פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

סדרה: שולחן ערוך הלכות סדר היום - התשעו

פרק 116
24 דקות
דיני חציצה בנטילת ידיים
פרק 115
40 דקות
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו - חלק ג'
פרק 114
26 דקות
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו - חלק ב'
פרק 113
12 דקות
באיזה כלי נוטלין הידים וכיצד יבואו המים לידיו - חלק א
פרק 112
33 דקות
דברים שמצריכים נטילת ידיים חוץ מאכילת לחם
פרק 111
25 דקות
דיני נטילת ידים לסעודה
פרק 110
26 דקות
הלכות משא ומתן
פרק 109
35 דקות
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת - חלק ג'
פרק 108
29 דקות
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת - חלק ב'
פרק 107
33 דקות
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת - חלק א'
פרק 106
23 דקות
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" - חלק ב'
פרק 105
35 דקות
"אין סותרין בית הכנסת כדי לבנות בית הכנסת אחר" - חלק א'
פרק 104
27 דקות
"וזה שער השמים" - דיני קדושת בית הכנסת - חלק ב'
פרק 103
37 דקות
"וזה שער השמים" - דיני קדושת בית הכנסת - חלק א'
פרק 102
32 דקות
דיני קדושת בית הכנסת
פרק 101
39 דקות
שלא יפשיט שליח ציבור התיבה
פרק 100
28 דקות
דיני גלילת ספר תורה
פרק 99
30 דקות
שלא לדלג בתורה מענין לענין, ודיני ההפטרה, המתרגמין,שלא לדבר בשעת הקריאה
פרק 98
35 דקות
דין מי שקרא וטעה, ובמקום שאין שם מי שיודע לקרות בדיוק, דין טעות בספר תורה
פרק 97
31 דקות
דיני קורא והמקרא

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן