He

Fr

Es

Ru

En

דף הבית > > שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך

שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך

שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך הרב יורם אליהו
פרשיות יוסף ואחיו מזדמנות בימי החנוכה והשנה באופן ייחודי” רק פרשת וישב היא שבת חנוכה. במסכת שבת (כב” א) מובאות שתי מימרות של רב נתן בר מניומי בשם רב תנחום הקושרות בין פרשת וישב לחנוכה: נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה” ‘והבור ריק אין בו מים’ אבל נחשים ועקרבים יש בו” וצריך להבין מה הקשר בין מכירת יוסף” למהות עניין החנוכה.
הרב קוק זצ”ל בדרשה שמובאת בספר שמועות הראי”ה (שכתב הרב קלמן אליעזר פרנקל ויצא במהדורה מפוארת ומבוארת על-ידי הרב חיים ישעיהו הדרי זצ”ל). מסביר שאת המחלוקת בין יוסף ואחיו יש להבין לא כקנאה ושנאה” אלא כמחלוקת בין שתי שיטות” כשיהודה מבטא את שיטת האחים כנגד יוסף. המחלוקת היא בשאלה “מהי הדרך לקביעת קדושת ישראל בעולם” שיטתו של יוסף הייתה שעל ידי פתיחות כלפי הגויים” על-ידי הגברת הזיקה כלפיהם ניתן יהיה ללמדם אמונת ה’…”. ואכן רואים” אומר הרב” שיוסף אומר לאחיו כשהוא מתגלה אליהם: ” ‘שמני אלוקים לאדון לכל מצרים’ שיכול להתפרש במובן: שמתי את אלוקים אדון לכל מצרים”.
“לעומת זאת” שיטתו של יהודה היא שקדושת ישראל צריכה להיות נפרדת מן הגויים” עם לבדד ישכון” למען לא יתערבו בגויים ולא ילמדו ממעשיהם”. בני יעקב רואים את הסכנה בשיטתו של יוסף” ואמנם ירבעם שבא משבט אפרים מעמיד עגלים ומסכן את קיומו הלאומי של עם ישראל” ולכן הם חיפשו דרכים איך למנוע את הסכנה הזאת. שמעון ולוי אחי דינה” הם הראשונים שמוסרים נפשם על קדושת ישראל” נלחמים בהתבוללות של עם ישראל בעמים ולכן הם אלו שאומרים ‘הנה בעל החלומות… לכו ונהרגהו.’ ואילו יהודה טוען” שעל ידי שנהרוג אותו לא תתבטל השיטה” ‘לכו ונמכרנו לישמעאלים'” נעמיד את השיטה במבחן” ירד יוסף לבין האומות ונראה מה יהיה בסופו.
ההבדל בין הגישות בא לידי ביטוי בהמשך הדורות. כך ביחס לאכילת הקדשים בשילה שהוא המשכן בחלקו של יוסף ‘קדשים נאכלים בכל הרואה'” מכל מקום שראו את המשכן יכלו לאכול קדשים קלים” זוהי קדושה שאינה מצטמצמת בתוך מחיצות” אלא פתוחה לכל מלוא העין” ולכל עין” זוהי שיטתו של יוסף. ולעומת זו במקדש בירושלים שהוא בנחלתו של יהודה” אכלו במחיצות סגורות” כשקדושת ישראל מצטמצמת בתוך גבולות” כשיטת יהודה.
כל המהלך הזה קשור לחנוכה” אומר הרב” המתייוונים עיקר כוונתם הייתה לפרוץ את החומות הסוגרות על ירושלים והר-הבית ‘ופרצו חומות מגדלי’ ועל ידי זה לטמא את המקדש המיוחד לישראל” וזו כוונתם באומרם” ‘כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל'” כי יוסף נקרא שור ‘בכור שורו הדר לו'” המתייוונים רצו שעם ישראל יחזיקו בשיטת יוסף לפי דעתם” שאפרים יתבולל בעמים” התבוללות מוחלטת” כפירה בייחוד ובאמונה היהודיים.
בראש הניצחון על היוונים עמדו הכוהנים משבט לוי” שהיה הראשון שנלחם בשכם נגד הפגיעה בקדושת ישראל והוא הראשון שהתנגד לשיטתו של יוסף. משפחת הכהונה שהיא משבט לוי נבדלת ומיוחדת לקדושה ועבודה” “כדי לעקור את נגע ההתבוללות המתייוונת… צריך היה כח מיוחד של קדושת ישראל… שנשמר במעגל היותר פנימי… במשפחת הכוהנים הגדולים…” ונס פך השמן שחתום בחותמו של הכה”ג “מעיד על השכינה השורה בישראל” הוא המבליט את ייחודם של ישראל מאומות העולם” את קדושתם המיוחדת בלי זיקה לגויים” את ניצחון שיטת יהודה על שיטת יוסף”. הנביא יחזקאל (לז) מנבא לנו שלעתיד לבוא יתחברו שתי הגישות האלה” ושני המשיחים” משיח בין יוסף ומשיח בין דוד” מתאחדים להופיע את קדושת ישראל לעיני כל אפסי ארץ” “קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו” ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים ולכל בית ישראל חבריו… ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ… ומלך אחד יהיה לכולם למלך”. (עפ”י שמועות הראי”ה בהוצאת הרב הדרי זצ”ל)

0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x
דילוג לתוכן