פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

ravaviner4

הרב שלמה אבינר

ראש ישיבת "עטרת כהנים" ורב היישוב בית אל

סדרות של הרב:

סדרות