פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

דף הבית > > “גם כי אשב בחושך ה’ אור לי”

“גם כי אשב בחושך ה’ אור לי”

“ויהי ביום השמיני” (ויקרא ט א), מפרש רש”י – “שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו ביום”, והתגלו אז עשר עטרות, לראשונה התגלתה השכינה במשכן, ולראשונה החלה עבודת אהרן ובניו הכהנים, ולראשונה בירכו ברכת כהנים שנאמר “וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם” (ויקרא ט כב). אף שהיום השמיני היה יום גדול לאהרן הכהן, בו ביום הוא עבר שני משברים קשים – האחד משבר כללי, כאשר לא ירדה שכינה לישראל חרף הקרבת הקרבנות ועשיית כל המעשים, ו”היה מצטער ואומר יודע אני שכעס הקב”ה עלי שבשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה: משה אחי, כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי?” מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים וירדה שכינה לישראל” (רש”י ויקרא ט כג).
המשבר השני משבר פרטי, משפחתי, כאשר מתו שני בניו נדב ואביהו ככתוב, “ויקריבו לפני ד’ אש זרה אשר לא צוה אותם ותצא אש מלפני ד’ ותאכל אותם וימותו לפני ד'” (ויקרא י א-ב). תגובתו של אהרן למשבר הנורא הזה היתה “וידום אהרן”, הוא שותק ולא עוד אלא שמשה רבינו מצוה עליו ועל בניו לא להתאבל “ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמותו ועל כל העדה יקצף” (שם י, ו) – שאם תתאבלו יהא נראה שלא נתקבלו לרצון הקרבנות שהקרבתם בעד העם ותערבבו שמחתו של מקום (ע’ רש”י שם).
תגובת אהרן על המשבר של כלל ישראל – היתה צער ובושה, קבלת אחריות, תפילה ובקשת רחמים על ישראל, ואכן ירדה השכינה ככתוב “וירא כבוד ה’ אל כל העם”. לעומת זאת במשברו הפרטי הוא שותק, ובשתיקתו הוא מביע הסכמה לדברי משה אחיו ככתוב, “בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד” (שם) ומצדיק עליו את הדין.
נכון לעכשיו, כשם שביום השמיני בו הוקם המשכן היו משברים, גם בימינו כאשר אנו זוכים להקים את הבית הלאומי, ישנם משברים כלליים ופרטיים. במשברים הפרטיים עלינו לנהוג בדרכו של אהרן הכהן “וידום אהרן”, להצדיק עלינו את הדין ולא להטיח דברים כלפי מעלה ח”ו. אבל במשברים הכלליים הפוקדים את דורנו כמו המשברים הרוחניים והמוסריים, ההתרחקות מהמסורת וטשטוש הזהות הלאומית – עלינו לנהוג כמו אהרן הכהן, להצטער ולהתבייש, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. עלינו מוטלת אחריות לפעול לתיקון המצב על ידי ריבוי אהבה ואמונה שיביאו לחיזוק רוח האומה ואחדותה וכן להתפלל ולבקש רחמים על כלל ישראל כשם שעשו זאת משה ואהרון ומתוך כך נזכה במהרה בהתקיימות התפילה “ברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך”.
בציפייה לגאולה השלמה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חדשים מהרב

האבות והאימהות: מושלמים ומושלמות? מאמר מאת הרב זקס לפרשת לך לך
Shape-2
הרב יונתן זקס
“גם כי אשב בחושך ה’ אור לי”
Shape-2
machon
“ואשה אחת” (מלכים ב, פרק ד) – הפטרת וירא
Shape-2
machon
אליהו, אחאב ועובדיה
Shape-2
machon
קדושת המקדש בזכות דוד (הפטרת פקודי – מלכים א, ז נא – ח כא)
Shape-2
machon
“והנה טוב מאוד “
Shape-2
machon
“וְלֹא יָכְלוּ אֶחָיו לַעֲנוֹת אֹתוֹ”
Shape-2
machon
“שַׁלְּחֵנִי כִּי עָלָה הַשָּׁחַר”
Shape-2
machon
“אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ”
Shape-2
machon
“אשר לא ציווה אותם”
Shape-2
machon

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן