He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כה עשו חכמינו -

בית המדרש
אבא חלקיה מוריד גשמים
אבא חלקיה מוריד גשמים
60 דקות
מילות מפתח:אבא חלקיה, גשמים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
סוד הזוגיות – שיעור לכבוד יום פטירת רחל אמנו
סוד הזוגיות - שיעור לכבוד יום פטירת רחל אמנו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
היינו כחולמים' - על חוני המעגל על חברותא ומיתותא..
41 דקות
מילות מפתח:חברותא, חוני המעגל
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לנוכח אשתו'  – על מעשה מזוג בצידן
לנוכח אשתו' - על מעשה מזוג בצידן
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אני התינוק היפה' –  על כסף ועל מומים, על רכוש ועל מידת הנקיות והעשירות
אני התינוק היפה' - על כסף ועל מומים, על רכוש ועל מידת הנקיות והעשירות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"נר איש וביתו" – על הנר שכבה והודלק מחדש
"נר איש וביתו" - על הנר שכבה והודלק מחדש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
רחמים שמורידים גשמים' סיפור להורדת גשם
רחמים שמורידים גשמים' סיפור להורדת גשם
41 דקות
מילות מפתח:בקשת גשמים, גשם
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מעשה בבעל שאמר לאשתו "אם אמצא בך דבר אחד יפה – לא נתגרש"
מעשה בבעל שאמר לאשתו "אם אמצא בך דבר אחד יפה - לא נתגרש"
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שפת לא ידעתי אשמע' – על קצרים בתקשורת הזוגית
שפת לא ידעתי אשמע' - על קצרים בתקשורת הזוגית
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"עיני בנאמני ארץ " – מעשה מחולדה ובור – על ברית ונאמנות
"עיני בנאמני ארץ " - מעשה מחולדה ובור - על ברית ונאמנות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
' חכמת נשים בנתה ביתה' על אשה כשרה שהביאה לתוך ביתה אוצר של תבונה ועצה טובה.
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"מעשה במטרוניתא… " – מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
"מעשה במטרוניתא... " - מהו הסוד לזיווג זיווגים ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
"מתן אדם ירחיב לו" - על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
44 דקות
מילות מפתח:צדקה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" – על יין הונגרי ותחפושת – שיעור הכנה לחודש אדר
"כי אנחנו טעמנו היין הטוב" - על יין הונגרי ותחפושת - שיעור הכנה לחודש אדר
36 דקות
מילות מפתח:יין הונגרי, פורים
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ירושה היא אצלך ' – על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
ירושה היא אצלך ' - על רבי ינאי , לימוד תורה ושייכות לתורה
42 דקות
מילות מפתח:קבלת תורה, רבי ינאי
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"אני ואתה נשנה את העולם " – רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס
"אני ואתה נשנה את העולם " - רבי עקיבא מתעמת מול טורנוסרופוס
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת – מעשה מבטחון – חלק א'
על מלך שמחפש מי דואג פחות ממנו, ועל המפגש עם יהודי שחי בנחת - מעשה מבטחון - חלק א'
מספר פרק בסדרה : 18
play3