He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכה יומית -

בית המדרש
ברכות התורה
ברכות התורה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ברכת אהבת עולם
ברכת אהבת עולם
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה"
"דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה"
5 דקות
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
ילדים
חיוב ילדים קטנים בשמיעת המגילה
חיוב ילדים קטנים בשמיעת המגילה
4 דקות
מדור: ילדים
מילות מפתח:פורים
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תענית אסתר
תענית אסתר
4 דקות
מילות מפתח:פורים
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
שואלין בהלכות הפסח שלושים יום
שואלין בהלכות הפסח שלושים יום
5 דקות
מילות מפתח:הלכות פסח
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
התרת נדרים בשבת
התרת נדרים בשבת
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בדיקת חמץ
בדיקת חמץ
7 דקות
מילות מפתח:בדיקת חמץ, חמץ, פסח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מהלכות ספירת העומר
מהלכות ספירת העומר
5 דקות
מילות מפתח:ספירת העומר
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אמירת יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון
אמירת יעלה ויבוא בראש חודש בתפילה ובברכת המזון
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מנהג תענית בה"ב
מנהג תענית בה"ב
4 דקות
מילות מפתח:תענית בה"ב
נושא: הלכה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"יתגבר כארי לעבודת בוראו"
"יתגבר כארי לעבודת בוראו"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
סוד לחבר לילה ויום בתפילה
סוד לחבר לילה ויום בתפילה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
שיהא הוא מעורר השחר
4 דקות
מרצה: rabbi-
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עניין פסח שני
עניין פסח שני
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לא יתבייש מבני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם
לא יתבייש מבני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
על עינייני כלל ישראל יש להיאבק
11 דקות
מילות מפתח:מאבק
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו
כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים תחתיו
מספר פרק בסדרה : 18
play3