He

Fr

Es

Ru

En

תשעה באב

צום תשעה באב (נדחה) - י' אב תשפ"ב (יום ראשון, 7 באוג' 2022)

זמני הצום:

כניסת הצום:19:36
צאת הצום:19:59
כניסת הצום:19:34
צאת הצום:20:01

מזנקים אחורה

מתוך הסדרה - הסוד של ירושלים

תשעה באב שחל בשבת

יורם אליהו שבת הגדול
50 דקות
שיא החורבן הוא תחילת התקומה: ר' צדוק על פרשת דברים - הרב יורם אליהו
28 דקות
"מה נשתנה" - בתשעה באב השנה?

שיעורים אחרונים על תשעה באב

דעת אלהים בגויים – המשך | ליקוטי מוהר”ן | הרב אורי שרקי | שיעור מס’ 30
שכר ועונש, או - מהי ה"נוסחה" שמסבירה למה כל כך הרבה צרות אירעו בתשעה באב? | הרב אורי שרקי
הרב אורן טרבלסי
תיקון החורבן בסבלנותו של רבי זכריה | הרב אורן טרבלסי
הרב שמעון בן ציון FIX
תשעה באב יהיה יום חגה של ארץ ישראל | הרב שמעון בן ציון
הרב מאיר טויבר 6
משבר החורבן ותהליך היציאה ממנו לגאולה - לתשעה באב | הרב מאיר טויבר
51 דקות
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
50 דקות
לימוד אגדות החורבן
machon
7 דקות
דין חולה שצריך לאכול בתשעה באב
machon
6 דקות
דברים שנועדו לקבע מצב רוח לא טוב בתשעה באב
machon
5 דקות
סעודה מפסקת לקראת צום תשעה באב
15 דקות
"ודמעתה על לחייה" - הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
machon
5 דקות
הקלות של צום יז בתמוז לעומת צום תשעה באב
53 דקות
ממשבר לצמיחה
2 דקות
מנהגי תשעה באב, ודין מילה בתשעה באב - שו"ע סימן תקנט' סעיף ט', י'
1 דקות
מנהגי תשעה באב, ודין מילה בתשעה באב - שו"ע סימן תקנט' סעיפים ו' - ח'
2 דקות
מנהגי תשעה באב, ודין מילה בתשעה באב - שו"ע סימן תקנט' סעיפים ג' - ה'

יום עיון תשעה באב

46 דקות
בכייה של חינם
50 דקות
המקדש הזר
54 דקות
גוש קטיף -תורת חיים ללא מרכאות
53 דקות
על מה חרבה הארץ ?
30 דקות
על הספר 'תורת קטיף'
40 דקות
בכל נפשך ובכל מאודך בהנהגת הציבור
40 דקות
מה בין זיכרון לזיכרון ?

בחר רב

שיעורי תורה על תשעה באב

דעת אלהים בגויים – המשך | ליקוטי מוהר”ן | הרב אורי שרקי | שיעור מס’ 30
שכר ועונש, או - מהי ה"נוסחה" שמסבירה למה כל כך הרבה צרות אירעו בתשעה באב? | הרב אורי שרקי
הרב אורן טרבלסי
תיקון החורבן בסבלנותו של רבי זכריה | הרב אורן טרבלסי
הרב שמעון בן ציון FIX
תשעה באב יהיה יום חגה של ארץ ישראל | הרב שמעון בן ציון
הרב מאיר טויבר 6
משבר החורבן ותהליך היציאה ממנו לגאולה - לתשעה באב | הרב מאיר טויבר
51 דקות
רבי ישמעאל בן אלישע וסוגיית צידוק הדין
50 דקות
לימוד אגדות החורבן
15 דקות
"ודמעתה על לחייה" - הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
53 דקות
ממשבר לצמיחה
2 דקות
מנהגי תשעה באב, ודין מילה בתשעה באב - שו"ע סימן תקנט' סעיף ט', י'
דילוג לתוכן