He

Fr

Es

Ru

En

פרשת מטות

הרב זיו רוה

ר"מ במכון מאיר

עוד מהרב זיו רוה

play3
בית המדרש
פרשת מטות
42 דקות
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
בית המדרש
התחזקות לקראת ארוע לא נעים
38 דקות
play3
בית המדרש
חטא המעפילים
30 דקות
play3
בית המדרש
כיצד ניגש אדם לברך על הרעה?
52 דקות
play3
בית המדרש
'אם ככה את עושה לי' - מדוע משה פונה אל ה' בלשון נקבה
30 דקות
play3
בית המדרש
האם חיים שלוים בעולם הזה הם סימן לא טוב לעולם הבא?
42 דקות
play3
בית המדרש
שינוי התודעה שהמלחמה הנוכחית דורשת
49 דקות
play3
בית המדרש
חוסן נפשי בשעת מלחמה
42 דקות
play3
בית המדרש
"אל ירושלים תוכל רק לעלות"
50 דקות