פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

פורים בא!

חג הפורים תשפ"ד: זמני החג

תחילת צום תענית אסתר (מוקדמת) יום חמישי י”א אדר: 04:31
סוף הצום18:19
תחילת צום תענית אסתר (מוקדמת) יום חמישי י”א אדר: 04:30
סוף הצום18:17

שאלות ותשובות על פורים

חג הפורים מציין את ניצחון עם ישראל בהנהגת אסתר המלכה ומרדכי היהודי, על המן הרשע ושונאי ישראל, במלחמה שהתחוללה בימי מלכות אחשורוש הפרסי לפני כ2500 שנה.

“על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור” – נכתב במגילת אסתר. ה”פור” הוא הגורל, בלשון פרסית, שהטיל המן הרשע כדי לבחור יום בו יושמד כל עם ישראל בבת אחת – חלילה. ונהפוך הוא!

זהו חג שנוסף ללוח החגים של עם ישראל מתוך רצון פנימי של עם ישראל להודות לה’ על ההצלה הניסית והמהפכנית שזכינו לה בימים ההם בזמן הזה. חג פורים מגלה שקיומו של עם ישראל ושליחותו בעולם הם למעלה מן הדעת וההיגיון.

ארבעת הממי”ם: מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים (צדקה), ומשתה ושמחה (סעודת פורים).

שיעורי תורה, אמונה ומחשבה לפורים!

הרב אייל ורד 5
32 דקות
הצמצום אינו כפשוטו! על הנהגת הייחוד במגילת אסתר על פי החסידות | הרב אייל ורד
הרב דב ביגון יום חמישי
31 דקות
תענית אסתר: תפילה ואחדות יהפכו הכל לטובה. איך עושים את זה? | בנחת רוח | הרב דב ביגון שליט"א
הרב שמעון מן
43 דקות
מגילת אסתר ומקומה בתנ"ך | הרב שמעון מן
הרב צבי נחשוני
42 דקות
מהו ערכו הפנימי של פורים | הרב צבי נחשוני
יורם אליהו שבת הגדול
38 דקות
קדושת הגוף הישראלי בפורים ובמלחמה | הרב יורם אליהו
הרב דוד לנדאו FIX
43 דקות
על פורים בהיסטוריה של האנושות, ועל דמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל | הרב דוד לנדאו
הרב שמעון בן ציון FIX
50 דקות
"ומרדכי לא יכרע": לפורים ולדמותו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל | הרב שמעון בן ציון
הרב ראובן פיירמן FIX
57 דקות
לבושיו של המלך. הרובד הפנימי של מגילת אסתר שבלעדיו לא מובן כלום | הרב ראובן פיירמן
שהם גנוט
ט' אדר, יום בו נחלקו בית שמאי ובית הלל | הרב שהם גנוט
הרב יואב מלכא
32 דקות
לעם ישראל יש יכולת ושליחות לעקוב אחרי עמלק לאורך ההיסטוריה - ולמחות אותו. לפורים | הרב יואב מלכא
הרב מאיר טויבר 6
41 דקות
טעם מלחמת עמלק מדור לדור | הרב מאיר טויבר
הרב דורון כץ FIX
43 דקות
מחיית הקונספציה העמלקית | הרב דורון כץ
הרב אורן טרבלסי
44 דקות
"פרי צדיק", רבי צדוק הכהן מלובלין על משתאות היין | הרב אורן טרבלסי
הרב אורן טרבלסי
42 דקות
"ככה יעשה לאיש": סיפור הסוס במגילת אסתר | הרב אורן טרבלסי
הרב חגי לונדין
65 דקות
הקרבה ללא גבול - פרשת ויקרא ופורים תשפ"ד | הרב חגי לונדין

