He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של ד''ר מיכאל אבולעפיה

play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
נר חנוכה - הקדושה שבגוף | נפש השבת - פנימיות הלכות שבת | ד"ר מיכאל אבולעפיה
42 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
נר שבת וחנוכה - בצלמנו כדמותנו | נפש השבת - פנימיות הלכות שבת | ד"ר מיכאל אבולעפיה
44 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
רזא דשבת | נפש השבת - פנימיות הלכות שבת | ד"ר מיכאל אבולעפיה
37 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
מלאכים - מה לנו ולהם? | נפש השבת - פנימיות הלכות שבת | ד"ר מיכאל אבולעפיה
36 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
לימוד תורה בשבת לפי עולם העיגולים ועולם היושר | נפש השבת - פנימיות הלכות שבת | ד"ר מיכאל אבולעפיה
36 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
ריחוק ונסירה לשם בירור, חיבור והשלמה | נפש השבת - פנימיות ההלכה בעומק הנפש | ד"ר מיכאל אבולעפיה
44 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
פנימיות ההלכה בעומק הנפש | הרב ד"ר מיכאל אבולעפיה
49 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
פנימיות ההלכה בעומק הנפש | הרב ד"ר מיכאל אבולעפיה
44 דקות
play3
בית המדרש
מיכאל אבולעפיה
פנימיות ההלכה בעומק הנפש | הרב ד"ר מיכאל אבולעפיה
39 דקות
play3
בית המדרש
Wood pigeons in love
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
דילוג לתוכן