דב ביגון | הלכה יומית | ב סיון תשפב
המרגל בחברו   הולך רכיל הרב דב ביגון
מנהגי חג השבועות | הרב דב ביגון | הלכה יומית | ב סיון תשפב
40 דקות
חג ללא תאריך וללא הלכות בשולחן ערוך - מה מעמדו של חג השבועות ?
7 דקות
מאחרים להתפלל תפילת ערבית של ליל שבועות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן