He

Fr

Es

Ru

En

מתחברים לראי"ה בפרשת ויקרא: הכל דבש? לא בבית המקדש

הרב ערן טמיר

יליד העיר חולון ה'תשכ''ח. בתשמ''ו למד בישיבת שילֹה אצל הרב מיכאל ברום ובמקביל שמע שיעורים בירושלים אצל הרב צבי ישראל טאו, הרב יהושע צוקרמן, הרב שלמה אבינר והרב אורי שרקי. למד תוכנית הוראה וסמיכה לרבנות בשילה. כיום ראש ישיבת 'אורות אשקלון' ומרצהבמכון מאיר ובמדרשות שונות ברחבי הארץ וראש ארגון 'בניין אמונה'

עוד מהרב ערן טמיר

Shape-2
בית המדרש
מתחברים לראי"ה בפרשת ויקרא: הכל דבש? לא בבית המקדש
Shape-2
בית המדרש
הסגולה של חודש אדר: לפרוץ את גבול השמחה
Shape-2
בית המדרש
מיוחד לפרשת תרומה: כלי המשכן - שלם שנובע מתוך השבור
Shape-2
בית המדרש
הסוד של פרשת תרומה: יופי זה כן הכל בחיים?
Shape-2
בית המדרש
הסוד של פרשת תרומה : היופי זה כן הכל בחיים
play3
בית המדרש
הבגרות הרוחנית של האדם הוא לא חושש להתעמת עם תכנים ועם כשרונות אחרים
42 דקות
Shape-2
והוא נער"" - על תקופת הנערות וגיל ההתבגרות.
Shape-2
'אטימות' או 'פתיחות'?
Shape-2
שכונה?
Shape-2
את האלוקים או "לפני האלוקים"?