פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

סדרה: הלכה יומית אורח חיים -

פרק 1390
9 דקות
דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים - שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ו' - ח' . סיום סדר 'אורח חיים'
פרק 1389
3 דקות
דין הספד ותענית ועשיית מלאכה בפורים - שו"ע סימן תרצ"ו סעיפים ג' - ה'
פרק 1388
3 דקות
דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצה' סעיף ד'
פרק 1387
5 דקות
דין סעודת פורים - שו"ע סימן תרצ"ה סעיפים א' - ג'
פרק 1386
2 דקות
דין מעות פורים לעניים - שו"ע סימן תרצ"ד סעיפים ב' - ד'
פרק 1385
5 דקות
סדר תפילת פורים - שו"ע סימן תרצ"ג סעיפים ג,ד
פרק 1384
3 דקות
דיני ברכות המגילה - שו"ע סימן תרצ"ב סעיף ד'
פרק 1383
3 דקות
דיני ברכות המגילה - שו"ע סימן תרצ"ב סעיפים א' - ג'
פרק 1382
1 דקות
דין כתיבת המגילה ותפירתה - שו"ע סימן תרצ"א סעיפים ט' - יא'
פרק 1381
2 דקות
דין כתיבת המגילה ותפירתה - שו"ע סימן תרצ"א סעיפים ו' - ח'
פרק 1380
1 דקות
דין כתיבת המגילה ותפירתה - שו"ע סימן תרצ"א סעיפים ג' - ה'
פרק 1379
5 דקות
דין קריאת מגילה - שו"ע סימן תר"צ סעיף יח'
פרק 1378
2 דקות
דין קריאת מגילה - שו"ע סימן תר"צ סעיפים טו' - יז'
פרק 1377
3 דקות
דין קריאת מגילה - שו"ע סימן תר"צ סעיפים יב' - יד'
פרק 1376
2 דקות
דין קריאת מגילה - שו"ע סימן תר"צ סעיפים ט' - יא'
פרק 1375
1 דקות
דין קריאת מגילה - שו"ע סימן תר"צ סעיפים ו' - ח'
פרק 1374
2 דקות
דין קריאת מגילה - שו"ע סימן תר"צ סעיפים ג' - ה'
פרק 1373
1 דקות
שהכל חייבים בקריאת מגילה - שו"ע סימן תרפ"ט סעיף ו'
פרק 1372
1 דקות
שהכל חייבים בקריאת מגילה - שו"ע סימן תרפ"ט סעיפים ג' - ה'
פרק 1371
2 דקות
דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון - שו"ע סימן תרפ"ח סעיף ח'

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן