פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

תשעה באב

תשעה באב  //  הרב אמיר דומָן

תשעה באב הוא היום העצוב ביותר בלוח השנה היהודי, יום חורבן בית המקדש הראשון, וגם יום חורבן בית המקדש השני, בהפרש של כחמש מאות שנה. ביום זה יצאנו לגלות בבל שנמשכה שבעים שנה, ובחורבן השני יצאנו לגלות של אלפיים שנים ארוכות ומרות, בהן התפזרנו בכל העולם וחדלנו מלהיות לאום עד שיבת ציון והקמת המדינה מחדש בדור האחרון.

תשעה באב הוא יום צום חמור, מערב עד ערב, ויושבים בו על הארץ ואומרים קינות, שבמרכזן קוראים את מגילת “איכה”, אותה כתב ירמיהו הנביא כנבואת חורבן עוד בטרם חרב הבית הראשון על ידי נבוכדנצר הרשע.

ביום זה התגלגלו צרות נוספות במהלך ההיסטוריה: גירוש ספרד, פרוץ מלחמת העולם הראשונה, פרוץ מרד גטו ורשה, וגם חורבן גוש קטיף.

אך מסורת היא בכל ישראל שנשמת המשיח נולדה ביום חורבן בית המקדש, ושהוא עתיד להתגלות ביום זה מחדש ולהביא גאולה לעולם.

שאלות ותשובות על תשעה באב

תשעה באב הוא יום אבל לאומי לציון חורבן בית המקדש והיציאה של עם ישראל לגלות.

בתשעה באב נחרבו בית המקדש הראשון וגם השני בהפרש 500 שנה, והתחילה הגלות. זהו היום בו נגזר על אבותינו לנדוד 40 שנה במדבר, וביום זה גם נגזר על גירוש ספרד לפני כ550 שנה. ביום זה התחיל הגירוש מגוש קטיף בתשס”ה.

בתשעה באב צמים מערב עד ערב, יושבים על הארץ וקוראים מגילת איכה וקינות. אין מברכים בשלום, ואין לומדים תורה מלבד דברים עצובים.

המסורת אומרת שביום תשעה באב נולד המשיח. תשעה באב נקרא יום מועד, ואין אומרים בו תפילת תחנון, כמו בחגים השמחים. יש קהילות שנהגו לנקות את הבית ואפילו לסייד את הקירות לקראת סוף הצום, כדי לבטא את האמונה בגאולה

כן, משום שמקובל שביום זה עתיד לבוא המשיח ולגאול את ישראל, ולבנות את בית המקדש השלישי. גם הנביא מכריז: “צום הרביעי וצום החמישי… יהיו לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו”.

בחר רב

חפש רב

שיעורי תורה ואמונה לתשעה באב

הרב יואב מלכא
21 דקות
מפני מה אין נכנסים לחורבה? | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
יורם אליהו שבת הגדול
15 דקות
על אבל גלות ונחמה - לתשעה באב | הרב יורם אליהו
הרב יואב מלכא
50 דקות
מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
הרב שוהם גנוט
המשיח נולד ביום חורבן בית המקדש | הרב שהם גנוט
הרב מאיר טויבר 6
38 דקות
גדולי ישראל שנבחרו להעביר את עם ישראל לתקופות חדשות | הרב מאיר טויבר
הרב ראובן פיירמן FIX
55 דקות
איך ניתן לתקן את שנאת החינם בימינו? | הרב ראובן פיירמן | בין המצרים ותשעה באב
הרב אייל ורד 5
38 דקות
פעמיים נחמה, בבקשה! לימי הנחמה ולתשעה באב | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב שלמה אבינר222
56 דקות
תשעה באב והמצב במדינת ישראל כיום באור האמונה | הרב שלמה אבינר
הרב דורון כץ FIX
60 דקות
בין המצרים - סדנת געגועים לימים מתוקנים | הרב דורון כץ
יורם אליהו שבת הגדול
51 דקות
להצמיח ישועה - לתשעה באב | הרב יורם אליהו
הרב אייל ורד 5
38 דקות
"שראשי נמלא טל" - פנימיות חודש אב בחסידות | הרב אייל ורד
הרב יואב מלכא
48 דקות
חורבן המקדש מחייב את חורבן מרכזי התורה שבגלות | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא

