He

Fr

Es

Ru

En

פרשת פקודי | פרשת השבוע

קרא עוד

בחר רב

פרשת פקודי | שיעורי תורה ממיטב רבני המכון

29 דקות
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן? הרב מנחם בן יעקב בשיעור לפרשת פקודי
40 דקות
משכן ומקדש - תורה ותפילה
48 דקות
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
13 דקות
קדושת הארון והמשכן
18 דקות
"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"
49 דקות
להיות כלים בחבלי משיח
27 דקות
"ויכס הענן" - מדוע מופיע הענן במשכן - במקום שאמור להביא אור לעולם
28 דקות
מהי אמונה ועניינו של המשכן
24 דקות
חלקו המעשי של משה במשכן - הקמתו
35 דקות
מי עשה את המשכן?
57 דקות
משכן כפול
18 דקות
בצלאל כיוון לדעתו של הקב"ה גם במה שלא שמע ממשה
28 דקות
מדוע נקרא המשכן 'משכן העדות'? הרב דב ביגון בשיעור על הפרשה
48 דקות
הציווי על הקמת המשכן בראש חודש ניסן - סיום ספר שמות
129 דקות
פקודי אלוקי ישראל ישרים משמחי לב - בחבלי משיח
19 דקות
מה מטרת התורה בחזרה על ציווי המשכן
35 דקות
"המאסף" - סודו של אהליאב בן אחיסמך ושבט דן
55 דקות
בין כובש לישר
58 דקות
השראת שכינה חותם הגאולה
26 דקות
איך בוחרים מנהיג
17 דקות
"ויכס הענן את אהל מועד"
ravlondin12345

הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר

למה חשוב כמה זהב יש במנורה? הרי בקטלוגים של איקאה אין תיאורי מפרט טכני כמו בפרשיות המשכן. הרב חגי לונדין מסביר שהיופי החיצוני הינו רק הגורם המוציא מן הכוח אל הפועל את יפי-הנשמה.
מכון מאיר תשפב

מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?

לפעמים אנו מרגישים תקועים, שאנו צועדים במקום ולא מתקדמים. אבל יש דרך להפוך את החנייה שלנו גם למסע. כיצד? נתן קוטלר עם סימנים לדרך.
ravelisha5

מה עושים כשענני הכבוד עוזבים אותנו? מאמר מאת הרב אלישע וישליצקי זצ”ל

ללכת אחרי הענן “וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן “. המשכן הוא עדות. עדות שהקב”ה משרה שכינתו בישראל. עדות מחייבת. עדות תובעת אך עם זאת” גם עדות מחזקת. הדבר מורכב מאוד. מצד אחד הרצון האמתי להבין את המשכן” להבין את הדרישה הזאת להיות עובדי ה'” להיות קולטי
_DSC68133  הרב דב ביגון

ישראל בכל מסעיהם

חומש שמות מסתיים בפסוק “כי ענן ה’ על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו” לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם” (שמות מ לח). רש”י מסביר: “בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם” מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע… לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו” ולכן יקראן כולן
דילוג לתוכן