פרשת: וישלח | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:14 (ירושלים) 

ravaviner4

הרב שלמה אבינר

ראש ישיבת "עטרת כהנים" ורב היישוב בית אל

סדרות של הרב:

סדרות