מגילת אסתר

הרב אייל ורד 5
32 דקות
הצמצום אינו כפשוטו! על הנהגת הייחוד במגילת אסתר על פי החסידות | הרב אייל ורד
הרב שמעון מן
43 דקות
מגילת אסתר ומקומה בתנ"ך | הרב שמעון מן
הרב ראובן פיירמן FIX
57 דקות
לבושיו של המלך. הרובד הפנימי של מגילת אסתר שבלעדיו לא מובן כלום | הרב ראובן פיירמן
הרב יואב מלכא
32 דקות
לעם ישראל יש יכולת ושליחות לעקוב אחרי עמלק לאורך ההיסטוריה - ולמחות אותו. לפורים | הרב יואב מלכא
הרב אורן טרבלסי
42 דקות
"ככה יעשה לאיש": סיפור הסוס במגילת אסתר | הרב אורן טרבלסי
הרב אייל ורד 5
38 דקות
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך" - על פשט ועומק הדרש במגילת אסתר | מגילת אסתר תשפ"ד | הרב אייל ורד
הרב אייל ורד 5
35 דקות
צדיק בינוני ורשע של התניא, נפגשים במגילת אסתר. המגילה כשיקוף של התניא | תניא | הרב אייל ורד
הרב ערן ישועה FIX
38 דקות
"וגם חרבונה זכור לטוב" - למה באמת? מה הסוד שלו? | מגילת אסתר בפשט רמז וחסידות. #2 | הרב ערן ישועה
הרב יואב מלכא
42 דקות
להודיע שכל קוויך לא יבושו - פורים מבסס את התקווה והביטחון בנצח ישראל | הרב יואב מלכא
הרב אייל ורד
45 דקות
להפוך את המן... על נקודת העצמי אצל המן - ואצלנו | נפש המגילה תשפ"ד | נפש הפרשה | הרב אייל ורד
הרב אייל ורד 5
40 דקות
"ותלבש אסתר מלכות": המחלוקת בין אסתר למרדכי | מגילת אסתר תשפ"ד | הרב אייל ורד
הרב ערן ישועה FIX
38 דקות
"לעשות כרצון איש ואיש": מגילת אסתר בפשט רמז וחסידות. #1 | הרב ערן ישועה
הרב אורי שרקי
24 דקות
ההלל של המלך חזקיהו - ליום העצמאות | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
24 דקות
מגילה נקראת... לא פחות ולא יותר. חידושים על מגילת אסתר | הרב אורי שרקי
הרב אורן טרבלסי
41 דקות
מרדכי מן התורה מנין? - על מגילת אסתר | הרב אורן טרבלסי

פרשת זכור

הרב מאיר טויבר 6
41 דקות
טעם מלחמת עמלק מדור לדור | הרב מאיר טויבר
הרב דורון כץ FIX
43 דקות
מחיית הקונספציה העמלקית | הרב דורון כץ
הרב אברהם בלס
8 דקות
פרשת זכור, מוארת על פי התלמוד הירושלמי | פרשה ירושלמית | הרב אברהם בלס
הרב אייל ורד 5
37 דקות
"על שתי כתפיו לזכרון" - לפרשת תצוה ולפרשת זכור | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
נפש הפרשה הרב אייל ורד
עמלק - מאז ועד היום - הרב אייל ורד, 'נפש הפרשה' לפרשת זכור
14 דקות
הקשר בין פרשת תצוה לפרשת זכור
30 דקות
מדוע נלחם עמלק בישראל ?
16 דקות
פרשת זכור
28 דקות
משמעות מחיית עמלק בדורנו
29 דקות
"זכור את אשר עשה לך עמלק" - מלחמת עמלק
37 דקות
האם יקראו פרשת זכור בימות המשיח?
40 דקות
בכל דור צריך לזכור את מעשה עמלק
12 דקות
"ויהי ידיו אמונה עד בא השמש"
138 דקות
ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות
26 דקות
"נחמתי כי המלכתי את שאול למלך"

