פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

דף הבית > > שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך

שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך

שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך הרב יורם אליהו
פרשיות יוסף ואחיו מזדמנות בימי החנוכה והשנה באופן ייחודי" רק פרשת וישב היא שבת חנוכה. במסכת שבת (כב" א) מובאות שתי מימרות של רב נתן בר מניומי בשם רב תנחום הקושרות בין פרשת וישב לחנוכה: נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה" 'והבור ריק אין בו מים' אבל נחשים ועקרבים יש בו" וצריך להבין מה הקשר בין מכירת יוסף" למהות עניין החנוכה.
הרב קוק זצ"ל בדרשה שמובאת בספר שמועות הראי"ה (שכתב הרב קלמן אליעזר פרנקל ויצא במהדורה מפוארת ומבוארת על-ידי הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל). מסביר שאת המחלוקת בין יוסף ואחיו יש להבין לא כקנאה ושנאה" אלא כמחלוקת בין שתי שיטות" כשיהודה מבטא את שיטת האחים כנגד יוסף. המחלוקת היא בשאלה "מהי הדרך לקביעת קדושת ישראל בעולם" שיטתו של יוסף הייתה שעל ידי פתיחות כלפי הגויים" על-ידי הגברת הזיקה כלפיהם ניתן יהיה ללמדם אמונת ה'…". ואכן רואים" אומר הרב" שיוסף אומר לאחיו כשהוא מתגלה אליהם: " 'שמני אלוקים לאדון לכל מצרים' שיכול להתפרש במובן: שמתי את אלוקים אדון לכל מצרים".
"לעומת זאת" שיטתו של יהודה היא שקדושת ישראל צריכה להיות נפרדת מן הגויים" עם לבדד ישכון" למען לא יתערבו בגויים ולא ילמדו ממעשיהם". בני יעקב רואים את הסכנה בשיטתו של יוסף" ואמנם ירבעם שבא משבט אפרים מעמיד עגלים ומסכן את קיומו הלאומי של עם ישראל" ולכן הם חיפשו דרכים איך למנוע את הסכנה הזאת. שמעון ולוי אחי דינה" הם הראשונים שמוסרים נפשם על קדושת ישראל" נלחמים בהתבוללות של עם ישראל בעמים ולכן הם אלו שאומרים 'הנה בעל החלומות… לכו ונהרגהו.' ואילו יהודה טוען" שעל ידי שנהרוג אותו לא תתבטל השיטה" 'לכו ונמכרנו לישמעאלים'" נעמיד את השיטה במבחן" ירד יוסף לבין האומות ונראה מה יהיה בסופו.
ההבדל בין הגישות בא לידי ביטוי בהמשך הדורות. כך ביחס לאכילת הקדשים בשילה שהוא המשכן בחלקו של יוסף 'קדשים נאכלים בכל הרואה'" מכל מקום שראו את המשכן יכלו לאכול קדשים קלים" זוהי קדושה שאינה מצטמצמת בתוך מחיצות" אלא פתוחה לכל מלוא העין" ולכל עין" זוהי שיטתו של יוסף. ולעומת זו במקדש בירושלים שהוא בנחלתו של יהודה" אכלו במחיצות סגורות" כשקדושת ישראל מצטמצמת בתוך גבולות" כשיטת יהודה.
כל המהלך הזה קשור לחנוכה" אומר הרב" המתייוונים עיקר כוונתם הייתה לפרוץ את החומות הסוגרות על ירושלים והר-הבית 'ופרצו חומות מגדלי' ועל ידי זה לטמא את המקדש המיוחד לישראל" וזו כוונתם באומרם" 'כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל'" כי יוסף נקרא שור 'בכור שורו הדר לו'" המתייוונים רצו שעם ישראל יחזיקו בשיטת יוסף לפי דעתם" שאפרים יתבולל בעמים" התבוללות מוחלטת" כפירה בייחוד ובאמונה היהודיים.
בראש הניצחון על היוונים עמדו הכוהנים משבט לוי" שהיה הראשון שנלחם בשכם נגד הפגיעה בקדושת ישראל והוא הראשון שהתנגד לשיטתו של יוסף. משפחת הכהונה שהיא משבט לוי נבדלת ומיוחדת לקדושה ועבודה" "כדי לעקור את נגע ההתבוללות המתייוונת… צריך היה כח מיוחד של קדושת ישראל… שנשמר במעגל היותר פנימי… במשפחת הכוהנים הגדולים…" ונס פך השמן שחתום בחותמו של הכה"ג "מעיד על השכינה השורה בישראל" הוא המבליט את ייחודם של ישראל מאומות העולם" את קדושתם המיוחדת בלי זיקה לגויים" את ניצחון שיטת יהודה על שיטת יוסף". הנביא יחזקאל (לז) מנבא לנו שלעתיד לבוא יתחברו שתי הגישות האלה" ושני המשיחים" משיח בין יוסף ומשיח בין דוד" מתאחדים להופיע את קדושת ישראל לעיני כל אפסי ארץ" "קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו" ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים ולכל בית ישראל חבריו… ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ… ומלך אחד יהיה לכולם למלך". (עפ"י שמועות הראי"ה בהוצאת הרב הדרי זצ"ל)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

חדשים מהרב

"עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו" | הרב יורם אליהו
Shape-2
יורם אליהו שבת הגדול
הרב יורם אליהו:מאחורי הקלעים של פרשת צו: תודה על כל מה שבראת
Shape-2
תודה על כל מה שבראת
לקח מפרשת ויקרא: כך תציל את הילדים שלך
זו הדרך שלך להציל את ילדיך
הסודות של חודש אדר: איך מקבלים תואר בפקולטה למדעי השמחה?
Shape-2
חודש אדר1
הנהגת הציבור מול שלמות עצמית
Shape-2
machon
שלא נזלזל בפרטים הקטנים
Shape-2
machon
שיטתם הרוחנית של יוסף ויהודה – והיו לאחדים בידך
Shape-2
machon
רחל ולאה בניין ההווה והעתיד
Shape-2
machon
חיים של יצירה
Shape-2
machon
השפעת הרצון על פעולת התפילה
Shape-2
machon

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן