He

Fr

Es

Ru

En

פרשת תולדות | פרשת השבוע

פרשת השבוע הזה היא פרשת תולדות: “וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם, אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק”. הכפילות הזו איננה מילים מיותרות אלא מדגישות וממקדות: יצחק ואברהם, אברהם ויצחק – הם תולדה אחת ומאוחדת לחלוטין בשליחות ובמטרה, גם אם שונה במימוש ובאופי של כל אחד מאבותינו. ומכאן נובע שגם הבנים של יצחק ורבקה, יעקב ועשו, בדיוק בנקודה הזו הם נחלקים ונאבקים: מי ידבק בשליחות של האבות והאימהות, ומי מזייף. מי צדיק ומי רשע במסווה של בן יקיר. המלחמה הזו איננה קלה מאז ועד היום, בינינו לבין אומות העולם, וגם בתוכנו, בינינו לבין עצמנו. יעקב אבינו נאלץ לקבל את הכרעת רבקה אמנו ולנקוט בצעד אמיץ וקיצוני כדי לזכות בברכות המגיעות רק לו בצדק ובדין, משום שעשו הרשע והרמאי טוען גם הוא לכתר הבכורה. פרשת תולדות היא לקח חשוב לכל דור וגם לכל אדם, בכך שהיא פורסת לפנינו עולם מורכב שדורש הקרבה והתמסרות מתוך הכרעה פנימית לדבוק בשורש נשמתנו הישראלית, ולבחור להיות מי שנועדנו להיות – בני בכורי ישראל.
קרא עוד

בחר רב

פרשת תולדות | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב שוהם גנוט
עד אשר תשוב חמת אחיך - ממך | הרב שהם גנוט
הרב אשר בוחבוט FIX
42 דקות
"אנכי עשו בכורך"?! - לפרשת תולדות | הרב אשר בוחבוט
יהושע בן נון | הרב דב ביגון | פרשת פנחס
46 דקות
המשפחה הלא פשוטה של יצחק אבינו | הרב דב ביגון
יורם אליהו שבת הגדול
53 דקות
פירוש הנצי"ב לפרשת תולדות | הרב יורם אליהו
הרב ערן ישועה FIX
42 דקות
כריתת הברית בין יצחק לאבימלך | הרב ערן ישועה
הרב שהם גנוט
39 דקות
"וישב ויחפור את בארות המים" - סוגיית הבארות והשלכותיה | הרב שהם גנוט
הרב שוהם גנוט
חפירת הבארות שבעולם הפנימי | הרב שהם גנוט
הרב אשר בוחבוט FIX
57 דקות
ברכת יצחק לעשו - לפרשת תולדות | הרב אשר בוחבוט
הרב מאיר טויבר 6
40 דקות
"ותכהינה עיניו מראות" - לראות טוב - פרשת תולדות | הרב מאיר טויבר
הרב אורן טרבלסי
52 דקות
לבוש בגדי חמודות - לפרשת תולדות | הרב אורן טרבלסי
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
45 דקות
"לנוכח אשתו": על זוגיות יצחק ורבקה, ועל ספירת הכתר - לפרשת תולדות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב שוהם גנוט
נפילת ישמעאל ועליית יצחק וזרעו באחרית הימים | הרב שהם גנוט
הרב אשר בוחבוט FIX
58 דקות
סוד חפירת הבארות ביחס למקדש | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
43 דקות
חפירת הבארות של יצחק אבינו בפרט רמז ועל דרך החסידות - הרב ערן ישועה
39 דקות
מדוע ברכת יעקב הגיעה לו בדרך עקלקלה ומסובכת? הרב מאיר טויבר
46 דקות
הסוד שמתגלה במילה 'אנכי' - הרב אשר בוחבוט
_DSC6880 זיו רוה
מדוע ייחסו חז"ל לעשו תשוקה לעבודה זרה עוד בטרם נולד? הרב זיו רוה
הרב דניאל כהן 3
הארה מן הפרשה: הרב דניאל כהן תולדות
הרב ראובן ששון 3
מדוע יצחק רצה לברך את עשיו? הרב ראובן ששון
Success
45 דקות
קשיים והתמודדויות, כישלונות והצלחות בפרשת תולדות: הרב מאיר טויבר
15 דקות
"בא אחיך במרמה" - "תתן אמת ליעקב"
מכון מאיר תשפב

למי נועדה ברכת עשו? מאמר מאת הרב זקס לפרשת תולדות

ממשיכים בלימוד ספר בראשית עם מאמר מאת הרב יונתן זקס + בונוס מיוחד: שאלות לשולחן השבת
ערוץ מאיר - המרכז ללימודי יהדות באהבה

“ותכהינה עיניו” – על העיוורון

בשנה שעברה הזדמנה לי חוויה מיוחדת, הנחיתי סדרת סדנאות כתיבה בספרייה לעיוורים ולבעלי לקויות ראיה. דמיינו לעצמכם שולחן ארוך סביבו שנים עשר אנשים שמשתוקקים לכתוב את מה שאינם יכולים לראות. כל אחד כותב במכשיר מיוחד משלו, מחשבים קוליים, מקלדות בכתב ברייל, ועוד שפע של המצאות שמאפשרות לקרוא ולכתוב. וזוהי רק
_DSC68133  הרב דב ביגון

המאבק בין יעקב לעשו

נאמר על יעקב ועשו “ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים” (בראשית כה כז). מסביר רש”י: כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם” כיון שנעשו בני שלוש עשרה זה פרש לבתי מדרשות וזה פרש לעבודה זרה”
_DSC6880 זיו רוה

ווַיֵּעָתֶר לוֹ ה’

“וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לה’ לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ ה’ וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ” .מבאר רש”י: ” לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ – זה עומד בזוית זו ומתפלל” וזו עומדת בזוית זו ומתפללת. וַיֵּעָתֶר לוֹ – לו ולא לה” שאין דומה תפלת צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק (יבמות סד.)” לפיכך לו
_DSC7003 יורם אליהו

מדוע רצה יצחק לברך את עשו?

שאלה מרכזית בפרשה היא” מדוע רצה יצחק לברך את עשו” וכי באמת לא ידע מיהו עשו” האם היה לו קשה כל-כך לראות את ההבדל בין יעקב האיש התם יושב האוהלים” לבין עשו שהיה איש יודע ציד? תירוצים רבים נאמרו לשאלה זו” וגם הרב קוק זצ”ל ביאר סוגיה זו בדרוש העשרים
ravlondin12345

פשטות

דבר תורה קצר לפרשת תולדות פרשת תולדות מפגישה אותנו עם יצחק ורבקה – אנשי השדה. חכמים מתבטאים ‘שאברהם נקרא הר ויצחק נקרא שדה’. אברהם אבינו עלה על פסגת הר שאף אחד לא כבש לפניו; פרץ דרך חדשה.יצחק לעומת זאת הוא איש שדה. הוא ממשיך בטבעיות את דרכו של אברהם. שדה
דילוג לתוכן