מלחמת עמלק

הרב יואב מלכא
32 דקות
לעם ישראל יש יכולת ושליחות לעקוב אחרי עמלק לאורך ההיסטוריה - ולמחות אותו. לפורים | הרב יואב מלכא
הרב דורון כץ FIX
43 דקות
מחיית הקונספציה העמלקית | הרב דורון כץ
הרב ראובן פיירמן FIX
53 דקות
מצוות מחיית עמלק לאור המלחמה בחמאס - ובעיקר: למה יש אנטישמיות בעולם? | הרב ראובן פיירמן
הרב אורי שרקי
55 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ט', ד' | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
48 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ט', א' | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
55 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ח', י'-י"א | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
54 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ח', י' | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
54 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ז', ה' | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
56 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ו', ז' | הרב אורי שרקי
הרב אורי שרקי
50 דקות
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב"ם פרק ו' | הרב אורי שרקי
מיכאל אבולעפיה
42 דקות
למחות את עמלק לחלוטין מתוכנו - שיעור מיוחד לפורים | פסיכותרפיה יהודית על פי הרב קוק | ד"ר מיכאל אבולעפיה
הרב שוהם גנוט
הלכות מחיית עמלק | הרב שהם גנוט
הרב שהם גנוט
41 דקות
"ראשית גוים עמלק" - שורש המלחמות | הרב שהם גנוט
נפש הפרשה הרב אייל ורד
עמלק - מאז ועד היום - הרב אייל ורד, 'נפש הפרשה' לפרשת זכור
טויבר
תפקידו של עמלק והמלחמה בו - הרב מאיר טויבר

הלכות פורים ומגילה

56 דקות
פורים בשנה מעוברת קבלת התורה שבעל פה
27 דקות
דיני הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים
3 דקות
ברכות המגילה וקריאתה ללא הפסק
4 דקות
כוונת קורא המגילה והשומע לצאת ידי חובת המצוה
59 דקות
פורים בחמשישי

משלוח מנות ומתנות לאביונים

אוזני המן פורים
67 דקות
משלוח מנות ומתנות לאביונים
machon
35 דקות
ונשא אהרון את שמותם על ליבו' - לשאת את השמות ולתת משלוח מנות
74 דקות
האם יוצאים ידי משלוח מנות כאשר המקבל אינו חפץ לקבלם ?
45 דקות
מה המטרה של משלוחי המנות בפורים?
67 דקות
מצוות משלוח מנות והקשר בינה לבין מצוות מחצית השקל
53 דקות
מנהגי פורים ויחסם למחיית עמלק
machon
93 דקות
משלוח מנות - הלכות פורים ע"פ הבן איש חי - שיעור מספר 2
58 דקות
הלכות קריאת מגילה מתנות לאביונים משלוח מנות וסעודת פורים
48 דקות
משלוח מנות ומתנות לאביונים - האם בקבוק יין נקרא מנה ?

משתה ושמחה

machon
49 דקות
עבודת חודש אדר היא השמחה . כיצד עושים את זה ?
45 דקות
להחיות את עצמי
10 דקות
סעודת פורים ביום שישי ?
48 דקות
"קם רבה ושחטיה לרבי זירא"
12 דקות
מה היה קורה אילו לא הוציאנו ה' ממצרים ?
5 דקות
האם יש מצווה להשתכר בפורים?
58 דקות
הלכות קריאת מגילה מתנות לאביונים משלוח מנות וסעודת פורים

מסכת מגילה דף יומי

machon
68 דקות
מסכת מגילה דף ל'
machon
117 דקות
מסכת מגילה דף כז'
machon
15 דקות
מסכת מגילה דף כה'
machon
15 דקות
מסכת מגילה דף כד'
machon
15 דקות
מסכת מגילה דף כג'
machon
15 דקות
מסכת מגילה דף כב' ע"א
68 דקות
מסכת מגילה דף כא'
71 דקות
מסכת מגילה דף יט' ע"ב
71 דקות
מסכת מגילה דף יט' ע"ב
69 דקות
מסכת מגילה דף יח' ע"ב
69 דקות
מסכת מגילה דף יח'
73 דקות
מסכת מגילה דף יז'
69 דקות
מסכת מגילה דף טו' ע"ב
56 דקות
מסכת מגילה דף יד'
73 דקות
מסכת מגילה דף יג'