בית המקדש

הרב אשר בוחבוט FIX
56 דקות
קול שופר - הפיכת קרן לקול - דין לרחמים 2 | הרב אשר בוחבוט | כיסופים למקדש
הרב אשר בוחבוט FIX
47 דקות
קול שופר - הפיכת קרן לקול - דין לרחמים | הרב אשר בוחבוט | כיסופים למקדש
הרב אשר בוחבוט FIX
53 דקות
"ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך" - כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
הרב אשר בוחבוט FIX
מה הפסדנו בעולם מיום שחרב בית המקדש? - כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
הרב אשר בוחבוט FIX
מה השתנה בעולם מיום שחרב בית המקדש? - כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
הרב אשר בוחבוט FIX
כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט | יב תמוז תשפב
הרב אשר בוחבוט FIX
כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט | ד תמוז תשפב
machon
47 דקות
עצי שטים עומדים
machon
50 דקות
למה לאכול כשר ?
machon
48 דקות
"ועשו לי מקדש"

מאמרים

הרב אוהד קרקובר
חומש דברים: "הואיל משה באר". לפרשת דברים | הרב אהד קרקובר
הרב אמיר דומן עורך ערוץ מאיר
מישֶה-מישֶה... משנכנס אב // הרב אמיר דומָן, עורך "ערוץ מאיר" | אמונה למעשה
מכון אורה חלון
שבת, תשעה באב, ו"סעודת שלמה בשעתו" - מה הקשר? | הרב אמיר דומן

לימוד אגדות החורבן

הרב אייל ורד 5
שוליית הנגר - אגדות החורבן | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו
53 דקות
"כי כל אח עקב יעקב..."
29 דקות
על עשירה יחפה ומשרת טיפש - מאגדות החורבן
49 דקות
פשר היתוש שנכנס בחוטמו של טיטוס הרשע
51 דקות
מדוע רבי יוחנן שתק ולא ענה לאספסינוס קיסר ?
52 דקות
בגלל קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים
machon
55 דקות
קיסם ועוד קיסם וכך נצתה אש החורבן
40 דקות
על שוליית הנגר, נסורת ושבבים
50 דקות
הסיבות שהובילו לחורבן
15 דקות
על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים

מגילת איכה

_DSC67042 הרב מאיר טויבר
43 דקות
המבנה והחלוקה של מגילת איכה ומשמעותם
15 דקות
"ודמעתה על לחייה" - הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
28 דקות
"ויהי בארבעים שנה"
7 דקות
"כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד"- מדוע מגילת איכה אינה מסתיימת בדבר טוב ?
47 דקות
איכה היתה לשמה העיר רבתי עם ?
10 דקות
ההלכות הנגזרות ממגילת איכה
44 דקות
התחנות בדרך לחורבן המקדש
33 דקות
פרקי ירמיהו למגילת איכה
34 דקות
מגילת איכה
85 דקות
"שרתי במדינות היתה למס"

גוש קטיף בתפארתו ובחורבנו

דקלה גלעד
18 דקות
16 שנים להתנתקות: ראיון מיוחד עם היוצרת שפונתה מגוש קטיף, נפצעה בפיגוע, ולא מפסיקה לשיר
8 דקות
הצדיק שלא הפסיק לקום - סיפור חייו ומותו של הרב יצחק אידלס
4 דקות
האם מרוב ריאליה שכחנו את החזון? - פינה מספר 201
צורית ירחי
28 דקות
'רוח נשית' - צורית ירחי
2 דקות
האם הגיע הזמן לחזור לגוש קטיף?
52 דקות
חית המתכת
25 דקות
יצחק אבינו - צדיק לא שגרתי
26 דקות
מדוע עבר אברהם לגוש קטיף ?
104 דקות
כה זקוקים ומזוככים לנחמה בחבלי משיח
מאמינות וזוכרות גוש קטיף
35 דקות
מאמינות וזוכרות: שיחה עם נשות גוש קטיף

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן