Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של ד''ר מיכאל אבולעפיה

play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד”ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
play3
בית המדרש
עבודה פנימית בחודש תשרי
עבודה פנימית בחודש תשרי
54 דקות
Shape-2
בית המדרש
המקווה של הנפש – מאמר מאת הרב ד”ר מיכאל אבולעפיה
המקווה של הנפש – מאמר מאת הרב ד"ר מיכאל אבולעפיה
Shape-2
בית המדרש
לצאת מחגי תשרי ברייה חדשה: מאמר מאת הרב ד”ר מיכאל אבולעפיה
לצאת מחגי תשרי ברייה חדשה: מאמר מאת הרב ד"ר מיכאל אבולעפיה
Shape-2
בית המדרש
מה נוכל ללמוד לחיינו מהמתרחש באפגניסטן? מאמר מאת ד”ר מיכאל אבולעפיה
מה נוכל ללמוד לחיינו מהמתרחש באפגניסטן? מאמר מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה
Shape-2
בית המדרש
“הבית שלי נשרף”: מאמר מיוחד על טראומות ודרכי התמודדות מאת ד”ר מיכאל אבולעפיה בעקבות המצב
"הבית שלי נשרף": מאמר מיוחד על טראומות ודרכי התמודדות מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה בעקבות המצב
play3
בית המדרש
טיפול על ידי התמקדות בכאב
טיפול על ידי התמקדות בכאב
43 דקות
play3
בית המדרש
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
50 דקות
play3
בית המדרש
פרשת קרח : לקראת פסיכיאטריה עם פחות פרויד ועם פחות פרוזק
פרשת קרח : לקראת פסיכיאטריה עם פחות פרויד ועם פחות פרוזק
43 דקות
play3
בית המדרש
מצות ציצית – שמירת העיניים
מצות ציצית - שמירת העיניים