פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

_DSC6880 זיו רוה

הרב זיו רוה

ר"מ במכון מאיר

סדרות של הרב:

סדרות