He

Fr

Es

Ru

En

פסח בזמן הקורונה – המדריך לעריכת ליל הסדר

הרב מרדכי ענתבי

יליד ירושלים התשכ''א. בוגר ישיבת בני עקיבא ''נתיב מאיר''. למד בישיבת מרכז הרב 11 שנה אצל מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל, הרב שאול ישראלי זצ''ל והרב אברהם שפירא זצ''ל. הוסמך לרבנות וקיבל כושר לרב עיר ע'ל ידי הרבנים הראשיים לישראל הרב אברהם שפירא זצ''ל והרב מרדכי אליהו זצ''ל. משנת התשנ''ז מלמד ב''מכון-מאיר'' כר''מ ופוסק הלכה. משמש כמורה הוראה (מו''צ) בשכונות בית הכרם-יפה נוף ורמת בית הכרם, מטעם הרבנות הראשית ירושלים.

עוד מהרב מרדכי ענתבי

play3
בית המדרש
פסח בזמן הקורונה – המדריך לעריכת ליל הסדר
פסח בזמן הקורונה - המדריך לעריכת ליל הסדר
49 דקות
play3
בית המדרש
דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים – שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ו' – ח' . סיום סדר 'אורח חיים'
דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים - שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ו' - ח' . סיום סדר 'אורח חיים'
9 דקות
play3
בית המדרש
דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים – שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ג' – ה'
דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים - שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ג' - ה'
3 דקות
play3
בית המדרש
דין סעודת פורים – שו"ע סימן תרצה' סעיף ד'
דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצה' סעיף ד'
3 דקות
play3
בית המדרש
דין סעודת פורים – שו"ע סימן תרצ"ה סעיפים א' – ג'
דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצ"ה סעיפים א' - ג'
5 דקות
play3
בית המדרש
דין מעות פורים לעניים – שו"ע סימן תרצ"ד סעיפים ב' – ד'
דין מעות פורים לעניים - שו"ע סימן תרצ"ד סעיפים ב' - ד'
2 דקות
play3
בית המדרש
סדר תפילת פורים – שו"ע סימן תרצ"ג סעיפים ג,ד
סדר תפילת פורים - שו"ע סימן תרצ"ג סעיפים ג,ד
5 דקות
play3
בית המדרש
דיני ברכות המגילה – שו"ע סימן תרצ"ב סעיף ד'
דיני ברכות המגילה - שו"ע סימן תרצ"ב סעיף ד'
3 דקות
play3
בית המדרש
דיני ברכות המגילה – שו"ע סימן תרצ"ב סעיפים א' – ג'
דיני ברכות המגילה - שו"ע סימן תרצ"ב סעיפים א' - ג'
3 דקות
play3
בית המדרש
דין כתיבת המגילה ותפירתה – שו"ע סימן תרצ"א סעיפים ט' – יא'
דין כתיבת המגילה ותפירתה - שו"ע סימן תרצ"א סעיפים ט' - יא'
1 דקות