He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לזכרו של הרב יאיר אוריאל זצ"ל - התשעו

בית המדרש
סיפורים על הרב יאיר אוריאל זצ"ל
סיפורים על הרב יאיר אוריאל זצ"ל
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חיים ארוכים
חיים ארוכים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מעלתה של מידת התמימות
מעלתה של מידת התמימות
44 דקות
מילות מפתח:תמימות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הרב כ"מלאך" …
הרב כ"מלאך" ...
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סיפורים על הרב יאיר אוריאל זצ"ל
סיפורים על הרב יאיר אוריאל זצ"ל
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית
מידת ההקשבה היא תכונה ארץ ישראלית
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
סיפורים על הרב יאיר אוריאל זצ"ל
סיפורים על הרב יאיר אוריאל זצ"ל
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3