He

Fr

Es

Ru

En

סדר טהרת האדם : קודם המעשים ולאחר מכן הרגשות והשכל

הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה שנת ה'תשי''ט.
גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל''ב.
בוגר ישיבת ''מרכז הרב'', למד תורה מפי מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ''ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ''ל.
משמש כרב ב''מכון מאיר'' ובמכון אורה.
מרצה בכיר ליהדות, לימד בטכניון בחיפה, מלמד כיום ב''ראש יהודי'' ובמקומות רבים בארץ בפני הציבור הרחב.
משרת בקודש כרבה של קהילת ''בית יהודה'', בקרית משה, ירושלים.

עוד מהרב אורי עמוס שרקי

play3
בית המדרש
סדר טהרת האדם : קודם המעשים ולאחר מכן הרגשות והשכל
Shape-7
בית המדרש
כיצד מתנהגים ומתלבשים תלמידי חכמים
53 דקות
play3
בית המדרש
דרישת זיכוך המידות, והתועלת שבהכרה בשתי הנפשות של האדם
56 דקות
play3
בית המדרש
משמעות האמונה בה' - שהקב"ה רלוונטי לחייך
56 דקות
play3
בית המדרש
רפואות המוזכרות בהלכות דעות : חלקן עצות רפואיות מוכחות וחלקן עצות רפואיות שיהרגו אתכם בוודאות
57 דקות
play3
בית המדרש
מדוע חל פיחות במספר עיקרי האמונה במהלך הדורות?
54 דקות
play3
בית המדרש
התשוקה לחשיפת הרצון שמאחורי חוקי הטבע העיוורים
57 דקות
play3
בית המדרש
האם יסודות האמונה מחליפים את המצוות?
57 דקות
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
56 דקות
play3
בית המדרש
תפילה בהירה מתקנת את התפילות החסרות שקדמו לה
58 דקות