He

Fr

Es

Ru

En

ד"ר מיכאל אבולעפיה

עוד מד"ר מיכאל אבולעפיה

play3
בית המדרש
ד"ר מיכאל אבולעפיה על חשיבות העיסוק בטעמי המצוות – מה הכוונה במה שאני עושה עכשיו
ד"ר מיכאל אבולעפיה על חשיבות העיסוק בטעמי המצוות - מה הכוונה במה שאני עושה עכשיו
Shape-2
בית המדרש
בדרך אל החופה: יופי זה נהדר, אבל איך הוא נמדד?
Shape-2
בית המדרש
איך לעצור את הנפילה ?
Shape-2
ייאוש? או יציאה מהמשבר
Shape-2
מה מקומן של שיטות זרות בפסיכולוגיה היהודית?
Shape-2
סדר הגאולה
Shape-2
האם אפשר לשמוח בלי תיקון המידות??
Shape-2
חודש אלול: ישראל בא!
Shape-2
פשוט" להיות נוכח...
Shape-2
געגועים למקדש