He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: משדרים חינוך -

בית המדרש
יחסי הורים – בוגרים (18+)
יחסי הורים - בוגרים (18+)
23 דקות
מילות מפתח:חינוך
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תהליך הקבלה לישיבות התיכוניות ולאולפנות
תהליך הקבלה לישיבות התיכוניות ולאולפנות
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הפנימייה – יתרונות וחסרונות
הפנימייה – יתרונות וחסרונות
30 דקות
מילות מפתח:חינוך, פנימייה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"שלום בית" והשפעתו על הילדים בבית
"שלום בית" והשפעתו על הילדים בבית
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תהליכים בגיל ההתבגרות ותפקיד ההורים
תהליכים בגיל ההתבגרות ותפקיד ההורים
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
פסיכולוגיה יהודית
פסיכולוגיה יהודית
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הורות בעידן הפייסבוק
הורות בעידן הפייסבוק
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
כיצד מעוררים מוטיבציה לימודית?
כיצד מעוררים מוטיבציה לימודית?
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עולמו הדתי של הבוגר (18+)
עולמו הדתי של הבוגר (18+)
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לימודים בלבד או גם התנדבות וחסד?
לימודים בלבד או גם התנדבות וחסד?
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תפקיד ההורים בחינוך לקדושה בגיל ההתבגרות
תפקיד ההורים בחינוך לקדושה בגיל ההתבגרות
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
ADHD – התמודדות חינוכית
ADHD - התמודדות חינוכית
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
כיצד מחנכים בתוך המולת החיים?
כיצד מחנכים בתוך המולת החיים?
31 דקות
מילות מפתח:המולת החיים, חינוך
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כיצד מתמודדים עם הנשירה מבתי הספר ?
כיצד מתמודדים עם הנשירה מבתי הספר ?
30 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
נשירת בני עולים מבתי הספר
נשירת בני עולים מבתי הספר
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מה קורה בחדר הטיפול של מטפל משפחתי?
מה קורה בחדר הטיפול של מטפל משפחתי?
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הטרוגניות חינוכית בבית
הטרוגניות חינוכית בבית
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
חינוך ילדים לשמחה
חינוך ילדים לשמחה
26 דקות
מילות מפתח:חינוך, שמחה
מספר פרק בסדרה : 18
play3