He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: "שחר אהללך" -עיון בברכות השחר -

בית המדרש
הנותן לשכוי בינה' – על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
הנותן לשכוי בינה' - על יכולת הבחירה בין אתמול להיום ובין אמת לשקר
40 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
מדוע אנחנו נקראים כפופים ? ממה יש להזקף ועל מה מברכים בכל בוקר בהקשר הזה
15 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
זוקף כפופים – מעשה מנופלים
זוקף כפופים - מעשה מנופלים
47 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כיצד פועלת הראיה במציאות על פי פנימיות התורה ?
כיצד פועלת הראיה במציאות על פי פנימיות התורה ?
37 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ברכת המכין מצעדי גבר וסוד שיווי המשקל
ברכת המכין מצעדי גבר וסוד שיווי המשקל
39 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
"מלביש ערומים" : מה תפקידו של הלבוש?
40 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
לאיזה בית כלא נכנס האדם מרצונו החופשי ?
41 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 7
play3