Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הקדושה המיוחדת של ימי חנוכה – הרב יורם אליהו

הרב יורם אליהו

יליד דרום תל אביב שנת תשי''ט.
למד בישיבת בנ''ע נתניה, בישיבת ''כרם ביבנה'' במשך שנתיים אצל הרב גולדוויכט זצ''ל, בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל, למד עם הרב עוזי קלכהיים זצ''ל ולאחר מכן אצל הרב יהושע רוזן שליט''א.
כמו כן למד אצל הרב מו''ר אברהם שפירא זצ''ל והרב צבי ישראל טאו שליט''א.
מלמד בת''ת ''מורשה'', ומשנת תשנ''ב משמש כמחנך ומרצה ב''מכון-מאיר''. מלמד גם במכון אורה.
בנוסף, משמש כמדריך החתנים במכון מאיר ובמכון פועה (בקורס למדריכי חתנים), מרצה בבימ''ד למורים ומורות בירושלים.

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב יורם אליהו

play3
בית המדרש
הקדושה המיוחדת של ימי חנוכה – הרב יורם אליהו
הקדושה המיוחדת של ימי חנוכה - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
חביב אדם שנברא בצלם – הרב יורם אליהו
חביב אדם שנברא בצלם - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
חנוכה – נס על טבעי ונס מלחמתי – הרב יורם אליהו
חנוכה - נס על טבעי ונס מלחמתי - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
חנוכה במשנת הרב צבי יהודה זצ”ל
חנוכה במשנת הרב צבי יהודה זצ"ל
play3
בית המדרש
כיצד להבין את מכירת השבטים את יוסף – הרב יורם אליהו
כיצד להבין את מכירת השבטים את יוסף - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
יעקב אבינו – סיבוכיות מירבית – הרב יורם אליהו
יעקב אבינו - סיבוכיות מירבית - הרב יורם אליהו
35 דקות
play3
בית המדרש
לימוד על האבות – פגישה עם עצמנו – הרב יורם אליהו
לימוד על האבות - פגישה עם עצמנו - הרב יורם אליהו
47 דקות
play3
בית המדרש
נפגשים עם פרשת תולדות – הרב יורם אליהו
נפגשים עם פרשת תולדות - הרב יורם אליהו
49 דקות
play3
בית המדרש
מדוע רק יצחק אבינו מצליח להציל את המצב כשעם ישראל מסתבך?  – הרב יורם אליהו
מדוע רק יצחק אבינו מצליח להציל את המצב כשעם ישראל מסתבך? - הרב יורם אליהו
51 דקות
play3
בית המדרש
מדוע התורה מספרת על בחירת אברהם לפני תאור מעשיו הטובים? – הרב יורם אליהו
מדוע התורה מספרת על בחירת אברהם לפני תאור מעשיו הטובים? - הרב יורם אליהו
58 דקות