He

Fr

Es

Ru

En

ההכנות התודעתיות לקבלת התורה

הרב ערן טמיר

יליד העיר חולון ה'תשכ''ח. בתשמ''ו למד בישיבת שילֹה אצל הרב מיכאל ברום ובמקביל שמע שיעורים בירושלים אצל הרב צבי ישראל טאו, הרב יהושע צוקרמן, הרב שלמה אבינר והרב אורי שרקי. למד תוכנית הוראה וסמיכה לרבנות בשילה. כיום ראש ישיבת 'אורות אשקלון' ומרצהבמכון מאיר ובמדרשות שונות ברחבי הארץ וראש ארגון 'בניין אמונה'

עוד מהרב ערן טמיר

play3
בית המדרש
ההכנות התודעתיות לקבלת התורה
45 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נקבל תורה -סדרת שיעורים לקראת חג השבועות – חלק ג'
43 דקות
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר: המתנה שכל אחד רוצה לקבל ולשמור
הרב ערן טמיר: המתנה שכל אחד רוצה לקבל ולשמור
50 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נקבל תורה -סדרת שיעורים לקראת חג השבועות – חלק ב'
49 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נקבל תורה -סדרת שיעורים לקראת חג השבועות - חלק א'
52 דקות
Shape-2
בית המדרש
מתחברים לראי"ה בפרשת ויקרא: הכל דבש? לא בבית המקדש
Shape-2
בית המדרש
הסגולה של חודש אדר: לפרוץ את גבול השמחה
Shape-2
בית המדרש
מיוחד לפרשת תרומה: כלי המשכן - שלם שנובע מתוך השבור
Shape-2
בית המדרש
הסוד של פרשת תרומה: יופי זה כן הכל בחיים?
Shape-2
בית המדרש
הסוד של פרשת תרומה : היופי זה כן הכל בחיים