He

Fr

Es

Ru

En

שאלות מבית מדרשנו: הרב יואב מלכא

הרב יואב מלכא

יליד קבוצת כנרת, שנת ה'תשט''ו.
בגיל 25 חזר בתשובה ולמד ב''מכון-מאיר'' כשנה.
לאחר חתונתו עבר ללמוד בישיבת ''אלון מורה'' כ-6 שנים אצל הרב בנימין הרלינג הי''ד, קיבל תעודת הוראה והיה ממקימי מדרשת איתמר ליהדות.
משנת תשמ''ט מלמד ב''מכון-מאיר'', עוסק בטיפול אישי ובמסירת שיעורים בעיקר בתחום המידות והמוסר. כמו כן משמש גם כר"מ במכון אורה.

עוד מהרב יואב מלכא

Shape-2
שאלות מבית מדרשנו: הרב יואב מלכא
שאלות מבית מדרשנו: הרב יואב מלכא
Shape-2
כיבוד הורים והתקדמות אישית
כיבוד הורים והתקדמות אישית
Shape-2
שאלות מבית מדרשנו
שאלות מבית מדרשנו
Shape-2
חיוכה של תורה
חיוכה של תורה
Shape-2
לשמוע כל חצי שעה חדשות אפילו שאין שום דבר חדש.
לשמוע כל חצי שעה חדשות אפילו שאין שום דבר חדש.
Shape-2
לא נכון אפילו יש לי חבר ערבי"…
לא נכון אפילו יש לי חבר ערבי"...
Shape-2
תודה רבה לך! באמת תודה רבה".
תודה רבה לך! באמת תודה רבה".
Shape-2
לצפור ולזרז כשהרמזור כבר מורה אדום-צהוב
לצפור ולזרז כשהרמזור כבר מורה אדום-צהוב
Shape-2
מנהג ישראל
מנהג ישראל
Shape-2
מנהג ישראלי
מנהג ישראלי