פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

ravantebi5776

הרב מרדכי ענתבי

יליד ירושלים התשכ''א. בוגר ישיבת בני עקיבא ''נתיב מאיר''. למד בישיבת מרכז הרב 11 שנה אצל מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל, הרב שאול ישראלי זצ''ל והרב אברהם שפירא זצ''ל. הוסמך לרבנות וקיבל כושר לרב עיר ע'ל ידי הרבנים הראשיים לישראל הרב אברהם שפירא זצ''ל והרב מרדכי אליהו זצ''ל. משנת התשנ''ז מלמד ב''מכון-מאיר'' כר''מ ופוסק הלכה. משמש כמורה הוראה (מו''צ) בשכונות בית הכרם-יפה נוף ורמת בית הכרם, מטעם הרבנות הראשית ירושלים.

סדרות של הרב:

סדרות