Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת וזאת הברכה

כיצד זוכים לברכה ?
play3
כיצד זוכים לברכה ?
“ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל”
play3
“ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל”
“אף חובב עמים” – לחיבתו כל אחד מהשבטים קרוי עם
play3
“אף חובב עמים” – לחיבתו כל אחד מהשבטים קרוי עם
“ויהי אחרי מות משה עבד ה’ ” – המשך
play3
“ויהי אחרי מות משה עבד ה’ ” – המשך
“ויהי אחרי מות משה עבד ה’ “
play3
“ויהי אחרי מות משה עבד ה’ “
איך יתכן שמשה כתב “וימת משה עבד ה’  “? – סיום ספר דברים
play3
איך יתכן שמשה כתב “וימת משה עבד ה’ “? – סיום ספר דברים
“ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו”
play3
“ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו”
“ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך”
play3
“ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהלך”
הקשר בין  המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
play3
הקשר בין המלכות למיקום הגאוגרפי בארץ ישראל
“וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה”
play3
“וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסה תריבהו על מי מריבה”
“אף חובב עמים כל קדושיו בידך”
play3
“אף חובב עמים כל קדושיו בידך”
“וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו”
play3
“וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו”
יהושוע בן נון
play3
יהושוע בן נון
איך ברכה עובדת ?
play3
איך ברכה עובדת ?
פרשת וזאת הברכה – עליית ראשון
play3
פרשת וזאת הברכה – עליית ראשון
פרשת וזאת הברכה – תם ולא נשלם שבח לאל בורא עולם
play3
פרשת וזאת הברכה – תם ולא נשלם שבח לאל בורא עולם
ברכותיהם של זבולון ויששכר
play3
ברכותיהם של זבולון ויששכר
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
שיחות הרצי”ה לפרשת חקת | הרב יורם אליהו | כז סיון תשפב
שיחות הרצי"ה לפרשת חקת | הרב יורם אליהו | כז סיון תשפב
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | א תמוז תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | א תמוז תשפב
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | א תמוז תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | א תמוז תשפב
play3
נשים
“היהדות היא כל חיי”; יעל שבח בראיון מיוחד עם נחמה שאקי, יו”ר המכון לחקר המשפחה בישראל | “לב פתוח”
"היהדות היא כל חיי"; יעל שבח בראיון מיוחד עם נחמה שאקי, יו"ר המכון לחקר המשפחה בישראל | "לב פתוח"
play3
בית המדרש
“בדמותו” | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס | א תמוז תשפב
"בדמותו" | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס | א תמוז תשפב
58 דקות