Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת נשא

פרשת נשא | הרב ערן ישועה | ב סיון תשפ”ב
play3
פרשת נשא | הרב ערן ישועה | ב סיון תשפ”ב
פרשת נשא | זיו רווה | כט אייר תשפ”ב
play3
פרשת נשא | זיו רווה | כט אייר תשפ”ב
לשאת את התורה – פרשת נשא וחג השבועות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
play3
לשאת את התורה – פרשת נשא וחג השבועות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
האמון המשפחתי לאור דין אשה סוטה
play3
האמון המשפחתי לאור דין אשה סוטה
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
play3
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין
שילוח טמאים מחוץ למחנה
play3
שילוח טמאים מחוץ למחנה
העבודה במשכן מצריכה טהרה
play3
העבודה במשכן מצריכה טהרה
הרב יורם אליהו על פרשת נשא: תשובה מחזירה את האדם אל הכלל
play3
הרב יורם אליהו על פרשת נשא: תשובה מחזירה את האדם אל הכלל
להמשיך מעמד הר סיני בחבלי משיח
play3
להמשיך מעמד הר סיני בחבלי משיח
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
play3
מצוה על הכהנים לברך את ישראל
“והוא יחל להושיע את ישראל” שמשון השופט
play3
“והוא יחל להושיע את ישראל” שמשון השופט
“ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו”
play3
“ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו”
הכנה למתן תורה הערך שביגיעה ועמל בתורה והשמחה בתורה המעידה על הקשר הפנימי אליה
play3
הכנה למתן תורה הערך שביגיעה ועמל בתורה והשמחה בתורה המעידה על הקשר הפנימי אליה
שילוח הטמאים מחוץ למחנה
play3
שילוח הטמאים מחוץ למחנה
בדיקת ומנחת סוטה
play3
בדיקת ומנחת סוטה
עבודה במשמרות בחבלי משיח
play3
עבודה במשמרות בחבלי משיח
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
קו פרשת המים – מי מריבה – פרשת חוקת | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
קו פרשת המים - מי מריבה - פרשת חוקת | הרב מאיר טויבר | כט סיון תשפב
play3
בית המדרש
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | כט סיון תשפב
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | כט סיון תשפב