Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת ויקרא | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת ויקרא | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

28 דקות
פרשת ויקרא
54 דקות
קרבן הכרחי
15 דקות
פרטי קרבן עולה
12 דקות
"אדם כי יקריב מכם קרבן"
29 דקות
עבודת המשכן
17 דקות
"ונתנו בני אהרן הכהנים אש על המזבח"
31 דקות
סדר הקרבת קרבן התמיד
21 דקות
פרטי קרבן עולה
63 דקות
מי פה הקורבן?
שקופית1
26 דקות
הרב דב ביגון : מה פשר אות האלף הזעירה שבתחילת ספר ויקרא ?
52 דקות
המעמד העתידי שצופה הנביא אשר הוא גדול מיציאת מצרים
32 דקות
דיבור ה' אל משה - בזכות ישראל
23 דקות
קרבן עולה
53 דקות
קרבן עולה ויורד
Young bicyclist fixing bike chain in forest
48 דקות
הרב אורי שרקי : עבודת התקרבות לבורא לעומת עבודה של תיקון הקלקול של האדם
44 דקות
העניינים שניתן ללמוד מהאיסור לערב דבש וחמץ בקרבנות
54 דקות
"אדם כי יקריב מכם" ו "הכתוב השלישי המכריע ביניהם" - בחבלי משיח
60 דקות
סוד המלח... ופורים
Poor male beggar asking for charity money and help
62 דקות
הרב יואב מלכא: קומץ מנחת עני
26 דקות
מה הוא העולם הערכי שהתורה רוצה להנחיל לנו דרך הקרבנות והמקדש
22 דקות
האם הקורבנות רלוונטיים בעידן המודרני?
_DSC7003 יורם אליהו

לקח מפרשת ויקרא: כך תציל את הילדים שלך

לעתים הורים מתוסכלים מאוד מהדרך בה הלכו ילדיהם, שאינה בדיוק הולמת את דרכם שלהם. הרב יורם אליהו מזכיר כי דרכו של הילד להתקרב לבורא היא בבחינת 'נפש כי תקריב', גם אם יש שוני מהנהוג בבית הוריו.
raverantamir1

מתחברים לראי”ה בפרשת ויקרא: הכל דבש? לא בבית המקדש

מדוע אסרה התורה להקריב שאור ודבש? מה מסמלים שני אלה שהורחקו מבית המקדש? הרב ערן טמיר עונה לשאלות מתוך לימוד בתורת הראי"ה קוק זצ"ל.
מכון מאיר תשפב

פרשת ויקרא: התשובה המפתיעה לאדישות

מדוע האדישות חמורה כל כך עד שדווקא היא המאיימת על כל הקדוש והיקר לנו, אפילו יותר ממעשה הזדון של הרשע עצמו? נתן קוטלר מתחבר לאמירתו של אלי ויזל ז"ל לפיה ההפך מאמונה אינו כפירה, אלא אדישות
ravlondin12345

להיות מוכנים להקריב קרבן

דבר תורה קצר לפרשת ויקרא ושבת זכור פרשת ויקרא עוסקת בשאלה כיצד נפתחים לדבר ה’. קול ה’ קורא לנו” כיצד נותנים לו להיכנס? למרבה הפלא הדרך להיפתח לדבר ה’ איננה רק באמצעות מחשבות מופשטות אלא גם באמצעות מעשים מפורטים – קרבנות. הקרבנות הם מערך של מעשים מוגשמים מאד ומפורטים מאד
_DSC6880 זיו רוה

מעשה ממנעול שנפרץ – לפרשת ויקרא

מעשה באוֹמן” אשר מילדותו כבר נתנו הוריו ליבם לפיתוח כישרונו. ובנערותו נודד היה מעיר לעיר” וממדינה למדינה” לילך אצל גדולי המורים המומחים ובעלי מקצוע. וכיוון שדל אמצעים היה” משכיר היה עצמו להם לעבודות ניקיון” והיו אלה מלמדים אותו בתמורה רזי מלאכתם. ובדרך זו למד צורפות” ציור” קדרות ונגרות עדינה. ובכיס
דילוג לתוכן