Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת כי תצא

פרשת כי תצא
play3
פרשת כי תצא
נגד השנאה: מאמר מאת הרב זקס לפרשת כי תצא
Shape-2
נגד השנאה: מאמר מאת הרב זקס לפרשת כי תצא
‘צעקה הנערה’ – על צעקה בדרך ללא מוצא
play3
‘צעקה הנערה’ – על צעקה בדרך ללא מוצא
סוד הזוגיות בין איש ואישה: הרב ראובן ששון לפרשת כי תצא
play3
סוד הזוגיות בין איש ואישה: הרב ראובן ששון לפרשת כי תצא
היציאה למלחמה
play3
היציאה למלחמה
“כי יהיה לאיש בן סורר ומורה”
play3
“כי יהיה לאיש בן סורר ומורה”
דינו של בן סורר ומורה
play3
דינו של בן סורר ומורה
“והיה מחנך קדוש”
play3
“והיה מחנך קדוש”
“כי יהיה לאיש בן סורר ומורה”
play3
“כי יהיה לאיש בן סורר ומורה”
“וחשקת בה” – אתה מתחתן איתה רק בגלל חשק  ? ומה תעשה כשהחשק יעבור ?
play3
“וחשקת בה” – אתה מתחתן איתה רק בגלל חשק ? ומה תעשה כשהחשק יעבור ?
הדרכת התורה היא גם בזמנים לא רגילים של שגרה
play3
הדרכת התורה היא גם בזמנים לא רגילים של שגרה
התורה בשביל ישראל
play3
התורה בשביל ישראל
“והצנע לכת.. והיה מחנך קדוש… בצדקה תכונני”
play3
“והצנע לכת.. והיה מחנך קדוש… בצדקה תכונני”
המלחמה ביצר הרע , בכל השנה ובחודש אלול בפרט
play3
המלחמה ביצר הרע , בכל השנה ובחודש אלול בפרט
“כי תהיינה לאיש שתי נשים”
play3
“כי תהיינה לאיש שתי נשים”
“והיה מחניך קדוש” – בראשית צמיחת גאולתינו
play3
“והיה מחניך קדוש” – בראשית צמיחת גאולתינו
המבחן האם לקיחת אשת יפה תואר מצד חיצוניותה או מצד פנימיותה – מבחן הניוול
play3
המבחן האם לקיחת אשת יפה תואר מצד חיצוניותה או מצד פנימיותה – מבחן הניוול
סוד המצוות – חלק א
play3
סוד המצוות – חלק א
חם באתר
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
play3
בית המדרש
ומי דומה לך? | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס | כד סיון תשפב
ומי דומה לך? | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס | כד סיון תשפב
58 דקות
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
הפרה והנחש – לפרשת חוקת| הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כח סיון תשפב
הפרה והנחש - לפרשת חוקת| הרב אייל ורד | נפש הפרשה | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | כח סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כח סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נתיבות עולם, נתיב אהבת ה’ | הרב אורי שרקי | כח סיון תשפב
נתיבות עולם, נתיב אהבת ה' | הרב אורי שרקי | כח סיון תשפב