He

Fr

Es

Ru

En

ההבדל שבין צדקה לבין גמילות חסדים

הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה שנת ה'תשי''ט.
גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל''ב.
בוגר ישיבת ''מרכז הרב'', למד תורה מפי מו''ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ''ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ''ל.
משמש כרב ב''מכון מאיר'' ובמכון אורה.
מרצה בכיר ליהדות, לימד בטכניון בחיפה, מלמד כיום ב''ראש יהודי'' ובמקומות רבים בארץ בפני הציבור הרחב.
משרת בקודש כרבה של קהילת ''בית יהודה'', בקרית משה, ירושלים.

עוד מהרב אורי עמוס שרקי

play3
בית המדרש
ההבדל שבין צדקה לבין גמילות חסדים
48 דקות
play3
בית המדרש
51 דקות
play3
בית המדרש
"בעל הצדקה במה שמשפיע לאחרים הוא דבק בו יתברך"
51 דקות
play3
בית המדרש
המצוה של מסירות נפש על דבר ה'
37 דקות
play3
בית המדרש
הצות צריכות להיעשות על צד השלמות - סיום ספר הכוזרי
11 דקות
play3
בית המדרש
"מה יעשה אדם ויהיה לו בנים"
46 דקות
play3
בית המדרש
"אם אלוהיכם אוהב ענייים מפני מה אינו מפרנסם" ?
45 דקות
play3
בית המדרש
מציאות הנפש בתנועות וההרגש לחיים
55 דקות
play3
בית המדרש
אם לבורא לא חסר דבר כיצד יש לו רצון ?
53 דקות
play3
בית המדרש
15 דקות