Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של דני שרחטון

Shape-2
הרב אלישע וישליצקי זצ"ל: אור המאיר ממכון מאיר
Shape-2
בורג של פנטום....
Shape-2
מיומנו של מנהל הפנימייה של מכון מאיר זה 30 שנה
play3
בית המדרש
דרך האמצע במידות האדם
3 דקות
play3
בית המדרש
הכנת בגדים חדשים בתשעת הימים
2 דקות
play3
בית המדרש
מנהגי האבלות של תשעת הימים מתחילת חודש אב
5 דקות
play3
בית המדרש
אברכים מספרים על תהליך התשובה והלימוד ב'מכון מאיר'
39 דקות
play3
בית המדרש
דברי זכרון לרב אלישע וישליצקי זצ”ל
דברי זכרון לרב אלישע וישליצקי זצ"ל
5 דקות
play3
בית המדרש
הטבעיות הטהורה  של נשמת אדם יכולים אנו להכיר באבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם
הטבעיות הטהורה של נשמת אדם יכולים אנו להכיר באבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם
58 דקות
play3
בית המדרש
יסוד האמונה של עם ישראל מקורו באברהם אבינו
יסוד האמונה של עם ישראל מקורו באברהם אבינו
55 דקות