פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

פרשת פקודי | פרשת השבוע

פרשת ויקהל – פקודי  // הרב אמיר דומָן פרשיות השבוע הזה הן ויקהל ופקודי, והן שתי הפרשות החותמות את ספר שמות. שתיהן עוסקות בביצוע והוצאה לפועל של תוכניות מלאכת המשכן, החל ממינוי העוסקים במלאכה ועד הקמתו ותחילת העבודה בו על ידי משה רבנו, אהרן הכהן הגדול וארבעת בניו. יש לכאורה בשתי הפרשיות הללו חזרה ארוכה על שתי הפרשות של הציווי האלוקי למשה רבנו בהר סיני. כל מה שנאמר לו שם נעשה אחת לאחת כאן על ידי בעלי המלאכה, בצלאל, אהליאב וחבריהם. מה פשר החזרה הזו? וכי לא היה מספיק לכתוב: 'ויעשו כן'? בנוסף, התורה חוזרת שוב ושוב בסוף כל פרט שבוצע כהלכה על המילים: "כאשר ציוה ה' את משה". אנו רואים כמה חשוב היה לתורה לא רק לחזור ולאשר שאכן המשימה הושלמה בהצלחה, אלא להדגיש את חביבות העיסוק בבניית המשכן על הקב"ה, כמו אב שמספר בגאווה על בנו שבנה בעבורו ארמון מופלא כדי לארחו בקביעות – וכל פרט שווה בעיניו התייחסות נפרדת ומיוחדת. כמה חביבים ישראל, וכמה חביב המשכן לפני ה', שיכול הוא כביכול לדור בינינו בקביעות ובשלמות, ולהאיר את אור השכינה בעולם כולו.
קרא עוד

בחר רב

חפש רב

פרשת פקודי | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

הרב שהם גנוט
46 דקות
"כאשר ציוה ה' את משה" שוב ושוב - מדוע לחזור? | הרב שהם גנוט
הרב אייל ורד 82
"ולא יכול משה..." על תלמיד חכם ועל ספירת הדעת - הרב אייל ורד - 'נפש הפרשה' פקודי
29 דקות
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן? הרב מנחם בן יעקב בשיעור לפרשת פקודי
הרב דב ביגון יום חמישי
40 דקות
מדוע המשכן נתמלא ענן ולא אור ?
40 דקות
משכן ומקדש - תורה ותפילה
48 דקות
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
13 דקות
קדושת הארון והמשכן
18 דקות
"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"
49 דקות
להיות כלים בחבלי משיח
27 דקות
"ויכס הענן" - מדוע מופיע הענן במשכן - במקום שאמור להביא אור לעולם
28 דקות
מהי אמונה ועניינו של המשכן
24 דקות
חלקו המעשי של משה במשכן - הקמתו
35 דקות
מי עשה את המשכן?
57 דקות
משכן כפול
18 דקות
בצלאל כיוון לדעתו של הקב"ה גם במה שלא שמע ממשה
28 דקות
מדוע נקרא המשכן 'משכן העדות'? הרב דב ביגון בשיעור על הפרשה
48 דקות
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן - סיום ספר שמות
129 דקות
פקודי אלוקי ישראל ישרים משמחי לב - בחבלי משיח
19 דקות
מה מטרת התורה בחזרה על ציווי המשכן
35 דקות
"המאסף" - סודו של אהליאב בן אחיסמך ושבט דן
55 דקות
בין כובש לישר
ravlondin12345

הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר

למה חשוב כמה זהב יש במנורה? הרי בקטלוגים של איקאה אין תיאורי מפרט טכני כמו בפרשיות המשכן. הרב חגי לונדין מסביר שהיופי החיצוני הינו רק הגורם המוציא מן הכוח אל הפועל את יפי-הנשמה.
מכון מאיר תשפב

מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?

לפעמים אנו מרגישים תקועים, שאנו צועדים במקום ולא מתקדמים. אבל יש דרך להפוך את החנייה שלנו גם למסע. כיצד? נתן קוטלר עם סימנים לדרך.
ravelisha5

מה עושים כשענני הכבוד עוזבים אותנו? מאמר מאת הרב אלישע וישליצקי זצ”ל

ללכת אחרי הענן “וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן “. המשכן הוא עדות. עדות שהקב”ה משרה שכינתו בישראל. עדות מחייבת. עדות תובעת אך עם זאת” גם עדות מחזקת. הדבר מורכב מאוד. מצד אחד הרצון האמתי להבין את המשכן” להבין את הדרישה הזאת להיות עובדי ה'” להיות קולטי
_DSC68133  הרב דב ביגון

ישראל בכל מסעיהם

חומש שמות מסתיים בפסוק “כי ענן ה’ על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו” לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם” (שמות מ לח). רש”י מסביר: “בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם” מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע… לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו” ולכן יקראן כולן

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!