He

Fr

Es

Ru

En

הרב שוהם גנוט

עוד מהרב שוהם גנוט

play3
בית המדרש
אתם ניצבים היום להתחדש בראש השנה
אתם ניצבים היום להתחדש בראש השנה
45 דקות
play3
בית המדרש
ארץ ועם ביום העצמאות
ארץ ועם ביום העצמאות
58 דקות
play3
בית המדרש
כי מציון תצא תורה
כי מציון תצא תורה
35 דקות
play3
בית המדרש
עבודת ישראל עמך
עבודת ישראל עמך
59 דקות
play3
בית המדרש
המחלוקת של יוסף ואחיו
המחלוקת של יוסף ואחיו
58 דקות
play3
בית המדרש
"ואשא אתכם על כנפי נשרים"
"ואשא אתכם על כנפי נשרים"
52 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה חופשית – חלק ה'
צמיחה חופשית - חלק ה'
55 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה חופשית – חלק ד'
צמיחה חופשית - חלק ד'
50 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה חופשית – חלק ג'
צמיחה חופשית - חלק ג'
53 דקות
play3
בית המדרש
צמיחה חופשית – חלק ב'
צמיחה חופשית - חלק ב'
51 דקות