Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

פרשת השבוע: פרשת בהעלותך

“קרח וכל עדתו” – לפרשת קרח | הרב זיו רווה | כא סיון תשפ”ב
play3
“קרח וכל עדתו” – לפרשת קרח | הרב זיו רווה | כא סיון תשפ”ב
האם חטא המרגלים רלוונטי לימינו, כשאנו כבר בארץ ישראל? – לפרשת שלח לך | הרב דב ביגון | יז סיון תשפב
play3
האם חטא המרגלים רלוונטי לימינו, כשאנו כבר בארץ ישראל? – לפרשת שלח לך | הרב דב ביגון | יז סיון תשפב
חטא המעפילים – פרשת שלח לך | הרב ערן ישועה | טז סיון תשפ”ב
play3
חטא המעפילים – פרשת שלח לך | הרב ערן ישועה | טז סיון תשפ”ב
עד מתי לעדה הרעה הזאת?! – כמקור לזימון בעשרה | הרב שהם גנוט | יד סיון תשפב
play3
עד מתי לעדה הרעה הזאת?! – כמקור לזימון בעשרה | הרב שהם גנוט | יד סיון תשפב
פרישה במתן תורה ורבי חיים מוולוז’ין | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
play3
פרישה במתן תורה ורבי חיים מוולוז’ין | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
על גבורה ועל חולשה – פרשת בהעלותך ופרשת שלח | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
play3
על גבורה ועל חולשה – פרשת בהעלותך ופרשת שלח | הרב שהם גנוט | יג סיון תשפב
החצוצרות – לפרשת בהעלותך | הרב דב ביגון | י סיון תשפב
play3
החצוצרות – לפרשת בהעלותך | הרב דב ביגון | י סיון תשפב
משברים בחיים ובמציאות – איך נתמודד? לפרשת בהעלותך | הרב דב ביגון | י סיון תשפב
play3
משברים בחיים ובמציאות – איך נתמודד? לפרשת בהעלותך | הרב דב ביגון | י סיון תשפב
המסע הראשון מהר סיני – פרשת בהעלותך | הרב ערן ישועה | ט סיון תשפ”ב
play3
המסע הראשון מהר סיני – פרשת בהעלותך | הרב ערן ישועה | ט סיון תשפ”ב
תעלומת הנו”נים – ויהי בנסוע הארון | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | ח סיון תשפ”ב
play3
תעלומת הנו”נים – ויהי בנסוע הארון | הרב אשר בוחבוט | תנ”ך בגובה השמיים | ח סיון תשפ”ב
“מבשרי אחזה אלוה” – לפרשת בהעלותך | הרב זיו רווה | ז סיון תשפ”ב
play3
“מבשרי אחזה אלוה” – לפרשת בהעלותך | הרב זיו רווה | ז סיון תשפ”ב
על חצוצרות ועל חצאי צורות – שיעור במנהיגות – פרשת בהעלותך | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | ז סיון תשפב
play3
על חצוצרות ועל חצאי צורות – שיעור במנהיגות – פרשת בהעלותך | הרב אייל ורד | נפש הפרשה | ז סיון תשפב
פסק זמן פרשת בהעלותך עם אורי פדלון
play3
פסק זמן פרשת בהעלותך עם אורי פדלון
מיהו היצור היחיד ביקום שיש לו כח להעלות אור בעצמו?
play3
מיהו היצור היחיד ביקום שיש לו כח להעלות אור בעצמו?
חטא המתאווים – אז והיום
play3
חטא המתאווים – אז והיום
התבוננות עומק בפרשת ‘ויהי בנסוע הארון’
play3
התבוננות עומק בפרשת ‘ויהי בנסוע הארון’
‘אם ככה את עושה לי’ – מדוע משה פונה אל ה’ בלשון נקבה
play3
‘אם ככה את עושה לי’ – מדוע משה פונה אל ה’ בלשון נקבה
אין אבוד – על פסח שני ועל אייר
play3
אין אבוד – על פסח שני ועל אייר
חם באתר
play3
בית המדרש
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
בבא בן בוטא בונה זוגיות במשבר | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו | כח סיון תשפב
play3
בית המדרש
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
נרקיסיזם וגאווה | הרב חגי לונדין | מסילת ישרים למאה ה21, שיעור 24
play3
בית המדרש
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
נחמיה פרק ב | הרב אייל ורד | ספר נחמיה | כז סיון תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
נחש הנחושת – פרשת חוקת | הרב ערן ישועה | ל סיון תשפ”ב
נחש הנחושת - פרשת חוקת | הרב ערן ישועה | ל סיון תשפ"ב
play3
בית המדרש
נפש החיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
נפש החיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
חפץ חיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
חפץ חיים | הרב דב ביגון | ל סיון תשפב
play3
בית המדרש
מהו הלקח של מי מריבה לדורות? | הרב שהם גנוט | כט סיון תשפב
מהו הלקח של מי מריבה לדורות? | הרב שהם גנוט | כט סיון תשפב