He

Fr

Es

Ru

En

דף הבית > > כל ימי חיי שרה לטובה

כל ימי חיי שרה לטובה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה” (בראשית כג א).
רש”י דורש את התוספת “שני חיי שרה” – ללמדנו שכל שנותיה שוין לטובה.
לכאורה” שרה אמנו” חייה היו קשים ומסובכים ומלאים סבל וצרות: רוב ימי חייה היתה עקרה. נדדה באוהל ממקום למקום אחרי אברהם אבינו. היו לה סיבוכים עם הגר וישמעאל שהציקו לה וליצחק בנה. נלקחה לבית פרעה ובית אבימלך ובנה יחידה נעקד על ידי אברהם לעולה.
כיצד אפשר לומר שכל חיי שרה היו לטובה?
אלא שלשרה אמנו היתה אמונה גדולה וחזקה. אמונה לא רק במציאות ה'” אלא גם הכרה וידיעה ברורה וודאית שכל מה שה’ יתברך עושה” הכל לטובה – כדברי רבי עקיבא “לעולם יהא אדם רגיל לומר – כל דעביד רחמנא לטב עביד” (ברכות ס” ב. שו”ע או”ח ס’ רל ה)” כל מה שפועל הקב”ה” פועל לטובה.
כאשר ישנה אמונה גדולה וחזקה” שום דבר אינו ‘מזיז’ לשרה אמנו ואינו משנה את אמונתה זו לאורך כל שנותיה” ולכן כל שנותיה שוין לטובה” וכדברי ר’ יהודה הלוי זצ”ל: “האבות היו מאמינים באמונה שלמה וברי לבב עד אשר אילו מצאתם רעה כל ימיהם לא היתה אמונתם באלקים נחלשת” (כוזרי” מאמר שני).
נכון לעכשיו” עם ישראל הוא המשך ישיר לאבות ולאמהות. עברנו אלפי שנים של צרות” ייסורים וסבל ועדיין יש המון קשיים ומצוקות וסיבוכים” לכלל ולפרט” אבל אמונת האבות והאמהות שהכל עושה ה’ יתברך לטובה” ו”סוף טוב הכל טוב” – מוטבעת בלב האומה בכללה” ובלב כל יהודי ויהודי. רק צריך לגלות אותה על ידי הליכה בדרכי האבות ולאורם” עד שיתקיימו במלואם דברי הנביא “והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם” (מלאכי ג).
מהמצפה לישועות

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x
דילוג לתוכן