He

Fr

Es

Ru

En

למה תקעו בשופר במתן תורה? הרב יורם אליהו

הרב יורם אליהו

יליד דרום תל אביב שנת תשי''ט.
למד בישיבת בנ''ע נתניה, בישיבת ''כרם ביבנה'' במשך שנתיים אצל הרב גולדוויכט זצ''ל, בישיבת מרכז הרב אצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל, למד עם הרב עוזי קלכהיים זצ''ל ולאחר מכן אצל הרב יהושע רוזן שליט''א.
כמו כן למד אצל הרב מו''ר אברהם שפירא זצ''ל והרב צבי ישראל טאו שליט''א.
מלמד בת''ת ''מורשה'', ומשנת תשנ''ב משמש כמחנך ומרצה ב''מכון-מאיר''. מלמד גם במכון אורה.
בנוסף, משמש כמדריך החתנים במכון מאיר ובמכון פועה (בקורס למדריכי חתנים), מרצה בבימ''ד למורים ומורות בירושלים.

עוד מהרב יורם אליהו

play3
בית המדרש
למה תקעו בשופר במתן תורה? הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
הקשר המיוחד של ראש השנה ליצחק אבינו דווקא- הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
'ובחרת בחיים' - שיעור מיוחד לקראת ראש השנה מאת הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
פרשת כי תבוא
play3
בית המדרש
עיסוקו של הרב קוק בענייני התשובה
play3
בית המדרש
"והיה אם שמוע תשמעו" צינון ההתלהבות לרדיפה אחר חידושים -שיעור מיוחד מאת הרב יורם אליהו לפרשת עקב
20 דקות
play3
בית המדרש
פרשת ואתחנן
34 דקות
play3
בית המדרש
פרשת פנחס
52 דקות
play3
בית המדרש
פרשת חוקת
46 דקות
play3
בית המדרש
'ויאמרו לא נעלה' - כמה קשה היא עזות פנים שדוחה את הקדושה
49 דקות