He

Fr

Es

Ru

En

אסור לאדם לזהות את עצמו עם החטא

הרב זיו רוה

ר"מ במכון מאיר

עוד מהרב זיו רוה

play3
בית המדרש
אסור לאדם לזהות את עצמו עם החטא
אסור לאדם לזהות את עצמו עם החטא
play3
בית המדרש
'תאנה שביכרה' – לפרשת כי תבוא
'תאנה שביכרה' - לפרשת כי תבוא
play3
בית המדרש
פרשת מטות
פרשת מטות
42 דקות
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
בית המדרש
התחזקות לקראת ארוע לא נעים
התחזקות לקראת ארוע לא נעים
38 דקות
play3
בית המדרש
אחרי המעשים נמשכים הלבבות
אחרי המעשים נמשכים הלבבות
31 דקות
play3
בית המדרש
חטא המעפילים
חטא המעפילים
30 דקות
play3
בית המדרש
כיצד ניגש אדם לברך על הרעה?
כיצד ניגש אדם לברך על הרעה?
52 דקות
play3
בית המדרש
'אם ככה את עושה לי' – מדוע משה פונה אל ה' בלשון נקבה
'אם ככה את עושה לי' - מדוע משה פונה אל ה' בלשון נקבה
30 דקות
play3
בית המדרש
האם חיים שלוים בעולם הזה הם סימן לא טוב לעולם הבא?
האם חיים שלוים בעולם הזה הם סימן לא טוב לעולם הבא?
42 דקות