He

Fr

Es

Ru

En

פרשת חוקת

הרב יורם אליהו

יליד דרום תל אביב שנת תשי''ט.
למד בישיבת בנ''ע נתניה, בישיבת ''כרם ביבנה'' במשך שנתיים אצל הרב גולדוויכט זצ''ל, בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל, למד עם הרב עוזי קלכהיים זצ''ל ולאחר מכן אצל הרב יהושע רוזן שליט''א.
כמו כן למד אצל הרב מו''ר אברהם שפירא זצ''ל והרב צבי ישראל טאו שליט''א.
מלמד בת''ת ''מורשה'', ומשנת תשנ''ב משמש כמחנך ומרצה ב''מכון-מאיר''. מלמד גם במכון אורה.
בנוסף, משמש כמדריך החתנים במכון מאיר ובמכון פועה (בקורס למדריכי חתנים), מרצה בבימ''ד למורים ומורות בירושלים.

עוד מהרב יורם אליהו

play3
בית המדרש
פרשת חוקת
46 דקות
play3
בית המדרש
'ויאמרו לא נעלה' - כמה קשה היא עזות פנים שדוחה את הקדושה
49 דקות
play3
בית המדרש
חטא המרגלים : פיצוץ בסדר האלוהי
48 דקות
play3
בית המדרש
מדוע הובדלו בני שבט לוי לעבודת המשכן משאר ישראל?
40 דקות
play3
בית המדרש
האמון המשפחתי לאור דין אשה סוטה
43 דקות
play3
בית המדרש
פרשת במדבר
30 דקות
play3
בית המדרש
סוגייה בעין אי"ה לחג השבועות
21 דקות
play3
בית המדרש
ניסי מלחמת ששת הימים
44 דקות
play3
בית המדרש
מצוות השמיטה - פרשת בהר
30 דקות
play3
בית המדרש
המאמץ בלימוד התורה - מייקר את ערכה
22 דקות