He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של דני שרחטון

Shape-2
machon
הרב אלישע וישליצקי זצ"ל: אור המאיר ממכון מאיר
Shape-2
machon
בורג של פנטום....
Shape-2
machon
מיומנו של מנהל הפנימייה של מכון מאיר זה 30 שנה
play3
בית המדרש
machon
דרך האמצע במידות האדם
3 דקות
play3
בית המדרש
machon
הכנת בגדים חדשים בתשעת הימים
2 דקות
play3
בית המדרש
machon
מנהגי האבלות של תשעת הימים מתחילת חודש אב
5 דקות
play3
בית המדרש
machon
אברכים מספרים על תהליך התשובה והלימוד ב'מכון מאיר'
39 דקות
play3
בית המדרש
דברי זכרון לרב אלישע וישליצקי זצ"ל
5 דקות
play3
בית המדרש
הטבעיות הטהורה של נשמת אדם יכולים אנו להכיר באבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם
58 דקות
play3
בית המדרש
יסוד האמונה של עם ישראל מקורו באברהם אבינו
55 דקות
דילוג לתוכן