פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

אבולעפיה

דר מיכאל אבולעפיה

סדרות של הרב:

סדרות