He

Fr

Es

Ru

En

התעלומה ההלכתית הגדולה של תקופת הגלות: מדוע אין הלכות לשון הרע ב'שולחן ערוך'? | הרב אורי שרקי

הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה שנת ה'תשי''ט.
גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל''ב.
בוגר ישיבת ''מרכז הרב'', למד תורה מפי מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ''ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ''ל.
משמש כרב ב''מכון מאיר'' ובמכון אורה.
מרצה בכיר ליהדות, לימד בטכניון בחיפה, מלמד כיום ב''ראש יהודי'' ובמקומות רבים בארץ בפני הציבור הרחב.
משרת בקודש כרבה של קהילת ''בית יהודה'', בקרית משה, ירושלים.

עוד מהרב אורי עמוס שרקי

play3
בית המדרש
התעלומה ההלכתית הגדולה של תקופת הגלות: מדוע אין הלכות לשון הרע ב'שולחן ערוך'? | הרב אורי שרקי
התעלומה ההלכתית הגדולה של תקופת הגלות: מדוע אין הלכות לשון הרע ב'שולחן ערוך'? | הרב אורי שרקי
play3
בית המדרש
ההכרות הסובייקטיביות הן עיקר האדם ואין לזלזל בהן – הרב אורי שרקי
ההכרות הסובייקטיביות הן עיקר האדם ואין לזלזל בהן - הרב אורי שרקי
54 דקות
play3
בית המדרש
איזו מידה נעלה יותר? החסידות או הענוה? – הרב אורי שרקי
איזו מידה נעלה יותר? החסידות או הענוה? - הרב אורי שרקי
42 דקות
play3
בית המדרש
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? – הרב אורי שרקי
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? - הרב אורי שרקי
58 דקות
play3
בית המדרש
העניו הוא בעל פתיחות מחשבתית יותר מהרציונליסט – הרב אורי שרקי
העניו הוא בעל פתיחות מחשבתית יותר מהרציונליסט - הרב אורי שרקי
40 דקות
play3
בית המדרש
"כדאי להיות בצד של אלוהים, כדי לא להסתבך" : למי מתאימה השקפה כזו ? | הרב אורי שרקי
"כדאי להיות בצד של אלוהים, כדי לא להסתבך" : למי מתאימה השקפה כזו ? | הרב אורי שרקי
55 דקות
play3
בית המדרש
מהו הארוע ההיסטורי שמשוייך לראש השנה העברי? הרב אורי שרקי
מהו הארוע ההיסטורי שמשוייך לראש השנה העברי? הרב אורי שרקי
57 דקות
play3
האם מידת ההשתוות היא למעשה אדישות?
האם מידת ההשתוות היא למעשה אדישות?
play3
בית המדרש
קבלת התורה דורשת תכונה של ענוה
קבלת התורה דורשת תכונה של ענוה
39 דקות
play3
בית המדרש
האם אהבת הגר צריכה להיות מופנית אל כל מי שזר?
האם אהבת הגר צריכה להיות מופנית אל כל מי שזר?