He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: דרך האבות - עיון במסכת אבות -

בית המדרש
הקדמה למסכת אבות – הגרעין של התורה –  שיעור מספר 1
הקדמה למסכת אבות - הגרעין של התורה - שיעור מספר 1
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
משה קבל תורה מסיני – שיעור מספר 2
משה קבל תורה מסיני - שיעור מספר 2
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
שלושת עמודי העולם – שיעור מספר 3
שלושת עמודי העולם - שיעור מספר 3
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מהו המניע הרצוי לעבודת ה'  ? – שיעור מספר 4
מהו המניע הרצוי לעבודת ה' ? - שיעור מספר 4
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שימוש תלמידי חכמים, שיחה עם האישה – שיעור מספר 5
שימוש תלמידי חכמים, שיחה עם האישה - שיעור מספר 5
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות  – שיעור מספר 6
עשה לך רב קנה לך חבר ודון את כל האדם לכף זכות - שיעור מספר 6
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע  – שיעור מספר  7
הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע - שיעור מספר 7
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אהב את המלאכה שנא את הרבנות – שיעור מספר 8
אהב את המלאכה שנא את הרבנות - שיעור מספר 8
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
דרך האבות: למה כל כך קשה להיות רב
דרך האבות: למה כל כך קשה להיות רב
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הווי מתלמידיו של אהרן – אוהב את הבריות ומקרבן לתורה – שיעור מספר 10
הווי מתלמידיו של אהרן - אוהב את הבריות ומקרבן לתורה - שיעור מספר 10
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה - שיעור מספר 11
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה – מקומה של השתיקה וערכה – שיעור מספר 12
לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה - מקומה של השתיקה וערכה - שיעור מספר 12
18 דקות
מילות מפתח:שתיקה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
על מה העולם עומד ? – שיעור מספר 13
על מה העולם עומד ? - שיעור מספר 13
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
דע מה למעלה ממך – שיעור מספר 14
דע מה למעלה ממך - שיעור מספר 14
19 דקות
מילות מפתח:יראה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כל תורה שאין עמה מלאכה – סופה בטלה וגוררת עוון – שיעור מספר 15
כל תורה שאין עמה מלאכה - סופה בטלה וגוררת עוון - שיעור מספר 15
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
מגזין
דרך אבות: למה לי פוליטיקה עכשיו?
דרך אבות: למה לי פוליטיקה עכשיו?
20 דקות
מדור: מגזין
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו – שיעור מספר 17
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו - שיעור מספר 17
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש – שיעור מספר 18
לא עם הארץ חסיד , השתדל להיות איש - שיעור מספר 18
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3